Diversiteit van televisiepakketten in 2015

In 2015 worden aanzienlijk meer pakketten aangeboden, mede door het uitgebreide aanbod van Online. Daarbij wordt het verschil tussen digitaal en analoog tv-kijken aan de aanbodkant almaar groter. Op andere vlakken zijn de verschillen met 2014 minder groot. De omvang van pakketten, de variëteit in doellanden van zenders en de diversiteit van genres zijn wel iets verschoven bij en tussen de individuele pakketaanbieders, maar laten niet een  wezenlijk ander beeld zien. Het zenderaanbod is in 2015 nog steeds divers te noemen. Daarnaast worden in alle standaardpakketten steeds meer HD-zenders aangeboden, de uitzendkwaliteit neemt toe.

Ook in 2015 hebben zeven pakketaanbieders (waaronder CAIW, KPN en M7) meer dan 100.000 abonnees. Van deze aanbieders is het aanbod per dochteronderneming en distributienetwerk verzameld en geanalyseerd, wat resulteert in dezelfde twaalf dochterondernemingen als in 2014. Peildatum voor deze gegevens was de stand van aangeboden tv-zenders op 1 januari 2015.[1]

Op het moment van dataverzameling was de fusie tussen Ziggo en UPC nog niet gerealiseerd, deze pakketaanbieders zijn in deze studie daarom als aparte aanbieders beschouwd. De pakketten van CanalDigitaal, dochteronderneming van M7, zijn volledig opgenomen in de analyse. Voor een vergelijking van alle aanbieders met meer dan 100.000 abonnees zijn van CanalDigitaal het standaardpakket, inclusief de achttien vrij te ontvangen zenders, en de pluspakketten geanalyseerd. De methodische verantwoording achterin geeft een overzicht van de gehanteerde onderzoeksmethode. Daarin wordt nader toegelicht welke zendertypen of formats zijn opgenomen in het onderzoek.

 

1. Pakketaanbieders

De twaalf onderzochte pakketaanbieders bieden in 2015 via vijf verschillende distributienetwerken samen 189 tv-pakketten aan (tabel 1). Dat zijn veertig pakketten meer dan in 2014. Die toename zit vooral in het Online-aanbod, dat door de nieuwe eigenaar M7 is uitgebreid en nu niet meer alleen via de ether, maar ook via DSL en glasvezel verkrijgbaar is. Daarnaast heeft KPN voorlopig een extra glasvezelpakkettenlijn op de markt gebracht. Uiteindelijk wordt deze lijn gelijkgeschakeld met het glasvezelaanbod dat nu door Glashart Media wordt verzorgd, maar dat gebeurt naar verwachting pas halverwege 2015.[2]

Ook het aanbod van CAIW is uitgebreid: in het Cogas-verzorgingsgebied worden nu ook glasvezelpakketten aangeboden.

Tabel 1

Tabel 1

Een standaardpakket is het goedkoopste pakket met programmakanalen dat tenminste moet worden afgenomen om via een aanbieder tv te kunnen kijken. Onder pluspakketten worden de pakketten verstaan die tegen een aanvullende vergoeding worden doorgegeven. Betaalzenderpakketten ten slotte betreffen de pakketten met abonneezenders, zoals Fox Sport Eredivisie of Film1. In totaal is 3 procent van alle pakketten een analoog standaardpakket, 10 procent een digitaal standaardpakket, 39 procent een pluspakket en 47 procent een betaalzenderpakket. Deze verhouding is min of meer gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Wel zijn de analoge pakketten die in 2015 worden aangeboden alleen nog als aanvullende dienst beschikbaar, ze kunnen niet meer als zelfstandig pakket worden afgenomen. De voornaamste aanbieder op het glasvezelnetwerk is nog steeds KPN. Hoewel ook andere aanbieders hun aanbod via glasvezel hebben uitgebreid, biedt KPN de meeste pakketten aan via deze techniek.

In de plus- en betaalzenderpakketten zien we geen grote verschuivingen. UPC, Ziggo en CAIW zijn ook in 2015 de belangrijkste kabelaanbieders, zij bieden een stuk meer plus- en betaalzenderpakketten dan de aanbieders die hun oorsprong hebben in de telecommarkt. Ook in de betaalzenderpakketten zien we geen grote verschuivingen (tabel 2). HBO is dit jaar bij alle aanbieders te krijgen, alleen niet via de ether.

Tabel 2

Tabel 2

In de 189 tv-pakketten van de twaalf pakketaanbieders zitten samen 265 nationale en internationale zenders (tabel 3).[3] Dat zijn er minder dan vorig jaar. Enkele zenders bestaan niet meer, zoals Consumenten 24 en Style Network. Andere zenders, zoals Body in Balance, Turner Classic Movies en Mezzo Live, worden in 2015 niet meer doorgegeven. Dat geldt tevens voor religieuze zenders als Eternal World Television Network, The Church Channel en JCTV, voor de 18+-zenders HustlerHD en Spice Platinum en voor buitenlandse zenders als Star Jalsha, RTM1 en TV Polonia. Een paar nieuwe zenders is er bijgekomen: SBS9, EDGE Sport, The Indonesia Channel en Vivid TV Europe, een 18+-zender.

Het aantal HD-zenders, die exact dezelfde programma’s doorgeven als hun ‘oorspronkelijke’ zenders, maar dan in hogere beeldkwaliteit (‘high definition’), is hetzelfde gebleven. Het aanbod van zulke HD-simulcastzenders, zoals NPO 1 HD, komt in 2015 uit op ruim 19 procent. Net als bij het vorige onderzoek zijn deze HD-simulcastzenders verder buiten beschouwing gelaten, omdat de focus ligt op de inhoudelijke diversiteit en niet de beeldkwaliteit van het aanbod.

Tabel 3

Tabel 3

2. Standaardpakketten

In de onderzochte standaardpakketten van 2015 zitten in totaal 106 unieke zenders; Nederlandse regionale en/of lokale zenders zijn niet in deze data opgenomen.[4] Dit zijn er acht meer dan vorig jaar, waaronder de nieuwe zender van SBS Broadcasting SBS9. In het aanbod van M7, dat dit jaar volledig is opgenomen in de analyse, worden internationale zenders aangeboden die vorig jaar nog niet in een van de standaardpakketten zaten: Bloomberg TV Europe, CNBC en SkyNews bij CanalDigitaal en France 24 bij Online. Van de 106 zenders zitten twintig zenders in alle standaardpakketten, twee meer dan in 2014: NPO 1, 2 en 3, RTL 4, 5, 7 en 8, Net5, SBS6, Veronica, DisneyXD, Eurosport, MTV Netherlands, Nickelodeon, National Geographic, Eén, Canvas, TLC, Discovery Channel en Comedy Central. Deze laatste drie zenders zitten dit jaar voor het eerst in alle standaardpakketten, vorig jaar
zat BBC One nog overal in.

 

Zenders en doellanden

Verdeeld over de verschillende distributienetwerken bevatten de pakketten nog altijd een wisselende hoeveelheid zenders (tabel 4). Sommige pakketten hebben een paar zenders meer dan vorig jaar, andere een paar minder. De analoge pakketten zijn allemaal kleiner geworden. KPN biedt via het glasvezelnetwerk van Glashart Media nog steeds de meeste zenders aan, zowel in het digitale als in het analoge standaardpakket. UPC biedt ook in 2015 de minste zenders aan in zijn digitale standaardpakket en Ziggo het minst in zijn analoge standaardpakket. Wel biedt Ziggo in het analoge standaardpakket 21 zenders aan, met daarnaast nog vijf á zes per regio wisselende zenders. Voor de vergelijkbaarheid zijn echter alleen de twee extra zenders meegeteld die bij een steekproef in ten minste 75 procent van de regio’s worden aangeboden.

Tabel 4

Tabel 4

Nog steeds is ruim de helft van de aangeboden zenders hoofdzakelijk gericht op het Nederlandse publiek, die zenders hebben dus Nederland als doelland. Het zijn er relatief wel iets minder dan vorig jaar (tabel 5).

