Opzet en methodiek

De wijze waarop de verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd, wordt hier uitvoeriger toegelicht.

Deel deze pagina