Tijdschriften in 2014

De markt voor publiekstijdschriften toont in 2014, net als in eerdere jaren, een steeds kleiner wordende jaaroplage. Ook het aantal titels neemt af van 165 in 2010 tot 133 in 2014. De radio- en televisiebladen verzorgen met veertien titels ruim een kwart van de totale oplage. Bindinc. is in deze categorie de grootste aanbieder. De vrouwenbladen volgen met een aandeel van 21 procent en 25 titels. Uitgever Sanoma verzorgt in deze categorie bijna de helft van het aanbod. Bij de opiniebladen is met name Reed Elsevier actief. Op titelniveau zijn er vier tijdschriften die meer dan 10 procent van de Nederlandse bevolking bereiken: Kampioen, Libelle, Donald Duck en Veronica Magazine.

 

Oplage

De totale verspreide jaaroplage van de Nederlandse publiekstijdschriften daalt in 2014 met 11 procent naar 417 miljoen. In 2006 lag dit nog op 679 miljoen, een verschil van 262 miljoen. Sinds 2010 daalt de oplage elk jaar met ongeveer 7 procent. Bij de afbakening van de markt van publiekstijdschriften houdt de Mediamonitor de definitie aan van het voormalige HOI, het Instituut voor Media Auditing, en moet een titel bij HOI gemeld zijn (geweest). Een extra criterium daarbij is dat het tijdschrift minimaal tien keer per jaar moet verschijnen.

Publiekstijdschriften

Van de totale jaaroplage in 2014 is 224 miljoen besteed aan abonnementen en 59 miljoen aan de losse verkoop. Het overige deel, waaronder bijvoorbeeld gratis weggeven exemplaren en leesmappen, is 134 miljoen. De oplage ingezet voor losse verkoop is in tien jaar tijd gehalveerd. Bij de abonnementen is een verlies van een derde te zien.

Met een dergelijke daling van de jaaroplage ligt het in de lijn der verwachting dat het aantal uitgebrachte titels eveneens zal afnemen. In 2010 werden er 165 titels uitgebracht, in 2014 133 (tabel 2). Wanneer alle titels worden verdeeld over negentien categorieën, wordt inzichtelijk dat de categorie vrouwenbladen al jaren de meeste titels bevat. Op afstand volgen radio- en televisiebladen en jongerenbladen. Hoewel de categorie vrouwenbladen de meeste titels kent, heeft de categorie radio- en televisiebladen met 28,7 procent een groter oplage-aandeel. Dit komt doordat vrouwenbladen relatief vaak maandbladen zijn, terwijl de meeste radio- en televisiebladen wekelijks verschijnen. Een andere categorie die in 2014 meer dan 10 procent van de totale oplage verzorgt, is de categorie van de culinaire bladen. De vijf titels in deze groep zorgen voor een gezamenlijk aandeel van 12 procent.

 

Tabel 1. Oplage-aandelen en aantal titels per tijdschriftcategorie

Categorie ~ (gerangschikt naar aandeel 2014) Oplage-aandeel (in procenten) Aantal titels
Radio- en televisiebladen 31,1 31,4 30,1 29,4 28,7 14 14 14 15 14
Vrouwenbladen 20,9 20,8 21,2 20,6 21,4 29 29 30 29 25
Gezinsbladen 13,5 13,4 14,1 14,1 14,5 13 13 13 11 8
Culinaire bladen 0,2 0,2 0,2 0,2 12,0* 3 3 3 3 5*
Gesponsorde magazines 9,1 10,0 10,3 12,0 * 4 4 3 4 *
Dagbladmagazines 6,2 4,3 5,0 5,0 5,9 5 4 4 4 4
Jongerenbladen 4,5 4,8 4,7 4,6 4,5 13 15 11 13 12
Woon-, tuin-, doe-het-zelfbladen 2,5 2,6 2,8 3,0 3,2 10 10 10 10 10
Opiniebladen 2,0 2,2 2,0 2,1 1,9 5 5 4 4 5
Sportbladen 2,7 2,4 2,2 1,9 1,8 11 9 8 6 5
Auto- en motorbladen 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 11 10 10 11 9
Populairwetenschappelijke bladen 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 9 7 8 9 9
Opvoedingsbladen 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 6 6 6 5 5
Special-interestbladen algemeen 0,2 0,9 0,7 0,8 0,6 5 5 6 6 4
Mind-en-bodybladen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 3 3 3 3
Managementbladen 1,0 0,9 0,7 0,6 0,4 6 5 5 5 4
Reis- en recreatiebladen 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 4 4 4 4 4
Mannenbladen 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 6 7 5 4 3
Computerbladen 0,8 1,0 0,8 0,8 0,1 8 9 9 8 4
Totaal 100 100 100 100 100 165 162 156 154 133

Bron data: HOI Online

De categorie culinaire bladen laat ten opzichte van voorgaande jaren de meeste groei zien. Oorzaak hiervoor is het toevoegen van de gesponsorde magazines aan deze categorie. De categorie opiniebladen is de enige groep waar een titel is bijgekomen (Elsevier Juist), toch heeft het aandeel alsnog met een teruglopend percentage te maken. De computerbladen hebben nagenoeg geen aandeel meer over. In 2014 daalt het aantal titels naar vier, die samen zorgen voor 0,1 procent van de totale oplage.

