Distributie in 2015

Het aantal digitale radio- en televisieaansluitingen (rtv) en het aantal breedbandinternetaansluitingen liggen in 2015 beide op 6,9 miljoen. De grootste aanbieders op beide markten zijn Ziggo en KPN: meer dan driekwart van de markt wordt door hen verzorgd. Dat de markt voor rtv en de markt voor internet zo op elkaar lijken, is niet verrassend gezien het stijgende aantal contracten waarbij deze diensten gecombineerd bij één aanbieder worden afgenomen.

 

Radio/Televisie

Het signaal voor radio en televisie kan analoog of digitaal worden doorgegeven. In onderstaande figuur is de verdeling tussen analoog, digitaal via kabel en digitaal overig uiteengezet. Onder deze laatste categorie vallen de digitale aansluitingen via glasvezel, satelliet, ether of telefoonlijn.

3.8-huishoudens-analoog

Het aandeel van het analoge signaal is in de afgelopen jaren snel gekrompen. Waar in 2011 nog 23 procent van de huishoudens alleen een analoge rtv-aansluiting had, is dit aandeel in 2015 gedaald naar 11 procent. Digitale kabel en de overige digitale vormen verdringen analoog steeds verder. Nagenoeg de helft van alle huishoudens beschikt in 2015 over een digitale kabelaansluiting.

De populariteit van digitale aansluitingen is nog steeds niet tot een eind gekomen. In 2011 waren er ruim 6 miljoen aansluitingen, in 2015 zijn dit er nagenoeg 7 miljoen.

3.9-aantal-aansluitingen-dtv

Als het gaat om digitale rtv-aansluitingen heeft Ziggo in Nederland al jaren het grootste marktaandeel. In 2015 wordt dit mede veroorzaakt door de overname van UPC door Ziggo. In 2014 hebben deze twee aanbieders gezamenlijk 49,4 procent terwijl het aandeel in 2015 47,5 is. Dit betekent een daling van 2 procentpunten (tabel 1). Het aandeel van KPN is daarentegen met 2 procent gegroeid waardoor de afstand tussen Ziggo/UPC en KPN naar minder dan 16 procentpunten gedaald.

Tabel 1. Marktaandelen grootste aanbieders digitale rtv

Aanbieder (gerangschikt naar marktaandeel 2015) Marktaandelen (in procenten)
2011 2012 2013 2014 2015
Ziggo (kabel) 34,5 35,2 33,8 33,1 47,5
KPN (DVB-T, DSL, glasvezel) 23,2 26,8 28,6 29,5 31,6
CanalDigitaal (satelliet) 12,7 11,9 11,3 10,9 10,5
UPC (kabel) 16,7 16,8 16,6 16,3 *
Overig niet-kabel 7,4 4,3 4,0 4,5 4,6
Overig kabel 5,5 5,0 5,6 5,7 5,9

Bron data: NLkabel, jaarverslagen bedrijven en iMMovator

* Door de overname van UPC door Ziggo is er in 2015 geen apart marktaandeel voor UPC opgenomen.

Ook in 2015 ziet CanalDigitaal het marktaandeel slinken. De aandelen van de overige aanbieders, zoals CAIW, Delta, Tele2 en Vodafone, zijn de laatste jaren juist gestegen.

Internet

Tabel 2. Locatie toegang tot internet (in procenten)

2011 2012 2013 2014 2015
Thuis toegang 90,3 92,0 92,6 93,7 94,5
Op het werk toegang 43,6 44,6 44,8 46,0 47,9
Nergens 7,7 6,5 6,0 5,2 4,6

Bron data: STIR Establishment Survey / Media Standaard Survey, leeftijd 13 jaar en ouder

Bijna alle huishoudens in Nederland beschikken over een internetverbinding: 94 procent van de Nederlanders van dertien jaar en ouder heeft in 2015 vanuit huis internettoegang (tabel 2).

Het aandeel consumenten dat geen toegang heeft tot internet is in 2015 nog een kleine 5 procent.

3.10-aantal-aansluiting

Nederland telt in 2015 bijna 6,9 miljoen aansluitingen voor breedbandinternet. In 2011 was dit nog 6,4 miljoen, een verschil van 500.000 aansluitingen.

Langzaamaan wordt kabel als breedbandaansluiting populairder dan ADSL. Ook glasvezel neemt een steeds groter wordend aandeel in. In 2011 was nog 4 procent van de aansluitingen voor glasvezel, in 2015 is dit opgelopen tot 12 procent. Kabel heeft in 2015 een aandeel van 46 procent terwijl ADSL 43 procent van de breedbandmarkt bedient.

3.11-soort-internet

Er is veel overlap tussen de aanbieders op de markt voor internetverbindingen en de aanbieders op de markt voor digitale radio en televisie (tabel 3). Waren er tot 2014 nog drie grote aanbieders als het gaat om breedbandinternet, door de overname van UPC door Ziggo zijn er twee partijen overgebleven die gezamenlijk 86 procent van de markt verzorgen.

Tabel 3. Marktaandelen grootste aanbieders breedbandinternet (in procenten)

Aanbieder (gerangschikt naar marktaandeel 2015) Marktaandelen (in procenten)
2011 2012 2013 2014 2015
Ziggo 25 26 27 28 46
KPN 40 39 41 40 40
UPC 14 15 16 16 *
Overige 21 20 16 16 14

Bron: TNO – Marktrapportage Elektronische Communicatie / Telecompaper

Peildatum: tweede kwartaal

* Door de overname van UPC door Ziggo is er in 2015 geen apart marktaandeel voor UPC opgenomen.

Aansluitingen van andere breedbandaanbieders zijn gezamenlijk ondergebracht in het aandeel ‘overig’. Dit gezamenlijke aandeel wordt steeds kleiner met 14 procent in 2015.

 

Multiplay-pakketten

Steeds vaker wordt bij de keuze voor een aansluiting gekozen voor een multiplay-pakket, waarbij verschillende diensten, zoals radio/televisie, internet en telefonie, tegen een relatief gunstige prijs in één pakket worden aangeboden. In 2015 zijn meer dan 6 miljoen van dergelijke bundels actief (tabel 4). Dit is een groei van 1,5 miljoen ten opzichte van vier jaar eerder.

Tabel 4. Aantal bundels met meerdere aansluitingen bij één aanbieder (x duizend)

Type pakket 2011 2012 2013 2014 2015
Triple play + quadruple play 2.420 2.999 3.692 4.057 4.327
Dual play 2.081 1.834 1.803 1.728 1.766
Totaal 4.501 4.833 5.495 5.785 6.093

Bron data: Autoriteit Consument & Markt

Peildatum: Tweede kwartaal

De populairste combinatie is de vorm waarbij drie of vier diensten tegelijk worden afgenomen: bijna drie kwart van het totaal aantal aansluitingen. Ondanks een gestage daling van het aantal bundels met Dual Play, is er in 2015 sprake van een lichte stijging.

Deel deze pagina