Distributie in 2012

Op het vlak van het signaal dat voor de doorgifte van radio, televisie en internet wordt gebruikt, is te zien dat vooral het aantal digitale aansluitingen toeneemt. In 2012 daalt het aandeel analoge RTV-aansluitingen tot minder dan 20 procent. Er zijn inmiddels meer dan 6 miljoen digitale RTV-contracten afgesloten, 3 miljoen meer dan in 2008. Voor internet geldt dat het aandeel ADSL door de jaren heen afneemt, ten gunste van kabel en glasvezel. Zowel voor internet als voor radio en televisie geldt dat Ziggo, KPN en UPC de grootste aanbieders zijn.

 

Radio/Televisie

Het signaal voor radio/televisie (RTV) kan op verschillende manieren worden doorgegeven. Onderstaande figuur geeft een verdeling weer in drie groepen: alleen analoog, digitaal via de kabel en digitaal overig. De eerste groep behelst de aansluitingen die alleen voor een analoog signaal via kabel of glasvezel worden gebruikt. In de derde groep vallen de aansluitingen waarbij het signaal digitaal via glasvezel, satelliet, ether en telefoonlijn wordt doorgegeven.

distributie-huishoudens-analoog

Door de jaren heen heeft er een behoorlijke verschuiving plaatsgevonden op de markt voor RTV-aansluitingen. In 2008 bedroeg het aandeel van de analoge RTV-aansluitingen nog nagenoeg de helft van alle aansluitingen. Het overige deel bestond voor de helft uit digitale kabel en voor de helft uit andersoortige digitale aansluitingen. In 2012 is het aandeel analoge aansluitingen gedaald tot minder dan een vijfde en hebben de digitale aansluitingen aan terrein gewonnen.

Niet alleen de verhouding tussen analoge en digitale radio- en televisieaansluitingen is door de jaren heen veranderd. In absolute aantallen is het aantal digitale RTV-aansluitingen in vijf jaar tijd van 3,6 miljoen in 2008 naar 6,1 miljoen in 2012 gegroeid. Het gaat daarbij zowel om aansluitingen via de digitale kabel als om aansluitingen via andere opties als satelliet, glasvezel en ether (DVB-T).

distributie-aantal-aansluitingen-dtv

Als klant heb je de keuze bij welke aanbieder je een RTV-abonnement afsluit. Ziggo is al lange tijd de grootste aanbieder op de markt voor digitale radio en televisie en het aandeel wordt alleen maar groter, in 2012 is het 35,2 procent. KPN en UPC volgen met respectievelijk 26,8 en 16,8 procent.

 

Tabel 1: Grootste aanbieders digitale RTV

Aanbieder (gerangschikt naar marktaandeel 2012) Marktaandelen (in procenten)
2008 2009 2010 2011 2012
Ziggo (kabel) 28,2 32,4 33,2 34,5 35,2
KPN (DVB-T, DSL, glasvezel) 19,4 21,1 22,4 23,2 26,8
UPC (kabel) 16,3 16,1 16,7 16,7 16,8
CanalDigitaal (satelliet) 20,7 16,9 14,6 12,7 11,9
Overig niet-kabel 10,1 8,2 7,5 7,4 4,3
Overig kabel 5,3 5,3 5,6 5,5 5,0

Bron data: NLkabel, jaarverslagen bedrijven en iMMovator

 

 

Met name CanalDigitaal en de overige niet-kabel aanbieders hebben door de jaren heen met een verlies te maken. Onder de categorie ‘overig niet-kabel’ vallen onder meer aanbieders als Glashart en Vodafone. De groep ‘overig kabel’, met aanbieders als Delta en Caiway, blijft redelijk stabiel.

 

Internet

Naast de aansluitingen voor RTV beschikken vele huishoudens over een internetverbinding (al dan niet gecombineerd). In 2008 lag het percentage huishoudens met toegang tot internet op 86 procent, in 2012 is dit percentage met 8 procentpunten toegenomen tot 94 procent, net als in 2011.