Tabel 5

Tabel 5

In totaal zijn twaalf andere doellanden dan Nederland vertegenwoordigd. Er zijn drie nieuwe doellanden bijgekomen (Turkije, Roemenië, Spanje), terwijl er geen op Polen gerichte zenders meer in de standaardpakketten zitten. Er zijn meer op Groot-Brittannië gerichte zenders in de standaardpakketten gekomen; meer dan vorig jaar zijn dit commerciële Britse zenders. Van alle doorgegeven zenders is zo’n 12 procent hoofdzakelijk gericht op het Duitse publiek, dit betreft voornamelijk Duitse publieke zenders. In 2015 zitten er ook meer commerciële zenders in de standaardpakketten dan vorig jaar, in totaal bijna 70 procent (tabel 5). In tabel 6 is te zien hoe de doellanden – de landen waarop de zenders hoofdzakelijk zijn gericht – zijn vertegenwoordigd in de standaardpakketten. In de digitale standaardpakketten is ruim 64 procent van de zenders gericht op Nederland en gemiddeld 11 procent gericht op Duitsland en Groot-Brittannië. Het aantal op Vlaanderen gerichte zenders is relatief iets toegenomen, terwijl het aanbod Franse zenders juist is gedaald. Digitale pakketten zijn internationaal diverser, in de analoge pakketten zijn in totaal acht verschillende doellanden aangetroffen. CanalDigitaal biedt het meest internationale digitale pakket.[5]

 

Tabel 6

Tabel 6

Exclusief en overlappend zenderaanbod

In zenderaanbod blijkt het verschil tussen digitale en analoge pakketten in 2015 nog groter geworden: in totaal worden 69 zenders niet analoog maar wel digitaal aangeboden – in 2014 gold dit voor 58 zenders. Ook zijn er in 2015 geen zenders meer die uitsluitend analoog te bekijken zijn; alle zenders die in een analoog pakket zitten, worden ook in een digitaal standaardpakket aangeboden. In een digitaal standaardpakket zitten gemiddeld een kleine 45 zenders (tabel 7); 40,7 is het gemiddelde aantal zenders van alle standaardpakketten. Per digitaal pakket is dit bijna 2 procent hoger dan vorig jaar.
De overlap bestaat in 2015 uit gemiddeld 32 zenders, die in twee of meer digitale standaardpakketten worden doorgegeven (tabel 7). In 2014 lag dit gemiddelde op 30; in 2015 is er dus iets meer overlap dan in 2014. In tabel 7 is te zien dat, bijvoorbeeld, het standaardpakket van Delta een gemiddelde overlap kent van 34 zenders in 2015. Dit betekent dat 34 van de 50 zenders ook in minstens één van de andere standaardpakketten zitten. De overlap van het Delta-standaardpakket met andere standaardpakketten is daarmee 68,5 procent.

Tabel 7

Tabel 7

Nog steeds is het zo dat hoe meer zenders in een pakket worden aangeboden, hoe meer dit pakket zich onderscheidt van de rest. De digitale pakketten onderscheiden zich meer van elkaar in zenderselectie dan de analoge pakketten (tabel 7 en 8). UPC en Tele2 hebben in 2015 echter een overlap van ruim 90 procent met de andere digitale pakketten. Verhoudingsgewijs komen daarna de zenders uit de etherpakketten het vaakst voor in andere pakketten: bijna 87 procent van de zenders wordt niet uitsluitend in deze pakketten verspreid. De overige aanbieders hebben tussen de 56 en 71 procent overlap met de rest: deze pakketten hebben dus wat meer ‘eigen’
zenders in het digitale basispakket. Het pakket van CanalDigitaal is het meest onderscheidend, gevolgd door het KPN-glasvezelpakket dat via Glashart Media wordt aangeboden.[6]

 

Tabel 8

Tabel 8

Diversiteit van genres

De genreclassificatie voor televisiezenders is overgenomen van Mavise, de database van het European Audiovisual Observatory.[7] Kijkend naar de genres van de diverse programmakanalen, zien we een aantal verschuivingen ten opzichte van vorig jaar (tabel 9). Er is in de standaardpakketten een genre bijgekomen: zakelijk. Dit genre wordt vertegenwoordigd door de zenders Bloomberg TV Europe en CNBC Europe, die beiden (uitsluitend) in het standaardpakket van CanalDigitaal zijn opgenomen. In totaal zijn er nu achttien genres vertegenwoordigd in de standaardpakketten (tabel 10). Algemene zenders, muziekzenders en amusementszenders zijn er nog steeds het meest. Algemene zenders en muziekzenders zijn er in 2015 meer dan vorig jaar, maar er is een amusementszender minder. Ook zijn er minder internationale zenders dit jaar en meer nieuws- en documentairezenders.[8]

