Nieuws

Mediamonitor 2014-2015: Trends, Mediabedrijven en Mediamarkten

Het Commissariaat voor de Media publiceert vandaag de Mediamonitor 2014-2015.
In 2015 heeft het Commissariaat stevig ingezet op onafhankelijkheid van de media en transparantie van media-instellingen. In de nieuwste Mediamonitor komen deze twee toezichtthema’s nadrukkelijk naar voren, zowel via reguliere monitoring als via verdiepend onderzoek.

Actuele trends
Het toenemende belang van YouTube is een van de opvallendste trends. De videodienst groeit razendsnel: in 2013 werd wereldwijd per minuut 100 uur videocontent geüpload, in 2014 is die hoeveelheid verdrievoudigd. YouTube-kanalen zijn echte jongerendomeinen en er zijn inmiddels kanalen met honderdduizenden abonnees. Vooral de reclame-industrie speelt hier nadrukkelijk op in; via deze kanalen kunnen zij een jongere doelgroep interesseren die met lineair tv-kijken, dagbladen en tijdschriften nauwelijks meer te bereiken is.

Mediabedrijven en mediamarkten
Mediabedrijven groeien, markten versmelten en kruisbestuivingen tussen markten en mediatypen ontstaan. Steeds meer mediabedrijven ontwikkelen zich tot allround mediaspelers en begeven zich ook op de markt van online video. Bij dagbladen stijgt het gebruik van online content, maar oplagecijfers blijven dalen. Tegelijk neemt de al hoge aanbiedersconcentratie – als gevolg van diverse overnames – verder toe. Inmiddels is meer dan de helft van de Nederlandse dagbladenmarkt in Vlaamse handen.

Onafhankelijkheid nieuwsredacties
Als de mediaconcentratie toeneemt, blijven steeds minder media over die onafhankelijk kunnen rapporteren. Uit onderzoek van de Mediamonitor blijkt dat de onafhankelijkheid van nieuwsredacties
steeds meer onder druk komt te staan. Deze tendens wordt versterkt door het teruglopen van financiële middelen. Het Commissariaat voor de Media pleit ervoor de redactionele onafhankelijkheid nog steviger te verankeren in – bij voorkeur openbare – redactiestatuten.

Diversiteit en tevredenheid tv-pakketten
De Mediamonitor sluit af met het onderzoek naar de diversiteit van en tevredenheid over het aanbod van tv-pakketten. In 2015 worden, in vergelijking met 2014, meer tv-pakketten aangeboden en het zenderaanbod is onverminderd divers.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de Nederlanders een rapportcijfer van 7,5 toekennen aan hun televisieabonnement. Consumenten met een zogenaamd pluspakket zijn nog iets tevredener en geven een rapportcijfer van 7,7. Dit is in grote lijnen gelijk aan de cijfers van 2014.

Mediamonitor
Als het gaat om de pluriformiteit en onafhankelijkheid van de mediasector houdt het Commissariaat voor de Media als onafhankelijk toezichthouder al meer dan 25 jaar de vinger aan de pols. Dit gebeurt middels toezicht, maar met name ook door ontwikkelingen te registreren en te analyseren. Sinds 2001 worden de bevindingen jaarlijks gepubliceerd in de Mediamonitor-rapporten. Daarnaast is er de speciale Mediamonitor-website voor actuele informatie en een terugblik op eerder verschenen stukken.

Onderstaand treft u het volledige rapport:

Mediamonitor 2014-2015

Indien u de nieuwsbrieven van de Mediamonitor in de toekomst graag wilt ontvangen, klik hier

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts