Het radioaanbod in analoog en digitaal doorgegeven RTV-pakketten (2013)

Uitvoering

Om inzicht te krijgen in het aanbod aan radiozenders die worden doorgegeven middels analoge en digitale RTV-pakketten, zijn op 3 oktober 2012 de websites van 8 distributeurs op het kabel-, glasvezel-, telefoon- en ethernetwerk geraadpleegd, te weten CAIW, Delta, UPC, Ziggo, Tele2, Glashart Media, Vodafone en KPN. Om te bepalen in hoeverre in deze analoge en/of digitale pakketten radiozenders beschikbaar worden gesteld, zijn de zenderlijsten van de verschillende RTV-pakketten verzameld.

 

Dataverzameling

Om te bepalen of een pakket wordt opgenomen in de analyse, is allereerst nagegaan of er in het aangeboden pakket radiozenders worden doorgegeven. Dit lijkt evident, maar in de praktijk worden er veel pakketten aangeboden die alleen extra televisiezenders bevatten. Tabel 3 geeft een overzicht van de pakketten die radiozenders bevatten.

Tabel 3 Overzicht van de onderzochte RTV-pakketten met radiozenders per distributeur
Distributeur Analoog basispakket Digitaal basispakket Digitaal pluspakket
CAIW n.v.t. Caiway basis TasteDelight
Delta Delta analoog Delta basis Plus
Glashart Media Glashart analoog Glashart basis n.v.t.
KPN n.v.t. KPN basis n.v.t.
KPN Digitenne n.v.t. KPN Digitenne n.v.t.
Tele2 n.v.t. Tele2 basis n.v.t.
UPC Kabel TV TV Standaard Extra
Vodafone n.v.t. Vodafone tv basis n.v.t.
Ziggo TV Standaard TV Standaard TV PlusTV Extra Radio

Vervolgens zijn de pakketten met elkaar vergeleken. Een digitaal pluspakket is alleen gecodeerd wanneer er via het betreffende pakket radiozenders beschikbaar worden gesteld die niet al via het digitale basispakket worden verspreid. Het digitale pluspakket van UPC biedt geen extra radiozenders ten opzichte van het digitale basispakket, waardoor het pluspakket dus buiten beschouwing is gelaten in de analyse. Ziggo biedt weliswaar 2 pluspakketten, maar beide pakketten hebben een identiek aanbod aan extra radiozenders. Voor de analyse is dan ook uitgegaan van slechts 1 digitaal pluspakket.

De analoge zenderoverzichten zijn meestal locatieafhankelijk door de uiteenlopende lokale en regionale zenders die worden doorgegeven. Als het nodig was een locatie op te geven alvorens een zenderoverzicht bekeken kon worden, dan is voor de vergelijkbaarheid steeds voor de gemeente Amsterdam gekozen.

 

Analyse

Aanbieder

Via de website van een radiozender is achterhaald welke aanbieder de zender verzorgt. Met deze informatie kan inzichtelijk worden gemaakt of de aanbieder meerdere zenders in beheer heeft. Daarnaast wordt daarmee duidelijk of het om een publiek of privaat gefinancierde zender gaat.

 

Geografische strekking

Om een uitspraak te kunnen doen over de verhouding tussen lokale, regionale en landelijke zenders is per zender bepaald of deze zich richt op een bepaald(e) stad of dorp, streek of land.

 

Radioformat

In het kader van het onderzoek naar diversiteit is het radioformat geclassificeerd. Hiervoor zijn de formatbeschrijvingen voor radiokanalen toegepast die herhaaldelijk in een Duits onderzoek naar webradiokanalen zijn gebruikt. Deze indeling komt sterk overeen met beschrijvingen van formats die in de Nederlandse radiosector gangbaar zijn. Alle genoemde gegevens zijn uitsluitend verzameld op basis van informatie die te vinden is op de websites van de radiokanalen.

 

Tabel 4 Toelichting op de radioformats
Format Kenmerken
Middle of the road/full service Doelgroep 35-55 jaar, veel belcontact met luisteraars, mix van muziek en informatie
Urban contemporary Doelgroep 18-34 jaar, stijlen als hiphop, soul, rap, dance
Melodie/schlager Doelgroep 30-59 jaar, volksmuziek vanaf jaren ’55 tot nu, met name Nederlandstalig
Adult contemporary Doelgroep 24-49 jaar, populaire muziek van de afgelopen twee decennia tot nu, brede muziekstijlen, mogelijk nadruk op Nederlandstalig
Contemporary hitradio Doelgroep 14-29 jaar, met name uptempo hedendaagse popmuziek
Oldies Doelgroep 40 jaar en ouder, muziek uit de jaren ’20 tot jaren ’60
Informatie/nieuws/discussie Doelgroep 30-50, geen muziek, veel nieuws, interviews, eventueel de nadruk op sport, weer of financiën
Rock/album georiënteerd Doelgroep 18-34 jaar, veelal mannen, rock: van klassiek tot heavy
Alternatief Doelgroep 18-34 jaar, niet-populaire muziek
Klassiek Klassieke muziek, van opera tot concert
Easy listening/beautiful music Doelgroep 40 jaar en ouder, nadruk op rust en ontspanning zowel in de muziek als in de stem van de presentator
Jazz Doelgroep 30-60 jaar, jazzmuziek
Country Doelgroep 30-50 jaar, country-muziek, veelal van Amerikaanse bodem
Overige Bijvoorbeeld voor kinderen, wereldmuziek, gericht op een bepaalde religie

Bron: BLM, Goldmedia (2011). Web Radio Monitor 2011, p. 6.

Deel deze pagina