Het videoaanbod van Nederlandse nieuwssites (2013)

Uitvoering

De analyse van het onderzoek naar nieuwsvideo’s is gebaseerd op het aanbod van 19 Nederlandse nieuwstitels op 1 maart 2012. Er is voor een etmaal gekozen om zo een beeld te kunnen geven van wat er op een willekeurige dag aan nieuwsvideo’s voorbij komt. Op 1 maart 2012 hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen afgespeeld, waardoor de berichtgeving structureel anders zou kunnen zijn dan op andere dagen. Al het materiaal is gecodeerd door een stagiair, onder begeleiding van twee onderzoekers.

 

Dataverzameling

Om het onderzoek naar het videoaanbod op Nederlandse nieuwssites uit te kunnen voeren, is allereerst ter afbakening van de sites gedefinieerd wat onder ‘nieuws’ wordt verstaan. Nieuws bestaat uit korte berichten over actuele gebeurtenissen. Deze berichten zijn universeel, professioneel bewerkt en op alle Nederlanders gericht. Voor dit onderzoek wordt onder ‘actueel’ een verspreiding van het nieuws door middel van video’s van minimaal één keer in 24 uur verstaan. In dit geval wordt met ‘universeel nieuws’ bedoeld dat alle onderwerpen aan bod kunnen komen, zowel nationaal als internationaal gericht. Gebaseerd op deze definitie wordt onder een ‘nieuwssite’ derhalve verstaan: een website van een nieuwsaanbieder waarbij op een 24-uurs basis universeel nieuws wordt gepresenteerd voor het Nederlandse publiek. De nieuwstitels die in de continue monitor van de Mediamonitor worden gevolgd, zijn hierbij als uitgangspunt gebruikt. Dit zijn websites van landelijke en regionale, gratis en betaalde dagbladen, van landelijke omroepen, van opinietijdschriften en van webonly nieuwstitels.

Om na te gaan of de nieuwstitels die normaliter gevolgd worden, voldoen aan de voor dit onderzoek gehanteerde definitie, is elke nieuwstitel op vier criteria beoordeeld:

  1. Biedt de nieuwstitel via een website nieuws aan.
  2. Is er op de website binnen 24 uur minimaal één video geplaatst en is deze video, bijvoorbeeld via een archief, op een later moment te raadplegen.
  3. Kunnen bij de video’s alle nieuwsonderwerpen aan bod komen. Zo worden websites uitgesloten die slechts ingaan op één onderwerp, bijvoorbeeld financieel of showbizz-nieuws.
  4. Is de website gericht op een Nederlands publiek. Dit blijkt uit de Nederlandse taal waarin de website is gemaakt en het soort nieuws dat gepresenteerd wordt.

 

Analyse

Elke video is gecodeerd op een aantal variabelen.

 

Plaatsing

Nieuwsvideo’s kunnen op verschillende manieren worden gepresenteerd: in een apart videogedeelte of bij een geschreven nieuwsbericht. Met de term ‘videogedeelte’ wordt een zelfstandig onderdeel op de website van de desbetreffende nieuwstitel bedoeld, waarbinnen de nieuwsvideo’s worden gepresenteerd. Vaak bestaan er binnen het videogedeelte verschillende categorieën met video’s. Om vast te stellen of er sprake is van een zelfstandig gedeelte, is op de website van de nieuwstitels nagegaan in hoeverre er een directe verwijzing bestaat naar dit deel, bijvoorbeeld door de woorden ‘video’, ‘in beeld’, ‘media’ of ‘foto en video’. Naast een dergelijke verwijzing, is aanvullend de gehele website gescand op ander gebruik van nieuwsvideo’s.

Om te bepalen of enkel incidenteel gebruik wordt gemaakt van nieuwsvideo’s, zijn alle nieuwsberichten van de onderzochte dag bekeken en is gecheckt of er video’s zijn toegevoegd.

In dit onderzoek ligt de focus op bovenregionaal nieuws. Om dit vast te stellen zijn de video’s inhoudelijk beoordeeld. Wanneer de video’s met name regionaal of lokaal nieuws presenteren, zijn ze buiten beschouwing gelaten.

Het kan voorkomen dat de gebruiker na het aanklikken van een video doorverwezen wordt naar een andere website. In dat geval wordt deze video ‘embedded’ aangeboden.

 

Tijd

Per bericht is, indien bekend, de tijd van plaatsing gecodeerd.

 

Bron

Allereerst is per video bekeken of de eigen redactie als bron is vermeld. In dat geval is de bron als ‘eigen redactie’ aangeduid. Bij het ontbreken van de eigen redactie als bron is als volgende indicator gekeken of ANP of Novum/Zoom.in als bron wordt vermeld. Een laatste categorie zijn de video’s van YouTube. Overige bronnen zijn niet verder gespecificeerd.

 

Onderwerp

Per video is gecodeerd in welke onderwerpcategorie deze het beste past. Er zijn uiteindelijk 18 verschillende categorieën: financieel, gezondheid en welzijn, sociale samenleving, natuur, omgeving en infrastructuur, criminaliteit en veiligheid, defensie, cultuur, wetenschap, media, politiek, human interest, rampen, ongelukken, sport, educatie, bulletin, weer en verkeer en overig.

 

Geografische strekking

De geografische strekking geeft aan waar het nieuws zich afspeelt: in Nederland, Europa of de wereld.

 

Omvang video

De omvang van de video is vastgesteld in aantal seconden, exclusief eventuele reclame voorafgaand aan of direct na afloop van het nieuws.

Deel deze pagina