Over de Mediamonitor

De Mediamonitor
De Mediamonitor van het Commissariaat voor de Media verricht jaarlijks onderzoek naar ontwikkelingen in de Nederlandse mediasector. De Mediamonitor geeft inzicht in de gevolgen van die ontwikkelingen voor de onafhankelijkheid en pluriformiteit van de media en voor de toegankelijkheid van de media voor het publiek.

Het Commissariaat voor de Media kreeg de opdracht voor het monitoren van mediaconcentraties in 2001 van het Ministerie van OCW. Sindsdien verschaft het Commissariaat in de vorm van de Mediamonitor (voorheen Monitor Mediaconcentraties) actuele informatie over de financieel-economische omstandigheden van mediabedrijven en het mediagebruik van Nederlanders, met een focus op nieuwsmediagebruik. De meeste informatie uit de jaarlijkse Monitorrapportage is ook afzonderlijk te vinden op de website van de Mediamonitor.

Publicaties
Download Mediamonitor 2019 (met Reuters Institute Digital News Report).

Klik hier voor andere publicaties, waaronder verdiepende onderzoeken en ons jaarlijks rapport over de diversiteit van tv-pakketten en kijkgedrag.

Agenda
16 juni 2020: Publicatie Digital News Report Nederland 2020
Oktober 2020: Publicatie Mediamonitor 2020

 

Deel deze pagina