Nieuws

Rapport Televisieaanbod en gebruik

Onderzoek naar de diversiteit van televisiepakketten en de tevredenheid en het kijkgedrag van de consument

Een divers televisiepakket met uitgebreide keuze uit publieke en commerciële zenders blijft zeer relevant voor Nederlanders

De trend lijkt duidelijk: binnen enkele jaren kijkt iedereen online – en vooral on demand. Dan hebben alleen Nederlanders van boven de 65 nog een televisiepakket met lineaire tv-zenders. Zo lijkt het misschien nu. De vraag is of het ooit zo ver zal komen.

Tot 2013 waren het de programmaraden die de pakketaanbieders adviseerden over de pluriforme samenstelling van hun televisiepakketten. Het was destijds een grote stap om die samenstelling over te laten aan de pakketaanbieders zelf en hen alleen te verplichten minimaal 30 zenders door te geven, waaronder een aantal verplichte, de ‘must carry’ zenders. Er waren aanzienlijke zorgen over een mogelijke neergang van de diversiteit van de pakketten en de gevolgen daarvan voor de tevredenheid van de gebruikers. Die zorgen blijken vooralsnog niet nodig. Het Commissariaat heeft hier voor het vierde jaar op rij onderzoek naar gedaan en constateert dat de diversiteit van de pakketten onverminderd hoog is en dat de tevredenheid van de gebruiker in 2017 opnieuw niet is afgenomen.

Dat is goed nieuws. Maar wie de teruglopende kijkcijfers in ogenschouw neemt, zou zich kunnen afvragen wie überhaupt nog behoefte heeft aan een lineair televisiepakket. Toch vindt het ‘cord cutting’, het opzeggen van het televisie-abonnement, in Nederland vooralsnog in zeer beperkte omvang plaats. Dit toont aan dat het nog te vroeg is om te constateren dat het lineaire tv-tijdperk verleden tijd is. Het onderzoek van het Commissariaat laat zien dat de behoefte aan divers audiovisueel-aanbod, zowel lineair als non-lineair, alleen maar toeneemt.

De toegenomen hoeveelheid tijd die wordt besteed aan Netflix en YouTube snoept zeker een deel van de kijktijd voor televisie weg, maar dat betekent niet dat Nederlanders geen televisie meer kijken. Ja, online content in het algemeen en on-demand content (Netflix, YouTube, NPO Gemist, RTL XL, Facebook) in het bijzonder, vormen met name voor jongeren inmiddels een belangrijke aanvulling op het televisieaanbod. Uit dit onderzoek blijkt echter dat dit aanbod het televisie kijken zelf nog lang heeft niet vervangen. Sterker nog, voor alle leeftijdsgroepen geldt, ondanks hun onderling sterk afwijkende non-lineaire kijkgedrag, dat ze nog steeds graag gebruik maken van het diverse aanbod. Ze hechten waarde aan een uitgebreid pakket aan publieke en commerciële tv-zenders: in alle leeftijdsgroepen is de tevredenheid met televisiepakketten hoog.

Het ministerie van OCW onderzoekt momenteel de mogelijkheid voor een eventuele wijziging van de verplichtingen voor het standaardpakket (minimaal 30 zenders) en de regels voor must carry (verplicht opnemen van bepaalde zenders). Een belangrijke reden daarvoor ligt in deze verschuiving van enkel lineair naar aanvullend ook non-lineair, online kijken.

Het is met de data uit ons onderzoek niet mogelijk te voorspellen wat de gevolgen zullen zijn van het eventueel afschaffen van het standaardpakket of must-carry zenders. Wel kunnen we met dit onderzoek terugkijken en constateren dat de wet heeft gedaan wat die heeft beoogd: de gebruiker in Nederland heeft een gevarieerd televisiepakket ter beschikking, maakt daar (nog steeds) veelvuldig van gebruik en is daarmee tevreden.

Het rapport bestaat uit drie verschillende onderdelen: hoofdstuk 1 gaat in op de diversiteit van televisiepakketten in 2017 in Nederland op het gebied van zenders en genres. Hoofdstuk 2 beschrijft de tevredenheid en het keuzegedrag van de consument op gebied van televisiepakketten, terwijl hoofdstuk 3 zich focust op het kijkgedrag van de consument, zowel wat betreft lineaire als nonlineaire televisie- en online videodiensten. Als slotsom eindigt het rapport met een conclusie over de huidige status van het televisie- en online video’s kijken in Nederland.

Lees hier het volledige rapport.

 

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts