Het televisieaanbod in analoog en digitaal doorgegeven RTV-pakketten (2013)

Uitvoering

Op 1 december 2011 zijn de websites van de 8 voornaamste distributeurs op het kabel-, glasvezel-, telefoon- en ethernetwerk geraadpleegd voor de zenderoverzichten van de radio- en televisiepakketten. Het betreft de distributeurs CAIW, Delta, UPC, Ziggo, Tele2, Glashart Media, Vodafone en KPN. Per distributeur zijn de televisiezenders uit de verschillende pakketten in een database geregistreerd. Om het zenderaanbod in de verschillende pakketten te kunnen typeren, zijn vervolgens gegevens over de afzonderlijke televisiezenders verzameld op basis van database Mavise (zie: http://mavise.obs.coe.int) van het European Audiovisual Observatory (EAO).

 

Dataverzameling

Alle analoge en digitale basis- en pluspakketten die onderdeel hebben uitgemaakt van het onderzoek zijn weergegeven in tabel 1. De focus van het onderzoek is gelegd op het aanbod van lineaire televisiezenders in de pakketten. Daarmee zijn interactieve televisiekanalen; uitzendinggemistdiensten; video-on-demand of videotheekdiensten buiten beschouwing gelaten. Om de vergelijkbaarheid tussen de verschillende pakketten te garanderen zijn ook de service of etalagekanalen van een distributeur, zenders van de maand, promo- of demokanalen of 3D-zenders uitgesloten van de database.

Tabel 1 Overzicht van de onderzochte RTV-pakketten met televisiezenders per distributeur
Distributeur Analoog basispakket Digitaal basispakket Digitaal pluspakket
CAIW n.v.t. Caiway basis TasteEnjoyDelightSelect
Delta Delta analoog Delta basis PlusFilm1Sport1Eredivisie LiveHDBuitenland
Glashart Media Glashart analoog Glashart basis PlusHDStar TVEredivisie LiveUniverse TVArabisch
KPN n.v.t. KPN basis PlusHDThema pakketten (Sport1, Eredivisie Live, Kidspakket)
KPN Digitenne n.v.t. KPN digitenne n.v.t.
Tele2 n.v.t. Tele2 basis PlusHDEredivisie LiveFilm1Sport1
UPC UPC analoog UPC dtv RoyaalExtraHD
Vodafone n.v.t. Vodafone tv basis ExtraEredivisie Live
Ziggo Ziggo tv standaard Ziggo tv standaard PlusExtraExtra zender-pakketten (Film1, Sport1, Eredivisie Live, Hindi, Turks, Chinees, Erotiek)

Afwijkende formats die wel in het onderzoek zijn meegenomen zijn zenders in High Defenition (HD) en ‘time-shifted’ versies van een bestaande zender. De HD-zenders die exact dezelfde content doorgeven als de bestaande zenders maar dan in hogere beeldkwaliteit, zijn de zogenaamde ‘HD-simulcast’ zenders (bijvoorbeeld Nederland 1 HD). De zogenaamde ‘stand-alone’ HD-zenders kunnen zenders zijn die enkel content in HD-format doorgeven (bijvoorbeeld MyZen tv HD) of die de content van de bestaande zender doorgeven in een afwijkende programmering (bijvoorbeeld Animal Planet HD). Een ‘time-shifted’ zender geeft de content van een bestaande zender door met een aantal uur vertraging (bijvoorbeeld Film1 Première +1). Anders dan bij uitzendinggemistdiensten heeft de kijker bij deze vorm van uitgesteld kijken geen invloed op de programmering.

In het geval van kanaaldeling, dat wil zeggen als twee televisiezenders tezamen op één kanaal uitzenden, zijn de zenders apart in de database opgenomen. Vaak betreft het kinderprogrammering in de ochtend gecombineerd met een ‘algemene’ zender in de avond. De zenders die een kanaal delen, maar wel een gezamenlijke licentie hebben, zijn wel als één zender beschouwd; dit geldt bijvoorbeeld voor KetNet en Canvas.

Van de lokale en de regionale publieke omroepen is niet de naam geregistreerd maar het aantal dat in een pakket wordt doorgegeven. Dit in verband met de variabele samenstelling van de pakketten op grond van het verzorgingsgebied. Voor het vaststellen van het aantal lokale publieke omroepen is in een aantal gevallen een tool op de website van een distributeur gebruikt.

UPC en Ziggo bieden pluspakketten waarin het basispakket is opgenomen terwijl andere distributeurs deze pakketten apart aanbieden. Omwille van de vergelijkbaarheid is het aantal zenders in het digitale basispakket afgetrokken van het totale zenderaanbod.

 

Analyse

Voor elke televisiezender zijn gegevens verzameld over verschillende variabelen.

 

Aanbieder

De aanbieder van het televisiekanaal is in kaart gebracht op basis van de gegevens in de Mavise-database. Hierbij is tevens aangegeven of de aanbieder een publieke of commerciële licentie voor het kanaal heeft. Op basis van deze gegevens is de titelconcentratie nader onderzocht. De hoogste concernrelatie is gebruikt om het aantal zenders in kaart te brengen dat een mediabedrijf in verschillende landen bezit. Dit betekent dat de naam van het moederbedrijf is gehanteerd in plaats van de laagste concernrelatie waarop (mogelijkerwijs) de licentie staat geregistreerd. Zo vallen bijvoorbeeld de zenders van MTV Networks Europe onder Viacom en de zenders die RTL Group heeft in verschillende Europese landen onder Bertelsmann. De regionale publieke omroepen zijn in deze analyse als een groep beschouwd, met de Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS) als overkoepelend orgaan.

 

Taal

De taal van een televisiezender geeft een indicatie van de doelgroep die de aanbieder tracht te bereiken.

 

Jaar van lancering

Het jaar waarin een televisiezender is gelanceerd, zegt iets over hoe lang een zender actief is.

 

Technisch format

De HD- en time-shifted versies van televisiezenders zijn apart gecodeerd. Deze codering is geverifieerd met de gegevens van Mavise.

 

Genre

Om inzicht te verschaffen in de inhoudelijke diversiteit van het aanbod is de genre classificatie overgenomen die Mavise hanteert voor de televisiezenders (zie tabel 2). De HD-simulcast zenders en time-shifted versies zijn echter gecodeerd naar het genre van het hoofdkanaal omdat de nadruk van de analyse op de inhoud van deze zenders ligt en niet zozeer op de technische verspreidingswijze. Zenders die hun content op een aanvullend kanaal in HD-kwaliteit uitzenden of dezelfde programmering met enkele uren vertraging doorgeven (‘uitgesteld kijken’) zijn wel in de analyses meegenomen. De genreclassificatie is in deze gevallen afgestemd op die van de ‘originele’ zender.

Tabel 2 Genre classificatie van televisiezenders
Vertaling Mavise
 18+  Adult channel
Algemeen Generalist channel
Amusement Entertainment channel
Comedy Comedy channel
Contact advertenties/chat** Dating channel
Cultuur/educatie Cultural/educational channel
Dieren (documentaire) Animal documentaries channel
Documentaire Documentary channel
Fictie Fiction channel
Film Film channel
HD simulcast versie (van bestaande zender)* HD simulcast
Internationaal International linguistic and cultural channel
Kinderen Children’s channel
Lifestyle/vrijetijd Lifestyle/specific leisure channel
Lokaal/regionaal Regional/ local channel
Minderheden Minority interest groups channel
Muziek Music channel
Nieuws News channel
Overheid Parliamentary/ government/ administration channel
Reizen Travel channel
Religie Religious channel
Servicekanaal (van een distributeur)** Promotional/information channel of multi-channel packager
(Kans)spelen Games/lottery/betting channel
Sport Sports channel
Thuiswinkelen** Home shopping
Uitgesteld kijken versie (van een bestaande zender)* Time-shifted versions
User-generated content** User-generated content
(Regionaal) venster** Window channel
Weer Weather channel
Zakelijk Business channel
Overige Others
 * Het genre is voor de diversiteitsanalyse opnieuw gecodeerd naar het genre van het hoofdkanaal.
** Het genre komt voor in de Mavise data, maar is niet voorgekomen in de eigen onderzoeksgegevens.

Deel deze pagina