Tijdschriften in 2015

De markt voor publiekstijdschriften toont in 2015, net als in eerdere jaren, een steeds kleiner wordende jaaroplage. Ook het aantal titels neemt af, van 162 in 2011 tot 122 in 2015. De radio- en televisiebladen verzorgen met veertien titels ruim een kwart van de totale oplage. Bindinc. is in deze categorie de grootste aanbieder. De vrouwenbladen volgen met een aandeel van 21 procent en 23 titels. Uitgever Sanoma verzorgt in deze categorie bijna de helft van het aanbod. Op titelniveau zijn er twee tijdschriften die meer dan 10 procent van de Nederlandse bevolking bereiken: Kampioen en Libelle.

 

Oplage

De totale verspreide jaaroplage van de Nederlandse publiekstijdschriften daalt in 2015 naar 388 miljoen. In 2006 lag dit nog op 679 miljoen, een verschil van 291 miljoen. Bij de afbakening van de markt van publiekstijdschriften houdt de Mediamonitor de definitie aan van NOM, het Nationaal Onderzoek Multimedia. Een extra criterium daarbij is dat het tijdschrift minimaal tien keer per jaar moet verschijnen. Opgemerkt dient te worden dat het hierbij alleen gaat om de in Nederland verspreide papieren oplage.

Van de totale jaaroplage in 2015 is 208 miljoen besteed aan abonnementen en 52 miljoen aan de losse verkoop. Het overige deel, waaronder bijvoorbeeld gratis weggeven exemplaren en leesmappen, is 128 miljoen.

3.3-publiekstijdschriften

De daling van de jaaroplage is ook terug te zien in een teruglopend aantal titels. Zo werden er in 2011 162 titels uitgebracht, in 2015 zijn dat er nog maar 122 (tabel 1). Wanneer alle titels worden verdeeld over achttien categorieën, wordt inzichtelijk dat de categorie vrouwenbladen al jaren de meeste titels bevat. Op afstand volgen radio- en televisiebladen en jongerenbladen. Hoewel de categorie vrouwenbladen de meeste titels kent, heeft de categorie radio- en televisiebladen met ruim 27 procent een groter oplage-aandeel. Dit komt doordat vrouwenbladen relatief vaak maandbladen zijn, terwijl de meeste radio- en televisiebladen wekelijks verschijnen. Een andere categorie die al sinds jaren meer dan 10 procent van de totale oplage verzorgt, is de categorie van de gezinsbladen, waaronder Kampioen, Plus Magazine en ZIN. De acht titels zorgen voor een gezamenlijk aandeel van 16 procent, 1,4 procentpunt meer dan in 2014.

 

Tabel 1. Aandelen en aantal titels per tijdschriftcategorie

Categorie
(gerangschikt naar aandeel 2015)
Oplage-aandelen
(in procenten)
Aantal titels
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Radio- en televisiebladen 31,4 30,1 29,4 28,7 27,3 14 14 15 14 14
Vrouwenbladen 20,8 21,2 20,6 21,4 20,7 29 30 29 25 23
Gezinsbladen 13,4 14,1 14,1 14,5 15,9 13 13 11 8 8
Culinaire bladen* 0,2 0,2 0,2 12,0 12,8 3 3 3 5 7
Dagbladmagazines 4,3 5,0 5,0 5,9 6,4 4 4 4 4 4
Jongerenbladen 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 15 11 13 12 11
Woon-, tuin-, doe-het-zelfbladen 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 10 10 10 10 9
Opiniebladen 2,2 2,0 2,1 1,9 1,8 5 4 4 5 5
Sportbladen 2,4 2,2 1,9 1,8 1,6 9 8 6 5 3
Auto- en motorbladen 1,7 1,7 1,7 1,6 1,3 10 10 11 9 6
Populairwetenschappelijke bladen 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 7 8 9 9 9
Opvoedingsbladen 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 6 6 5 5 3
Special-interestbladen 0,9 0,7 0,8 0,6 0,7 5 6 6 4 4
Mind-en-bodybladen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 3 3 3 3 3
Managementbladen 0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 5 5 5 4 2
Reis- en recreatiebladen 0,5 0,6 0,5 0,4 0,3 4 4 4 4 3
Mannenbladen 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 7 5 4 3 4
Computerbladen 1,0 0,8 0,8 0,1 0,1 9 9 8 4 4
Gesponsorde magazines* 10,0 10,3 12,0 4 3 4
Totaal 100 100 100 100 100 162 156 154 133 122

Bron data: HOI Online

* Vanaf 2014 heeft HOI de titels in de categorie ‘gesponsorde magazines’ ondergebracht in de categorie ‘culinaire bladen’

De categorie culinaire bladen is de enige groep waar in het afgelopen jaar titels zijn bijgekomen, wat resulteert in een vergroting van het aandeel. Ondanks dat er zeven vrouwenbladen zijn verdwenen gedurende de periode 2012 tot 2015 is het oplageaandeel stabiel gebleven. Vergeleken met 2014 zijn lichte stijgingen in het oplageaandeel eveneens te zien bij de categorieën dagbladmagazines, special-interestbladen, mind-en-bodybladen en woon-, tuin-, doe-het-zelfbladen.

 

Geselecteerde tijdschriftmarkten

Radio- en televisiebladen

De categorie radio- en televisiebladen kent in 2015 veertien titels. De totale jaaroplage van deze categorie komt in 2015 neer op 106 miljoen. Dit is 13 miljoen minder dan in 2014 en 66 miljoen minder dan in 2011 (tabel 2). Deze markt is gedurende de periode 2011-2015 dus met bijna 40 procent gekrompen.

Al jaren is Bindinc. in Nederland de grootste aanbieder van radio- en televisiebladen. Binnen deze categorie zorgen de zes titels samen voor een marktaandeel van 38 procent in 2015. De grootste titel in de portefeuille is Mikro Gids: wekelijks heeft deze titel een gemiddelde oplage van 261 duizend. TVFilm heeft een verhoudingsgewijs klein marktaandeel omdat de titel maar tweewekelijks verschijnt..

Van alle titels heeft Veronica Magazine de hoogste oplage en daarmee het grootste marktaandeel: wekelijks worden gemiddeld 388 duizend exemplaren verspreid, wat zorgt voor een marktaandeel van 18 procent. Toch heeft de titel sinds 2011 6 procentpunten moeten inleveren. Naast Veronica Magazine biedt Sanoma Totaal TV, een tweewekelijks verschijnende titel. Gezamenlijk zorgen deze twee titels in 2015 voor een marktaandeel van 19 procent.

Tabel 2. Ontwikkeling marktaandelen radio- en televisiebladen

Aanbieder
 (gerangschikt naar marktaandeel 2015)
Titel Marktaandelen (in procenten) Gemiddelde oplage per nummer in 2015 Aantal nummers in 2015
2011 2012 2013 2014 2015
Bindinc. 36,1 36,1 35,9 38,2 37,6
Mikro Gids 11,3 11,3 10,7 11,2 11,1 261.271 45
AVRObode 8,3 8,4 8,3 8,8 8 179.662 47
NCRV-gids 6,1 6,1 6,4 7,1 7,2 169.308 45
TeleVizier 4,2 4,3 4,3 4,7 4,7 98.331 51
KRO Magazine 4,1 3,9 3,9 3,9 3,8 92.432 44
TVFilm 2,0 2,1 2,3 2,5 2,8 112.944 26
Sanoma Group 24,9 23,7 22,4 20,4 19,2
Veronica Magazine 23,9 22,7 21,4 19,3 18 388.057 49
TV Satellite/Totaal TV 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 49.436 26
Hilversumse Media Compagnie 16,9 17,0 16,5 17,1 16,9
Troskompas 11,8 12,0 11,8 12,3 12,2 249.096 52
TV Krant 5,1 5,0 4,7 4,8 4,7 95.990 52
VARA Omroepvereniging VARAgids 8,5 8,7 8,6 8,4 8,4 188.925 47
Omroepvereniging VPRO VPRO Gids 6,4 6,7 7,0 7,8 8,3 171.720 51
Evangelische Omroep Visie 3,8 4,0 4,2 4,7 4,8 98.240 52
Max Media Producties Max Magazine 1,4 3,5 4,7 102.238 49
Chellomedia Programming Film1 Sport1 Gids 3,4 3,7 4,0
Totaal 100 100 100 100 100
Totale jaaroplage (x miljoen) 172 152 139 119 106

Bron data: HOI Online

Van de overige titels hebben met name de VPRO Gids en Max Magazine met een vergroting van hun aandeel te maken. De overige titels blijven stabiel ten opzichte van 2014.

 

Vrouwenbladen

De categorie vrouwenbladen kent in 2015 23 titels. De totale jaaroplage van deze categorie komt in 2015 neer op 80 miljoen. Dit is 9 miljoen minder dan in 2014 en 34 miljoen minder dan in 2011 (tabel 3), wat neerkomt op een 30 procent kleinere markt.

Net als in de categorie radio- en televisiebladen heeft Sanoma ook in de categorie vrouwenbladen het grootste aandeel: nagenoeg de helft van de totale oplage in deze categorie wordt geleverd door Sanoma. De titel met het grootste aandeel is Libelle, met een steeds groter wordend marktaandeel van 22 procent. Hoewel Margriet een beduidend lagere oplage heeft dan Libelle, weet ook deze wekelijks verschijnende titel een aandeel van meer dan 11 procent te behouden.

Telegraaf Media Groep is de tweede grote uitgever van vrouwenbladen. Deze uitgever is slechts met één titel in de categorie opgenomen, maar dit is wel meteen een titel die wekelijks wordt verspreid en een gemiddelde oplage van 559 duizend bereikt: een aandeel van 36 procent. De hoge oplage is te danken aan het feit dat alle abonnees van De Telegraaf wekelijks een exemplaar van Vrouw krijgen toegestuurd.

 

Tabel 3. Ontwikkeling marktaandelen vrouwenbladen

Aanbieder (gerangschikt naar marktaandeel 2015) Titel Marktaandelen (in procenten) Gemiddelde oplage per nummer in 2015 Aantal nummers in 2015
2011 2012 2013 2014 2015
Sanoma Group 51,3 51,0 48,8 47,1 48,6
Libelle 19,5 19,6 20,2 20,4 21,7 328.147 53
Margriet 11,2 11,1 11,3 11,2 11,7 177.779 53
LINDA. 2,0 2,2 2,5 3,0 3,5 237.403 12
Flair 4,8 4,5 4,0 3,4 3,4 52.339 52
Grazia 4,2 4,1 3,9 4,0 3,3 73.238 36
Viva 3,6 3,4 2,9 2,6 2,5 39.062 52
Beau Monde 1,3 1,4 1,2 1,2 1,2 56.070 17
Marie Claire 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 44.527 12
Nouveau 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 41.748 12
Esta 1,4 1,1 0,5
Vorsten 0,4 0,4 0,5
Knip Mode 0,4 0,4 0,4
Cosmopolitan 1,2 1,1
Telegraaf Media Groep Vrouw 31,7 32,2 32,9 34,8 35,5 558.981 51
Audax Publishing 10,8 10,8 10,5 9,6 8,5
Vriendin 5,2 5,4 5,6 6,1 7,0 105.763 53
Mijn Geheim 1,7 1,0 1,0 1,0 1,1 35.097 26
Royalty 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 35.998 10
PRIMO/PRiMERO 2,4 2,4 2,6 2,1
Intiem/Intens 0,7 0,5
Glossy 0,8 0,6 0,5
Stars 0,5 0,3
Bertelsmann 2,0 1,8 2,4 2,6 2,7
Glamour 1,4 1,2 1,1 1,1 1,1 72.104 12
JAN 0,6 0,6 0,7 0,9 0,9 67.980 11
VOGUE 0,6 0,6 0,7 57.199 10
Hearst Magazines Netherlands 1,2 1,5 2,6 2,0 2,0
Cosmopolitan 1,0 1,1 1,1 74.118 12
Elle 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 57.232 12
Red 0,6 0,7 0,8
New Skool Media 0,9 1,0
Vorsten 0,5 0,5 26.217 14
Knip Mode 0,4 0,5 30.900 13
Vipmedia Publishing en Services Mama/Fabulous Mama 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 47.204 12
Weekbladpers Tijdschriften Opzij 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 28.875 12
Evangelische Omroep Eva 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 39.469 10
100% NL Magazine 100% NL Magazine 1,0 1,1 1,3 1,5
Pelican Uitgevers Elegance 0,4 0,4
Totaal 100 100 100 100 100
Totale jaaroplage (x miljoen) 114 107 97 89 80

Bron data: HOI Online

 

De overige titels laten een stabiel aandeel zien. Geen van de titels toont een kleiner wordend marktaandeel; Vriendin heeft juist met een vergroting van 0,9 procentpunt te maken.

 

Opiniebladen

De categorie opiniebladen kent in 2015 net als in 2014 vijf titels. De totale jaaroplage van deze categorie komt in 2015 neer op 7 miljoen. De trend volgend is dit een miljoen minder dan in 2014 (tabel 4).

Reed Business verzorgt met Elsevier het grootste deel van deze categorie. Elsevier verschijnt wekelijks met een gemiddelde oplage van 83 duizend, een marktaandeel van 63 procent. Naast deze titel brengt Reed Elsevier het maandblad Elsevier Juist. Het gezamenlijke marktaandeel van deze uitgever komt hiermee op 66 procent. In 2016 zijn beide titels overgenomen door New Skool Media.

 

Tabel 4. Ontwikkeling marktaandelen opiniebladen

Aanbieder
(gerangschikt naar marktaandeel 2015)
Titel Marktaandelen (in procenten) Gemiddelde oplage per nummer in 2015 Aantal nummers in 2015
2011 2012 2013 2014 2015
Reed Business 61,4 64,3 66,7 65,6 66,3
Elsevier 61,4 64,3 66,7 63,4 63,3 83.160 52
Elsevier Juist 2,2 3,0 20.340 10
Weekbladpers Tijdschriften Vrij Nederland 18,2 20,4 19,3 19,6 16,0 22.717 48
De Groene Amsterdammer De Groene Amsterdammer 9,0 9,7 11,1 12,0 14,0 19.975 48
Audax Publishing HP/De Tijd 10,0 5,6 3,0 2,8 3,7 25.293 10
Uitgeverij Ode Ode 1,3
Totaal 100 100 100 100 100
Totale jaaroplage (x miljoen) 12 10 9 8 7

Bron data: HOI Online

 

Op afstand volgt Vrij Nederland met een geslonken aandeel van 16 procent. Eind 2015 is bekend gemaakt dat na HP/De Tijd ook Vrij Nederland in 2016 de overstap tot een maandblad zal maken. De Groene Amsterdammer laat de afgelopen jaren een stijging zien van zowel de verspreide oplage als het marktaandeel.

 

Bereik

Van alle Nederlanders van dertien jaar en ouder leest in 2015 81 procent een van de tijdschriften. Ter vergelijking: bij dagbladen ligt dit aandeel op 48 procent. Van alle publiekstijdschriften zijn er veertien titels die in 2015 een bereik van 5 procent of hoger hebben (tabel 5).

 

Tabel 5. Gemiddeld nummerbereik publiekstijdschriften

Titel
(gerangschikt naar bereik 2015)
Gemiddeld bereik
(in procenten, vanaf 5 procent in 2015)
Aanbieder
2011 2012 2013 2014 2015
Kampioen 36,4 38,5 38,3 37,0 34,1 ANWB Media
Libelle 16,7 15,5 14,2 12,8 12,4 Sanoma Group
Donald Duck 12,7 12,1 11,3 10,8 9,7 Sanoma Group
Veronica Magazine 16,7 15,1 13,0 10,6 8,8 Sanoma Group
LINDA. 7,9 7,9 7,6 8,3 8,1 Sanoma Group
Margriet 11,8 10,3 9,7 8,5 7,9 Sanoma Group
Vrouw 10,9 10,7 9,7 8,4 7,9 Telegraaf Media Groep
Privé 11,5 10,1 9,7 8,2 7,7 Telegraaf Media Groep
Quest 7,6 8,2 7,7 7,6 6,6 Bertelsmann
Story 9,6 8,1 7,7 6,1 6,2 Sanoma Group
Weekend 9,2 8,1 7,5 6,5 6,0 Audax Publishing
Plus Magazine 7,5 7,3 6,6 6,2 5,9 Senior Publications Nederland
Voetbal International 5,6 Weekbladpers Groep
Volkskrant Magazine 6,1 5,4 5,9 5,5 5,4 De Persgroep
Totaal * 87,7 87,7 84,7 81,2

Bron data: NOM Printmonitor (13 jaar en ouder)

* Het totaalbereik is in deze jaren niet gerapporteerd

 

ANWB Media brengt al jaren het tijdschrift met het grootste bereik: Kampioen. Gemiddeld wordt een nummer van deze titel door een derde van de bevolking van dertien jaar en ouder gelezen. Het grote bereik komt mede doordat het blad wordt verspreid onder leden van de pechhulpservice van de ANWB. Libelle is in 2015 naast Kampioen de enige titel die meer dan 10 procent van de bevolking bereikt. Donald Duck volgt met een bereik van 9,7 procent.

Story is de enige titel opgenomen in de tabel die het bereik in 2015 ten opzichte van 2014 weet te vergroten. Het grootste verlies is te zien bij Kampioen, deze titel levert 2,9 procentpunten in.

Deel deze pagina