Ontwikkeling televisiemarkt (2006)

Voor de historische ontwikkeling van het televisielandschap en het verloop van het aantal zenders en aanbieders is gebruik gemaakt van diverse websites, waaronder wikipedia.nl, omroepers.nl en het archief van het Commissariaat voor de Media. De totale kijktijd, de kijktijdaandelen van de grootse aanbieders, de aanbiedersconcentratie en de kijktijdaandelen van de buitenlandse zenders zijn tot stand gekomen op basis van gegevens, afkomstig van de dienst Kijk- en Luisteronderzoek van de Publieke Omroep (KLO, tot en met 2001) en de Stichting Kijkonderzoek (SKO, vanaf 2002).

De kijkcijfers betreffen de doelgroep zes jaar en ouder / tijdvak 00:00 – 24:00 uur / het daggemiddelde over een jaar. De berekeningen zijn uitgevoerd door de dienst Kijk- en Luisteronderzoek (KLO) van de Publieke Omroep. In 1987 heeft de kijkmeter het traditionele dagboek in Nederland vervangen. De jaarcijfers zijn sindsdien redelijk goed te vergelijken. Toch wordt de onderzoeksopzet van de KLO soms aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en zijn de gegevens daardoor niet volledig vergelijkbaar. Zo is in 1993 het aantal te meten zenders behoorlijk uitgebreid en is in de tussentijd het gebruik van video, dvd en hd in het onderzoek opgenomen. Een andere verandering is dat de kijktijd sinds 2004 ook het beeldschermgebruik van gasten omvat. Een deel van de kijktijdtoename is dus door een verbeterde meting te verklaren. Internet TV wordt (nog) niet gemeten.

Deel deze pagina