Het genre dat met bijna 34 procent van de zenders in de digitale standaardpakketten het meest vertegenwoordigd is, ‘algemeen’, betreft televisiezenders die zich op een breed publiek richten en een gevarieerd aanbod programma’s uitzenden. Zenders zoals de Nederlandse en internationale publieke zenders (tabel 9). Zo’n 16 procent van een standaardpakket wordt gevuld door zenders die hoofdzakelijk amusement brengen en bijna 9 procent door nieuwszenders. Muziek-, kinder- en documentairezenders komen daarna het meeste voor. Zo’n acht genres komen in alle standaardpakketten voor: algemeen, amusement, kinderen, muziek, nieuws, documentaire, leefstijl en sport. Het digitale standaardpakket van UPC bevat als enige pakket geen fictiezender, zoals 13th Street.

Tabel 9

Tabel 9

Om meer inzicht te krijgen in de diversiteit van het aanbod, zoomen we nog wat verder in op een paar veel voorkomende Mavise-genres. Hoewel het gemiddelde aandeel van algemene zenders in de standaardpakketten niet is toegenomen, zijn er in 2015 wel vier algemene zenders bijgekomen in het aanbod: het Spaanse Antena 3, het Duitse Südwest Fernsehen en ProSieben en de Turkse zender STV. De zenders binnen het genre ‘algemeen’ zijn voornamelijk publieke zenders uit binnen- en buitenland, waaronder vier van ARD TV Family en drie andere Duitse zenders. Maar er zitten bijvoorbeeld ook vier commerciële zenders van Bertelsmann tussen: RTL 4, RTL 7, RTL Television, en Antena 3.

Het muziekgenre blijkt in 2015 gegroeid: BravaHDTV en VH1 Europe zijn nieuw in het aanbod, er zijn vijf MTV-zenders bijgekomen en één MTV-zender is uit het aanbod verdwenen. Hiermee zijn nu in totaal acht muziekzenders van Viacom in de standaardpakketten vertegenwoordigd: zes zenders van MTV en twee van VH1.[9] In totaal zitten in de standaardpakketten veertien popzenders, drie Nederlandstalige zenders, drie klassieke zenders en één Bollywood-zender. De klassieke muziekzenders zijn in zes (BravaNL), vijf (Mezzo) en twee (BravaHDTV) standaardpakketten verkrijgbaar; de Nederlandstalige muziekzenders in zes
(TV Oranje) en drie (100%NL TV en Schlager TV) pakketten. De Bollywoord-muziekzender Zing is in twee standaardpakketten te zien. De meeste popzenders zijn maar in één tot drie standaardpakketten verkrijgbaar, met uitzondering van MTV Netherlands, dat in alle standaardpakketten wordt aangeboden, en Xite, dat in elf pakketten zit. In het amusementsgenre is de zender CBS Reality in 2015 verdwenen uit de standaardpakketten.
Wat wel nog steeds in het aanbod zit, zijn zenders als RTL5 en RTL8 van Bertelsmann, Net5 en Veronica van Sanoma, Comedy Central en TeenNick van MTV Networks Europe en BBC Entertainment, Investigation Discovery en NostalgieNet. Ook drie zenders van de Nederlandse publieke omroep behoren tot het genre amusement: NPO 101, NPO Best en NPO Humor TV. Tot slot is het aantal documentairezenders toegenomen. Het gaat dan om
twee zenders van aanbieders die al dominant zijn in dit genre: Discovery HD Showcase van Discovery Communications (dat ook Discovery Channel en Animal Planet aanbiedt) en History
van 21st Century Fox, bekend van National Geographic en National Geographic Wild. Ook NPO Doc zit in dit genre.

Een digitaal standaardpakket heeft in 2015 gemiddeld net iets meer zenders dan in 2014, en evenveel genres (tabel 10). Van de in totaal achttien genres die dit jaar in de digitale standaardpakketten voorkomen, bieden KPN (15), CAIW/Albrandswaard (14) en Delta (14) de meeste diversiteit. Met acht genres steekt UPC daar nog altijd flink bij af. Om de mate van diversiteit binnen een pakket statistisch te onderbouwen, is gebruik gemaakt van de diversiteitsindex Simpson’s D. Volgens die index zouden bij een waarde van één alle aangeboden genres evenredig over de zenders verspreid zijn en is de diversiteit optimaal. De gemiddelde diversiteitsscore is niet veranderd ten opzichte van 2014: het zenderaanbod over de gehele linie kan met 0,82 divers worden genoemd. CAIW en Online bieden de meeste diversiteit (D=0,85). Ook de pakketten van KPN, die de meeste zenders en genres doorgeven, hebben een flink divers aanbod (D=0,84). UPC heeft wederom het standaardpakket met de minste zenders en genres en derhalve de laagste diversiteitscore (D=0,73). Hoewel de gemiddelde diversiteit gelijk is gebleven, zijn er wel verschillen met vorig jaar. Er is in 2015 geen pakket meer met een diversiteitsscore van 0,87 en de laagste diversiteitsscore is 0,01 lager dan vorig jaar. De diversiteit van de pakketten van CAIW/Cogas en Delta is een beetje toegenomen, bij CAIW, CAIW/Albrandswaard en Tele2 is die iets afgenomen.

Tabel 10

Tabel 10

In de analoge standaardpakketten is de diversiteit afgenomen: van 0,76 in 2014 naar 0,75 in 2015 (tabel 11). Dit terwijl KPN in het analoge pakket meer zenders en genres is gaan aanbieden. Toch is het analoge zenderaanbod over de gehele linie nog divers te noemen met een Simpson’s D van 0,75. Het aantal genres dat in een analoog of digitaal standaardpakket wordt doorgegeven, is in figuur 1 afgezet tegen het aantal zenders waaruit het pakket bestaat. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er ook dit jaar een sterk positief verband bestaat tussen de omvang van het pakket en het aantal genres: het aantal genres neemt toe naarmate een pakket meer zenders bevat. Ook is duidelijk te zien dat alle analoge pakketten in 2015 het kleinste aantal zenders en genres bevatten.

Tabel 11

5.1-Zenders-versus-genres

Zenderaanbieders

De analyse van zenderaanbieders (niet te verwarren met de pakketaanbieders) is in 2015 voor het eerst gedaan, maar we blikken ook hier terug op 2014. In tabel 12 zijn de zeven zenderaanbieders opgenomen die eigenaar zijn van ten minste vier in standaardpakketten aangeboden zenders. Deze lijst (kolom 2) ziet er hetzelfde uit voor 2014. Wel waren in 2014 24 zenderaanbieders vertegenwoordigd in de standaardpakketten (69 licentiehouders) en in
2015 nog 22 (en 72 licentiehouders). Te zien is ook dat ten opzichte van vorig jaar zes van de zeven grootste zenderaanbieders hun aandeel in het aanbod in standaardpakketten hebben
uitgebreid met één of meer zenders. Dit terwijl het totaal aantal zenderaanbieders iets is afgenomen en het aantal licentiehouders van zenders niet noemenswaardig is gestegen. De zeven grootste zenderaanbieders hebben hun positie in de standaardpakketten in 2015 dus verstevigd ten opzichte van 2014.

Tabel 12

Tabel 12

Met name in de digitale standaardpakketten wordt nog steeds een grote hoeveelheid zenders aangeboden. Vaak veel meer dan het wettelijke minimum van dertig, waarbij een behoorlijk aantal genres is vertegenwoordigd. De gemiddelde diversiteitsscore is goed, maar verschilt duidelijk per aanbieder. Daarom nemen we nu de aanvullende pluspakketten in beschouwing. Centraal staat de vraag: neemt de genrediversiteit van het televisieaanbod toe – en in welke mate – wanneer men bovenop een standaardpakket één of meer pluspakketten afneemt?

 

3. Pluspakketten

De onderzochte aanbieders bieden in 2015 samen 75 pluspakketten aan, veertien meer dan vorig jaar. In deze pluspakketten zitten 201 zenders en achttien genres. Er worden 97 zenders aangeboden die in geen enkel standaardpakket zitten, in 2014 waren dit er nog 117. Voor de vergelijkbaarheid toont tabel 13 de extra ‘gewone’ en de extra HD-zenders die in pluspakketten zitten. In 2015 worden in de standaardpakketten al meer HD-zenders aangeboden: CAIW biedt in het standaardpakket dertig zenders in HD-kwaliteit, Ziggo 21, Delta twintig, M7 en Tele2 zestien en KPN zo’n dertien. De HD-zenders die in tabel 13 staan komen hier dus bij wanneer een abonnee zo’n pluspakket neemt. UPC biedt geen HD-zenders in het standaardpakket,
maar des te meer in de pluspakketten.

In de meeste pluspakketten wordt, tegen een aanvullende vergoeding, een selectie extra zenders geboden, door de aanbieders zelf samengesteld voor doorgifte. In enkele pluspakketten worden geen extra zenders aangeboden, maar alleen extra (technische) mogelijkheden, zoals live pauzeren. Het aanbod van pluspakketten verschilt nog steeds flink tussen de pakketaanbieders. Zo bieden CAIW, KPN en UPC tot wel tien verschillende extra pakketten
aan, terwijl Tele2 één aanvullend pakket heeft. CAIW biedt in 2015 het Hindi-pakket niet meer aan, maar is in het Cogas-verzorgingsgebied meer extra pakketten gaan aanbieden dan vorig jaar. M7 biedt de Online-diensten inmiddels ook via andere distributietechnieken aan (via DSL en glasvezel), met daarbij twee nieuwe pluspakketten. Bij de andere aanbieders is het aanbod van pluspakketten niet veranderd. UPC biedt net als vorig jaar in het duurste pakket de meeste genres: 18. Bij CAIW zien we dat in de kabelpluspakketten weliswaar minder zenders worden aangeboden dan in 2014, maar wel meer genres. Bij Delta, KPN en Tele2 zitten in de pluspakketten minder genres dan in 2014. Bij UPC en Ziggo is het aantal genres gelijk gebleven, het aantal zenders nagenoeg. Ook in de pluspakketten is in 2015 het genre algemeen het meest aanwezig, gevolgd door muziek, amusement en kinderen. Er is in 2015 geen genre dat uitsluitend in pluspakketten voorkomt.

Tabel 13

Tabel 13

Om een goed beeld te krijgen van de toegevoegde waarde van pluspakketten voor de genrediversiteit van het televisieaanbod, worden hierna de ‘algemene’ pluspakketten bekeken waarin een variëteit aan zenders is opgenomen, zoals het pakket Plus van Delta of Digitale TV Starter van UPC. Wanneer de zenders uit een standaardpakket worden opgeteld bij die uit zo’n ‘algemeen’ pluspakket van dezelfde aanbieder,[10] ontstaat het totaaloverzicht in figuur 2. Het totale aantal genres is daarin afgezet tegen het totale aantal zenders waaruit zo’n combinatie bestaat. Hieruit blijkt dat er een positief verband bestaat tussen de omvang van een gecombineerd pakket en het aantal genres, maar het patroon is minder duidelijk dan vorig jaar. Vooral combinaties van pakketten met zo’n tachtig tot honderd zenders hebben lang niet allemaal een grote variëteit aan genres. CAIW biedt in 2015 de meeste zenders (114) en UPC de meeste genres (18, met 109 zenders). De minste genres biedt Tele2 (10), de minste zenders zitten in de CAIW alles-in-1 glasvezelpakketten.

5.2-Zenders-versus-genres

Tot slot: neemt de diversiteit van het tv-aanbod toe wanneer een standaardpakket wordt gecombineerd met een ‘algemeen’ pluspakket? In tabel 14 is de Simpson’s D van een standaardpakket afgezet tegen dezelfde score berekend over de combinatie van het standaard- met een pluspakket.[11] De diversiteitsscore is in 2015 voor alle aanbieders verbeterd ten aanzien van de standaardpakketten, behalve voor de glasvezelpakketten en het HD-easypakket in het CAIW-gebied, maar dat komt omdat in die pluspakketten niet meer zenders worden aangeboden, alleen sneller internet. Ook het ‘Buitenland’-pakket van Delta, waarin vooral extra buitenlandse zenders worden aangeboden, heeft een wat lagere diversiteitsscore dan het standaardpakket. Bij de overige pakketten is de vooruitgang het grootst voor UPC en Ziggo. Er zijn meerdere pakketaanbieders die de hoogste score bereiken van
0,89. De gemiddelde diversiteitsscore neemt toe van 0,82 tot 0,87. De diversiteit van de standaard+pluspakketten van CAIW en Tele2 zijn ten opzichte van 2014 iets afgenomen. Ook is het aantal genres in deze pakketten minder dan vorig jaar. Bij UPC, Ziggo en Delta is de diversiteit gelijk gebleven of iets toegenomen. Bij Delta en Ziggo is dat al zichtbaar in de standaardpakketten, bij UPC is juist de diversiteit van het standaardpakket iets afgenomen – al is daar de combinatie met het TV Starter-pakket toegenomen. Bij KPN (glashart) is de diversiteit gelijk gebleven of iets afgenomen. Gemiddeld is het aantal genres in standaard+pluspakketten in 2015 iets afgenomen en de diversiteitsscore gelijk gebleven.

