Nieuws

Nieuw rapport Mediamonitor

Enerzijds een spectaculaire toename van het aantal webradiostations en digitale zenders, anderzijds een zeer bescheiden rol voor video’s in het online nieuwsaanbod van de dagbladen. Dit zijn enkele van de vele ontwikkelingen op het gebied van audiovisuele media, die worden gesignaleerd in het rapport ‘Over audiovisuele media in het digitale tijdperk’ dat de Mediamonitor van het Commissariaat voor de Media heeft uitgebracht.

Voor de Mediamonitor verrichtte het Commissariaat vier onderzoeken: naar digitale televisiezenderpakketten, digitale radiozenderpakketten, webradiokanalen en video’s op nieuwssites. Het rapport laat zien dat het digitale media-aanbod sterk is toegenomen. Daarbij is niet alleen sprake van meer van het hetzelfde, maar komen ook vele nieuwe genres aan bod. Voorbeelden zijn filmzenders, minderhedenzenders en muziekzenders.

 

Duizend webradiostations

Het aantal radiokanalen dat de consument ter beschikking heeft, is door verspreiding via internet enorm toegenomen. De Mediamonitor identificeerde ruim 1000 webradiostations. Ongeveer 450 daarvan zijn ‘traditionele’ plaatselijke of landelijke zenders die tegelijk ook via internet te ontvangen zijn. De overige 550 zijn voor het grootste deel aanbieders die alleen via het web uitzenden. Met dance, hiphop, soul, schlagers, oldies, alternatieve of juist rustige muziek bedienen zij zeer specifieke doelgroepen.
Het onderzoek naar video’s op nieuwssites laat zien dat veel Nederlandse dagbladuitgevers slechts mondjesmaat hun tekstberichten verrijken met video’s. Zij weten zich daarmee nog niet te profileren. Dit in tegenstelling tot uitgevers in ons omringende landen, die video’s een belangrijke rol geven in het online nieuwsaanbod. De video’s op Nederlandse nieuwssites zijn voornamelijk afkomstig van externe aanbieders als ANP, Novum/Zoom.in en YouTube. Alleen NOS Journaal en RTL Nieuws bieden op hun sites uitsluitend door henzelf geproduceerd videomateriaal aan. Daarnaast valt op dat veel nieuwssites de video’s alleen in een apart deel van de website aanbieden en dus niet geïntegreerd bij het nieuws.

 

Gastauteurs

Drie gastauteurs belichten in het rapport het gebruik dat de consument maakt van het digitale aanbod. Uit hun bijdragen blijkt dat kijkers en luisteraars nog altijd voornamelijk op de bekende televisie- en radiozenders afstemmen.

Het rapport  ‘Over audiovisuele media in het digitale tijdperk’ is een aanvulling op het onderzoek dat de Mediamonitor van het Commissariaat jaarlijks verricht naar ontwikkelingen in de Nederlandse mediasector. De Mediamonitor geeft inzicht in de gevolgen van die ontwikkelingen voor de onafhankelijkheid en pluriformiteit van de media en voor de toegankelijkheid van de media voor het publiek.

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts