Nieuws

Druk op regionale journalistiek neemt toe

De Mediamonitor besteedt dit jaar extra aandacht aan de ontwikkelingen in de regionale nieuwsmedia. Voorzien wordt een toenemende neerwaartse trend van de vraag naar regionale dagbladen en een teruglopend bereik van de regionale omroepen.

Consumenten zijn steeds minder bereid te betalen voor regionaal en lokaal nieuws. Regionale media verliezen reclame-inkomsten aan spelers als Google en Facebook. En adverteerders volgen nu eenmaal de mediagebruikers. Met als gevolg noodzakelijke bezuinigingen bij de regionale mediaorganisaties die onvermijdelijk effect gaan hebben op de onafhankelijke en pluriforme lokale journalistiek.

Cover Mediamonitor 2013

Madeleine de Cock Buning, collegevoorzitter: “Het Commissariaat brengt met de Mediamonitor concentratiebewegingen van mediabedrijven in kaart en houdt een vinger aan de pols wat betreft de ontwikkeling van de onafhankelijkheid, toegankelijkheid en pluriformiteit van het media aanbod in Nederland. Op grond van ons onderzoek dringt de vraag zich op welke consequenties de grotere druk op de regionale journalistiek gaat hebben voor de kleur van onze informatievoorziening. We zien dat de trend doorzet dat de algemene berichtgeving van regionale dagbladen in toenemende mate overeenstemt. Wanneer bezuinigingen op redactioneel niveau onontkoombaar zijn en er op de bovenregionale nieuwsvoorzieningen geen besparingen meer kunnen worden gerealiseerd, zullen die moeten worden gevonden in de lokale en regionale berichtgeving. Verder zien we dat er sinds 2006 gemiddeld vier edities per jaar verdwenen. Als deze trend doorzet zonder alternatief aanbod, bestaat de kans dat dagelijks lokaal nieuws niet langer wijdverspreid beschikbaar is”.

De nieuwe editie van de Mediamonitor werpt tevens licht op het gehele medialandschap in Nederland. Ook hier is er sprake van een neerwaartse trend. De financiële crisis heeft steeds meer effect op de bestedingen van gedrukte media en dit is nu ook het geval bij radio en televisie. Verder is de toch al hoge mediaconcentratie in Nederland verder toegenomen. Voor het eerst sinds de intrekking van de Tijdelijke Wet Mediaconcentraties is een situatie ontstaan die onder deze wet niet zou zijn toegestaan. Ook blijft het aandeel van buitenlandse mediabedrijven in Nederland groot. Bijna 50% van de dagbladenmarkt en nagenoeg alle op Nederland gerichte commerciële televisiezenders zijn buitenlands bezit.

 

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts