Distributie in 2014

Het aantal digitale radio- en televisieaansluitingen (rtv) en het aantal breedbandinternetaansluitingen liggen in 2014 op 6,9 miljoen. De grootste aanbieders op beide markten zijn Ziggo, KPN en UPC: rond de 80 procent van de markt wordt door hen verzorgd. Dat de markt voor rtv en de markt voor internet zo op elkaar lijken, is niet verrassend gezien het stijgende aantal contracten waarbij deze diensten gecombineerd bij één aanbieder worden afgenomen.

 

Radio/Televisie

Het signaal voor radio en televisie kan analoog of digitaal worden doorgegeven. In onderstaande figuur is de verdeling tussen analoog, digitaal via kabel en digitaal overig uiteengezet. Onder deze laatste categorie vallen de digitale aansluitingen via glasvezel, satelliet, ether of telefoonlijn.

Aandeel analoog versus digitaal RTV

Het aandeel van het analoge signaal is in de afgelopen jaren snel gekrompen. Waar in 2010 nog 32 procent van de huishoudens alleen een analoge rtv-aansluiting had, is dit aandeel in 2014 gedaald naar 11 procent. Zowel de digitale kabel als de overige digitale vormen hebben baat bij deze daling. Nagenoeg de helft van alle huishoudens beschikt in 2014 over een digitale kabelaansluiting.

De populariteit van digitale aansluitingen is nog steeds niet tot een eind gekomen. In 2010 waren er ruim 5 miljoen aansluitingen, in 2014 zijn dit er bijna 7 miljoen. Het gaat daarbij zowel om aansluitingen via de digitale kabel als om aansluitingen via andere opties, zoals satelliet, glasvezel en ether (DVB-T).

Aantal aansluitingen digitale RTV

Als het gaat om digitale rtv-aansluitingen heeft Ziggo in Nederland al jaren het grootste marktaandeel: een derde van alle aansluitingen wordt verzorgd door Ziggo. KPN volgt op de voet met 30 procent. Waar Ziggo sinds 2012 licht verliest, ziet KPN het aandeel juist groeien. UPC volgt op afstand met een stabiel aandeel van 16 procent. Eind 2014 wordt bekend dat het moederbedrijf van UPC, Liberty Global, Ziggo overneemt om op termijn één gezamenlijk pakket aan te bieden onder de naam Ziggo. Na deze overname is Ziggo verreweg de grootste aanbieder, met een aandeel van bijna 50 procent.

Tabel 1: Marktaandelen grootste aanbieders digitale RTV

Aanbieder (gerangschikt naar marktaandeel 2014) Marktaandelen (in procenten)
2010 2011 2012 2013 2014
Ziggo (kabel) 33,2 34,5 35,2 33,8 33,1
KPN (DVB-T, DSL, glasvezel) 22,4 23,2 26,8 28,6 29,5
UPC (kabel) 16,7 16,7 16,8 16,6 16,3
CanalDigitaal (satelliet) 14,6 12,7 11,9 11,3 10,9
Overig niet-kabel 7,5 7,4 4,3 4,0 4,5
Overig kabel 5,6 5,5 5,0 5,6 5,7

Bron data: NLkabel, jaarverslagen bedrijven en iMMovator

Ook in 2014 ziet CanalDigitaal het aandeel slinken. De aandelen van de overige aanbieders, zoals CAIW, Delta, Tele2 en Vodafone, zijn de laatste jaren gestegen.

 

Internet

Bijna alle huishoudens in Nederland beschikken over een internetverbinding, al dan niet gecombineerd met een rtv-aansluiting. In Nederland loopt het percentage van Nederlanders van dertien jaar en ouder met internettoegang vanuit huis nog verder op tot 94 procent (tabel 2).

Tabel 2: Locatie toegang tot internet (in procenten)

Locatie 2010 2011 2012 2013 2014
Thuis toegang 86,9 90,3 92,0 92,6 93,7
Op het werk toegang 43,4 43,6 44,6 44,8 46,0

Bron data: STIR Establishment Survey / Media Standaard Survey, leeftijd 13 jaar en ouder

Het aandeel Nederlanders dat vanaf zijn werk gebruik kan maken van internet stijgt in de afgelopen vijf jaar met 2,5 procentpunt naar 46 procent.

Absoluut gezien telt Nederland in 2014 bijna 6,9 miljoen aansluitingen voor breedbandinternet. In 2010 was dit nog 6,3 miljoen, een verschil van 600.000 aansluitingen.

Aantal aansluitingen breedband

ADSL en kabel zijn in 2014 nagenoeg even populair als het gaat om breedbandaansluitingen. Toch neemt ook glasvezel een steeds groter wordend aandeel in. In 2010 was nog 2,5 procent van de aansluitingen voor glasvezel, in 2014 is dit opgelopen tot 10 procent. Ook het aandeel kabel wordt steeds groter: van 39 naar 46 procent in vijf jaar tijd.

Aandeel type internet

Er is veel overlap tussen de aanbieders op de markt voor internetverbindingen en de aanbieders op de markt voor digitale radio en televisie. Bij breedbandinternet is echter niet Ziggo, maar KPN de grootste (tabel 3). Tussen de twee aanbieders ligt in 2014 een verschil van 12 procentpunten met een aandeel van 40 procent voor KPN en een aandeel van 28 procent voor Ziggo. UPC verzorgt 16 procent van de markt. Na de overname van Ziggo en de aangekondigde samenvoeging van Ziggo en UPC heeft het moederbedrijf Liberty Global een aandeel van 44 procent van de markt van breedbandinternet in handen.

Tabel 3: Marktaandelen grootste aanbieders breedbandinternet (in procenten)

Aanbieder (gerangschikt naar marktaandeel 2014) Marktaandelen (in procenten)
2010 2011 2012 2013 2014
KPN 41 40 39 41 40
Ziggo 24 25 26 27 28
UPC 13 14 15 16 16
Overige 22 21 20 16 16

Bron: TNO – Marktrapportage Elektronische Communicatie / Telecompaper
Peildatum: tweede kwartaal

Aansluitingen van andere breedbandaanbieders zijn gezamenlijk ondergebracht in het aandeel ‘overig’. Dit gezamenlijke aandeel is sinds 2010 geslonken van 22 naar 16 procent.

 

Multiplay

Steeds vaker wordt bij de keuze voor een aansluiting gekozen voor een multiplay-pakket, waarbij verschillende diensten tegen een relatief gunstige prijs in één pakket worden aangeboden. In 2014 gaat het om bijna 6 miljoen afgesloten bundels (tabel 4). Dit is een groei van 1,2 miljoen ten opzichte van drie jaar eerder.

Tabel 4: Aantal bundels met meerdere aansluitingen bij één aanbieder (x duizend)

Type pakket 2011 2012 2013 2014
Triple play + quadruple play 2.420 2.999 3.692 4.057
Breedband + vaste telefonie 1.330 1.088 1.007 838
Breedband + televisie 662 656 697 799
RTV + vaste telefonie 89 90 99 91
Totaal 4.501 4.833 5.495 5.785

Bron data: Autoriteit Consument & Markt
Peildatum: Tweede kwartaal

De populairste combinatie is de vorm waarbij drie of vier diensten tegelijk worden afgenomen. Dit aantal is sinds 2011 met 16 procentpunt toegenomen tot een aandeel van 70 procent van het totaal. De variant waarin breedband en vaste telefonie gecombineerd worden afgenomen is daarentegen steeds minder in trek. Breedband samen met televisie toont, met 799.000 afgesloten bundels in 2014, nog wel een stijging sinds 2012.

Deel deze pagina