Nieuwsgebruik (2005)

Om de crossmediale nieuwsmarkt te onderzoeken maken we gebruik van het Mediabelevings­onderzoek van bureau Veldkamp. Dit onderzoek heeft als enige in Nederland recent op titelniveau crossmediaal het mediagebruik geregistreerd. Eind 2003 heeft Veldkamp een landelijk representatieve steekproef van 1.011 Nederlanders in de leeftijd van 13 jaar en ouder gevraagd hun mediagebruik bij te houden. Voorwaarde is dat van een dagblad, tijdschrift, televisieprogramma, radiozender of internetpagina in de afgelopen één à twee dagen ten minste vijf minuten gebruik is gemaakt.

Op verzoek van het Commissariaat heeft Veldkamp de open antwoorden gecodeerd aan de hand van een vooraf gedefinieerde selectie van landelijke nieuwsmedia.

Enkele kanttekeningen hierbij: In tegenstelling tot televisie heeft Veldkamp bij radio naar het gebruik op zenderniveau gevraagd, in plaats van naar programmatitels. Vertaald naar de onderzoeksvraag van het Commissariaat betekent dit, dat met het noemen van een zender automatisch wordt verondersteld dat door een respondent naar een radionieuwsbulletin of nieuwsprogramma is geluisterd. Ten tweede: wanneer door een respondent een publieke regionale radiozender werd genoemd, is dit gecodeerd als “NOS Radionieuws” (bulletins die op hele en soms halve uren te horen zijn). Als hij/zij een zender noemde waar ANP (of Novum) als producent voor de nieuwsbulletins verantwoordelijk is, dan worden de antwoorden als ANP (of Novum) gecodeerd. Hiermee wordt het bereik van nieuws via de radio overschat, omdat niet helemaal duidelijk is of de respondent daadwerkelijk naar het nieuws heeft geluisterd. Bovendien is het gebruik van nieuwsprogramma’s die niet permanent worden ververst (bijvoorbeeld De Ochtenden, 1opdemiddag) op basis van deze gegevens niet in te schatten. Indien, in de derde plaats, internetpagina’s worden genoemd die niet uitsluitend nieuws bevatten (bijvoorbeeld msn.nl, rtl.nl, wanadoo etc.) dan is verondersteld dat ook naar nieuws gekeken werd. Zoals voor radionieuws is bij deze pagina’s sprake van een systematische overschatting. De nieuwsaanbieder wordt gecodeerd voor pagina’s die uitsluitend door Novum (of ANP) of andere aanbieders (bv. msn door Telegraaf) verzorgd worden. Voor pagina’s die uitsluitend links naar meerdere even belangrijke nieuwspagina’s zonder eigen bewerking presenteren (zoals kranten.com), kan de content niet een aanbieder toegerekend worden. Tenslotte: het gebruik van teletekst is helemaal buiten beschouwing gelaten.

Deel deze pagina