Over de Mediamonitor

De Mediamonitor van het Commissariaat voor de Media verricht jaarlijks onderzoek naar ontwikkelingen in de Nederlandse mediasector. De Mediamonitor geeft inzicht in de gevolgen van die ontwikkelingen voor de onafhankelijkheid en pluriformiteit van de media en voor de toegankelijkheid van de media voor het publiek.

Het Commissariaat voor de Media kreeg de opdracht voor het monitoren van mediaconcentraties in 2001 van het Ministerie van OCW. Sindsdien verschaft het Commissariaat in de vorm van de Mediamonitor (voorheen Monitor Mediaconcentraties) actuele informatie over eigendomsverhoudingen en marktaandelen bij dagbladen, tijdschriften, televisie, radio, internet en distributie. De meeste informatie uit de jaarlijkse Monitorrapportage is ook afzonderlijk te vinden op de website van de Mediamonitor.

Download hier het Mediamonitor 2019 – Reuters Institute Digital News Report Nederland 2019 rapport.

 

Deel deze pagina