Het begin

Op verzoek van de Staatssecretaris van O,C en W, dr. F. van der Ploeg, rapporteerde de Commissie Mediaconcentraties april 1999 over de noodzaak van aanvullende regels met betrekking tot concentraties in de Nederlandse mediasector.[1] De commissie komt tot de conclusie dat er binnen het bestaande wettelijke kader voldoende regels zijn om schadelijke effecten als gevolg van concentraties in de mediasector te bestrijden. Wel beveelt de commissie aan, de mediaontwikkelingen nauwgezet te laten volgen door een onafhankelijke instantie. Het kabinet heeft besloten, deze taak aan het Commissariaat voor de Media op te dragen. Op basis van een door het Commissariaat ontwikkelde opzet (november 2000) is de monitor mei 2001 van start gegaan. De monitor heeft tot doel inzicht te krijgen in concentratiebewegingen van mediabedrijven en de effecten daarvan op de pluriformiteit, de toegankelijkheid en de redactionele / programmatische onafhankelijkheid van media. De monitor moet actuele informatie geven over de mediabedrijven op gebied van eigendomsverhoudingen, activiteiten en bedrijfsstrategieën. Daarnaast zullen jaarlijks analyses gemaakt worden die het mogelijk maken ontwikkelingen door de jaren heen te volgen en te vergelijken met de concentratiebewegingen van de ondernemingen.

 
 1. Commissie Mediaconcentraties, 1999, Profijt van Pluriformiteit: Over concentraties in de mediasector en de vraag naar bijzondere regelgeving, Den Haag: Commissie Mediaconcentratie

Deel deze pagina