 

Tabel 2: Huishoudens met toegang tot internet (in procenten)

2008 2009 2010 2011 2012
Breedbandverbinding 74 77 84 83 82
Overige verbinding 12 13 7 10 12
Totaal 86 90 91 94 94

Bron data: CBS Statline

 

De toegang tot internet is onder te verdelen naar type verbinding: breedbandverbindingen (kabel en ADSL) en overige manieren, bijvoorbeeld via mobiel of analoog modem. De eerstgenoemde zijn verreweg het populairst: in 2008 had al 74 procent van de huishoudens via breedband toegang tot internet, in 2012 ligt dit op 82 procent. Toch heeft dit percentage sinds 2010 met een geleidelijke teruggang te maken. De overige opties zien het aandeel vanaf dat jaar toenemen.

 

distributie-aantal-aansluiting

Omgezet in absolute getallen, telt Nederland in 2012 ruim 6,5 miljoen breedbandaansluitingen. Het aantal aansluitingen neemt jaarlijks toe, in de laatste vijf jaar van 5,7 miljoen naar 6,6 miljoen in 2011. In 2012 is voor het eerst sprake van een lichte daling.

Het type breedbandinternetverbinding is in onderstaande figuur te zien. In 2008 zorgde ADSL voor 60 procent van alle verbindingen. De overige 40 procent was internet via de kabel. Vanaf 2009 neemt ook glasvezel een deel in dat uiteindelijk oploopt tot ruim 5 procent in 2012. Het aandeel ADSL ligt op dat moment op 50 procent en kabel op ongeveer 45 procent.

distributie-soort-internet

De aanbieders van deze verbindingen zijn grotendeels dezelfde als de aanbieders op de markt voor digitale radio en televisie. Bij breedbandinternet is echter niet Ziggo maar KPN de grootste. Wel heeft KPN in de afgelopen jaren te maken met een daling van het aandeel van 45 procent in 2008 naar 39 procent in 2012. Ziggo laat door de jaren heen een nagenoeg stabiel aandeel zien van 25 procent.

 

Tabel 3: Grootste aanbieders breedbandinternet (in procenten)

Aanbieder (gerangschikt naar marktaandeel 2012) Marktaandelen (in procenten)
2008 2009 2010 2011 2012
KPN 45 46 41 40 39
Ziggo 25 24 24 25 26
UPC 12 12 13 14 15
Overige 18 18 22 21 20

Bron: TNO – Marktrapportage Elektronische Communicatie
Peildatum: tweede kwartaal

 

Aansluitingen van onder meer Tele2 en kleinere glasvezelaanbieders zijn gezamenlijk ondergebracht in het aandeel ‘overig’. In 2012 zorgen de aanbieders in die categorie voor een vijfde van de breedbandinternetaansluitingen in Nederland.

 

Multiplay

De scheiding tussen de markt voor digitale radio en televisie en de markt voor breedbandinternet vervaagt steeds meer; op beide markten zijn UPC, Ziggo en KPN het sterkst vertegenwoordigd. Oorzaak hiervan is het ruime aanbod aan multiplay-pakketten, waarbij de aanbieders relatief gunstig geprijsde abonnementen aan hun klanten bieden, met RTV, internet, vaste en mobiele telefonie in één pakket.

De interesse voor deze pakketten hangt af van de combinatie. Het meest populair is de combinatie breedband+RTV+vaste telefonie, ook wel triple play genoemd (tabel 3.25). In 2012 hebben meer dan drie miljoen klanten een dergelijk pakket afgesloten. Dit is een verdubbeling van het aantal abonnementen ten opzichte van vijf jaar eerder.

 

Tabel 4: Aantal klanten met meerdere aansluitingen bij één aanbieder (x duizend)

Type pakket 2008 2009 2010 2011 2012
Breedband + RTV + vaste telefonie 1.490 1.808 2.118 2.544 3.010
Breedband + vaste telefonie 1.414 1.760 1.304 1.195 983
Breedband + RTV 954 833 809 759 739
Breedband + RTV + vaste en mobiele telefonie 73 105 116 200 250
Overige combinaties 817 814 781 743 632

Bron data: OPTA
Peildatum: Tweede kwartaal

 

De groei bij de triple play-pakketten heeft met name tot gevolg dat het aantal klanten voor de dual play-pakketten, waarbij internet wordt gecombineerd met vaste telefonie of RTV, afneemt. Ook de hoeveelheid klanten die voor overige combinaties kiezen, wordt kleiner. Het meest uitgebreide pakket, de quadruple play, laat daarentegen een stijging zien van 73.000 klanten in 2008 naar 250.000 klanten in 2012.

Deel deze pagina