 

4. Televisieaanbod 2011-2015

Uit een vergelijking tussen het televisieaanbod van 2011, 2014 en 2015 blijkt dat de acht pakketaanbieders die gedurende deze drie jaren pakketten aanboden nog dezelfde digitale en analoge standaardpakketten aanbieden. Waar het verschil in pakketaanbod tussen 2011 en 2014 nog vrij groot was, is dat verschil tussen 2014 en 2015 nauwelijks zichtbaar: in 2015 bieden de digitale standaardpakketten gemiddeld één zender minder. Bij de analoge pakketten zitten in 2014 in alle standaardpakketten wat minder zenders dan in 2011, maar in 2015 gemiddeld weer ruim een zender meer. Waar de meeste analoge pakketten in 2015 kleiner zijn geworden, heeft KPN juist wat zenders toegevoegd aan het analoge glasvezelpakket. De analoge pakketten zijn in 2015 echter niet meer ‘los’ verkrijgbaar, het analoog tv-aanbod lijkt dus verder gemarginaliseerd. Het aantal genres is in 2015 gemiddeld hetzelfde als in 2014 en net iets lager dan in 2011. De diversiteitsscores van de pakketten zijn, als we alleen kijken naar deze acht pakketaanbieders, in 2015 wat lager geworden, zowel digitaal als analoog. Gemiddeld was de diversiteit van de digitale pakketten in 2011 0,85, in 2014 0,82 en in 2015 0,81. Bij de analoge pakketten is de diversiteit gezakt van 0,81 in 2011 naar 0,75 in 2015. Voor alle twaalf pakketaanbieders en pakketten is de diversiteit wel gelijk gebleven: een gemiddelde Simpson’s D score van 0,82 voor de standaardpakketten en 0,87 voor de pluspakketten.

 

Tabel 14

Tabel 14

 

 

[1] Vanzelfsprekend verandert het aanbod in de loop van het jaar, maar voor een systematische vergelijking van gegevens is een peildatum noodzakelijk. Omdat het onderzoek jaarlijks wordt uitgevoerd, zitten er precies twaalf maanden tussen de peildata.
[2] In de tabellen en bijbehorende tekst wordt onderscheid gemaakt tussen KPN (DSL/glasvezel) en KPN (glashart); de eerste betreft het nieuw op de markt gebrachte glasvezelaanbod, dat hetzelfde is als het DSL-aanbod; de laatste betreft het glasvezelaanbod dat net als vorig jaar door Glashart Media wordt verzorgd.
[3] Nederlandse regionale en/of lokale zenders zijn niet in deze data opgenomen. Per provincie of gemeente hebben pakketten vanwege de doorgifte van één of meerdere lokale en regionale publieke zenders een variabele samenstelling, die een algemene vergelijking bemoeilijkt. Het onderzoek richt zich daarom op internationale en nationale zenders.
[4] Zie noot 3.
[5] Op deze website zijn extra tabellen te vinden met resultaten van het onderzoek 2015.  In tabel D1 is te zien welke doellanden in de specifieke pakketten zijn vertegenwoordigd.
[6] Op deze website zijn extra tabellen te vinden met resultaten van het onderzoek 2015.  In tabellen D2 en D3 staat een overzicht van de overlap tussen de specifieke pakketten.
[7] Het genre van een zender vertegenwoordigt de aard van de inhoud die de zender biedt. Een algemene zender biedt een scala aan programma’s; de meeste andere zenders zijn nichezenders, die gespecialiseerd zijn in specifieke programma’s. Zie de methodologische verantwoording voor meer toelichting en voorbeelden.
[8] Op deze website zijn extra tabellen te vinden met resultaten van het onderzoek 2015.  In de tabellen D4 en D5 staat een overzicht van genres per specifiek pakket.
[9] MTV Netherlands is eigenlijk meer een jongerenzender dan een muziekzender, de overige MTV-zenders laten wel de hele dag muziek zien en horen.
[10] HD-simulcast, lokale en regionale zenders zijn ook hier buiten beschouwing gelaten.
[11] Idem.

 

Deel deze pagina