Nieuws

Nederlandse kijker wil keuze in tv-pakket

Mits prijs gelijk blijft of daalt:

Nederlandse kijkers willen zelf hun televisiepakket kunnen samenstellen. Dat staat in de Mediamonitor van het Commissariaat voor de Media.

Op verzoek van staatssecretaris Dekker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Commissariaat onderzocht in hoeverre de Nederlandse kijker geïnteresseerd is in een zogenaamd à la carte menu voor televisiezenders, waarbij hij zelf kan bepalen welke zenders hij ontvangt. Ondanks dat de meerderheid van de kijkers geïnteresseerd is in het zelf kiezen, willen veel kijkers dit alleen als het pakket in prijs gelijk blijft of daalt. In Nederland bestaat de wettelijke verplichting om een standaard televisiepakket van 30 zenders aan te bieden. Enkele vormen van een à la carte menu zijn toegestaan, zolang de pakketaanbieders zich houden aan de doorgifteverplichting van het standaard pakket. Van deze mogelijkheden hebben de bestaande pakketaanbieders nog nauwelijks gebruik gemaakt.

Mediaontwikkelingen

In de Mediamonitor staan trends en ontwikkelingen in het medialandschap. Ondanks een kleine afname ten opzichte van 2014 blijkt dat er per persoon nog steeds ruim drie uur per dag wordt gekeken naar televisie en is de dagelijkse radioluistertijd 173 minuten.

Sociale media krijgen wel steeds meer invloed op het nieuws. Facebook is verreweg het populairst met in Nederland een kleine zeven miljoen dagelijkse gebruikers. Terwijl oplagen en bereik van de Nederlandse dagbladenmarkt blijven dalen, is de aanbiedersconcentratie nog niet eerder zo hoog geweest. Nagenoeg de helft van de dagbladen wordt uitgegeven door één, Belgische, partij. Wel is er nog altijd meer vertrouwen in geschreven pers dan in sociale media.

Mediamonitor

Dit jaar bestaat de Mediamonitor 15 jaar; gedurende al die tijd zijn de verschillende mediamarkten nauwlettend gevolgd om trends en ontwikkelingen tijdig te signaleren en op die manier eventuele risico’s voor de pluriformiteit en de onafhankelijk op te merken. Naast een website biedt de Mediamonitor elk jaar een papieren naslagwerk met informatie over eigendomsverhoudingen in de media, gebruik en bereik.

Wilt u meer lezen over deze onderwerpen en de huidige trends in de mediasector? Klik dan verder:

Trends in 2015

Dagbladen in 2015

Tijdschriften in 2015

Televisie in 2015

Radio in 2015

Internet in 2015

Distributie in 2015

Onderzoek naar televisie à la carte of in pdf

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts