Distributie in 2013

Zowel op het vlak van radio en televisie als op dat van internet neemt al jaren het aandeel analoge aansluitingen af, ten gunste van digitaal. Het aantal digitale RTV-aansluitingen en het aantal breedbandinternetaansluitingen liggen in 2013 op 6,7 miljoen. De grootste aanbieders op beide markten zijn Ziggo, KPN en UPC: rond de 80 procent van de markt wordt door hen verzorgd. Dat de markt voor RTV en de markt voor internet zo op elkaar lijken, is niet verrassend gezien het stijgende aantal contracten waarbij deze diensten gecombineerd bij één aanbieder worden afgenomen.

 

Radio/Televisie

Het signaal voor radio en televisie (RTV) kan analoog of digitaal worden doorgegeven. In onderstaande figuur is de verdeling tussen analoog, digitaal via kabel en digitaal overig uiteengezet. Onder deze laatste categorie vallen de digitale aansluitingen via glasvezel, satelliet, ether of telefoonlijn.

3.8-huishoudens-analoog

De afname van het analoge signaal is in de afgelopen jaren aanzienlijk geslonken. In 2009 lag dit aandeel nog op 36 procent. In 2013 is dit percentage met 22 procentpunten gedaald naar 14 procent. Het verlies bij deze categorie komt evenredig ten goede aan de twee digitale categorieën: beide hebben met een toename van zo’n 10 procentpunten te maken.

De groei van het aandeel digitale aansluitingen komt eveneens tot uiting in het absolute aantal digitale RTV-aansluitingen. In 2009 waren er 4,7 miljoen digitale aansluitingen, vijf jaar later zijn er 2 miljoen meer. Het gaat daarbij zowel om aansluitingen via de digitale kabel als om aansluitingen via andere opties, zoals satelliet, glasvezel en ether (DVB-T).

3.9-aantal-aansluitingen-dtv

Er zijn in Nederland verschillende aanbieders van RTV-abonnementen. De aanbieder met het grootste marktaandeel is al jaren Ziggo, hoewel dit aandeel in 2013 zakt van 35 naar 34 procent. Hierdoor komt de nummer twee steeds dichterbij: KPN is gegroeid van 27 naar 29 procent. UPC volgt op afstand met een aandeel van 17 procent.

Tabel 1: Grootste aanbieders digitale RTV

Aanbieder (gerangschikt naar marktaandeel 2013) Marktaandelen (in procenten)
2009 2010 2011 2012 2013
Ziggo (kabel) 32,4 33,2 34,5 35,2 33,8
KPN (DVB-T, DSL, glasvezel) 21,1 22,4 23,2 26,8 28,6
UPC (kabel) 16,1 16,7 16,7 16,8 16,6
M7 Group (satelliet) 16,9 14,6 12,7 11,9 11,3
Overig niet-kabel 8,2 7,5 7,4 4,3 4,0
Overig kabel 5,3 5,6 5,5 5,0 5,6

Bron data: NLkabel, jaarverslagen bedrijven en iMMovator

M7 Group laat met CanalDigitaal al jaren een teruglopend marktaandeel zien: in vijf jaar tijd een verlies van bijna 6 procentpunten. Ook de overige niet-kabelaanbieders, waaronder Tele2 en Vodafone, hebben te maken met forse terugloop van hun aandeel. De categorie ‘overig kabel’ blijft daarentegen stabiel.

Internet

Naast de aansluitingen voor RTV beschikken vele huishoudens over een internetverbinding (al dan niet gecombineerd). Het aandeel huishoudens met toegang tot internet ligt in 2013 volgens het CBS op 96 procent. Hiermee is het percentage dat in 2012 gelijk was gebleven aan dat van 2011, toch verder toegenomen met 2 procentpunten.

Tabel 2: Huishoudens toegang tot internet (in procenten)

2009 2010 2011 2012 2013
Breedbandverbinding 77 84 83 82 87
Overige verbinding 13 7 10 12 9
Totaal 90 91 94 94 96

Bron data: CBS Statline

Het aandeel van 96 procent is te verdelen over twee groepen: breedbandverbindingen (kabel en ADSL) en overige, zoals internet via een analoog modem of mobiel. De groep breedbandverbindingen wordt door de jaren heen steeds groter: van 77 procent in 2009 tot 87 procent in 2013. De categorie ‘overige verbinding’ kent de afgelopen vijf jaar een schommelend aandeel tussen de 7 en 13 procent.

Omgezet in absolute getallen telt Nederland in 2013 6,7 miljoen breedbandaansluitingen. Al jaren neemt dit aantal aansluitingen gestaag toe, in de laatste vijf jaar met zo’n 700.000.

3.10-aantal-aansluiting

Een verdere onderverdeling van het type breedbandinternetverbinding laat zien dat in 2009 het aandeel glasvezel nog erg minimaal was: 2 procent. In 2013 is dit percentage toegenomen met 5 procentpunten, een vergroting die ten koste gaat van de overige aansluitingen. Met name het aandeel ADSL-aansluitingen is door de jaren heen teruggelopen, van 60 procent in 2009 tot 48 procent in 2013.

3.11-soort-internet

Aansluitingen van Tele2 en kleinere glasvezelaanbieders zijn gezamenlijk ondergebracht in het aandeel ‘overig’. Het aandeel van deze groep is sinds 2010 geslonken van 22 naar 16 procent.

Multiplay

Dat zowel op de markt voor breedbandinternet als op de markt voor digitale radio en televisie KPN, Ziggo en UPC het best vertegenwoordigd zijn, geeft al aan dat de scheiding tussen deze twee markten steeds meer vervaagt. Oorzaak hiervan is het ruime aanbod aan multiplaypakketten, waarbij de aanbieders relatief gunstig geprijsde abonnementen aan hun klanten bieden, met RTV, internet, vaste én mobiele telefonie in één pakket.

Tabel 4: Aantal bundels met meerdere aansluitingen bij één aanbieder (x duizend)

Type pakket 2011 2012 2013
Triple play + quadruple play 2.420 2.999 3.692
Breedband + vaste telefonie 1.330 1.088 1.007
Breedband + televisie 662 656 697
RTV + vaste telefonie 89 90 99
Totaal 4.501 4.833 5.495

Bron data: Autoriteit Consument & Markt
Peildatum: Tweede kwartaal

De meeste klanten kiezen voor een combinatie waarbij drie of vier aansluitingen gecombineerd worden: 3,7 miljoen klanten in 2013 ten opzichte van 2,4 miljoen in 2011. In 2013 hebben een miljoen klanten een contract afgesloten voor de combinatie breedbandinternet met vaste telefonie. Dat is nagenoeg een kwart minder dan in 2011.

Deel deze pagina