 

Geselecteerde tijdschriftmarkten

Radio- en televisiebladen

De categorie radio- en televisiebladen kent in 2014 veertien titels. De totale jaaroplage van deze categorie komt in 2014 neer op 119 miljoen. Dit is 20 miljoen minder dan in 2013 en 63 miljoen minder dan in 2010 (tabel 2). Dat betekent jaarlijks een verlies van gemiddeld bijna 9 procent, 2 procentpunten meer dan het gemiddelde van alle tijdschriften samen.

 

Tabel 2. Ontwikkeling marktaandelen radio- en televisiebladen

Aanbieder (gerangschikt naar marktaandeel 2014) Titel Marktaandelen (in procenten) Gemiddelde oplage per nummer in 2014 Aantal nummers in 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Bindinc. 36,0 36,1 36,1 35,9 38,2
Mikro Gids 11,2 11,3 11,3 10,7 11,2 284.719 47
AVRObode 8,5 8,3 8,4 8,3 8,8 201.172 52
NCRV-gids 6,5 6,1 6,1 6,4 7,1 185.176 46
TeleVizier 4,1 4,2 4,3 4,3 4,7 108.167 52
KRO Magazine 3,8 4,1 3,9 3,9 3,9 101.998 46
TVFilm 1,8 2,0 2,1 2,3 2,5 115.558 26
Sanoma Group 24,9 23,7 22,4 20,4
Veronica Magazine 24,6 23,9 22,7 21,4 19,3 470.671 49
TV Satellite/Totaal TV 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 50.367 26
Hilversumse Media Compagnie 16,8 16,9 17,0 16,5 17,1
Troskompas 11,6 11,8 12,0 11,8 12,3 281.884 52
TV Krant 5,2 5,1 5,0 4,7 4,8 109.150 52
VARA Omroepvereniging VARAgids 8,5 8,5 8,7 8,6 8,4 208.323 48
Omroepvereniging VPRO VPRO Gids 6,1 6,4 6,7 7 7,8 182.242 51
Evangelische Omroep Visie 3,8 3,8 4,0 4,2 4,7 103.954 54
Max Media Producties Max Magazine 1,4 3,5 83.184 50
Chellomedia Programming Film1 Sport1 Gids 3,3 3,4 3,7 4,0
Totaal 100 100 100 100 100
Totale jaaroplage (x miljoen) 182 172 152 139 119

Bron data: HOI Online
Cursieve aandelen zijn in dat jaar in eigendom van een andere aanbieder

Al jaren is Bindinc. in Nederland de grootste aanbieder van radio- en televisiebladen. De zes titels zorgen samen voor een marktaandeel van ruim 38 procent in 2014. De grootste titel in de portefeuille is Mikro Gids: wekelijks heeft deze titel een gemiddelde oplage van 285 duizend. De kleinste is TVFilm, niet zozeer vanwege de oplage, maar voornamelijk vanwege de tweewekelijkse verschijning.

Van alle titels heeft Veronica Magazine de hoogste oplage en daarmee het grootste marktaandeel: wekelijks worden gemiddeld 471 duizend exemplaren verspreid, wat zorgt voor een marktaandeel van 19,3 procent. Toch heeft de titel sinds 2010 5 procentpunten moeten inleveren. Naast Veronica Magazine biedt Sanoma Totaal TV, een tweewekelijks verschijnende titel. Gezamenlijk zorgen deze twee titels in 2014 voor een marktaandeel van 20 procent.

In 2013 is Max Magazine gelanceerd. Na een voorzichtig begin heeft de titel in 2014 een aandeel van 3,5 procent. Toch is dit niet de enige titel die een groei doormaakt. Visie, VPRO Gids, TVFilm en Totaal TV weten hun marktaandeel in vijf jaar tijd met meer dan 20 procent te vergroten.

 

Vrouwenbladen

De categorie vrouwenbladen kent in 2014 25 titels. De totale jaaroplage van deze categorie komt in 2014 neer op 89 miljoen. Dit is 8 miljoen minder dan in 2013 en 33 miljoen minder dan in 2010 (tabel 3).

Net als in de categorie radio- en televisiebladen heeft Sanoma ook in de categorie vrouwenbladen een aanzienlijk aandeel: nagenoeg de helft van de totale oplage in deze categorie wordt geleverd door Sanoma. De titel met het grootste aandeel is Libelle, met een marktaandeel van 20 procent. Hoewel Margriet een beduidend lagere oplage heeft dan Libelle, weet ook deze wekelijks verschijnende titel een aandeel van meer dan 10 procent te behouden.

De op een na grootste aanbieder in de categorie vrouwenbladen is Telegraaf Media Groep. Deze uitgever is slechts met één titel in de categorie opgenomen, maar dit is wel meteen een titel die wekelijks wordt verspreid en een gemiddelde oplage van 596 duizend bereikt: een aandeel van 35 procent. De hoge oplage is te danken aan het feit dat alle abonnees van De Telegraaf wekelijks een exemplaar van Vrouw krijgen toegestuurd.

 

Tabel 3. Ontwikkeling marktaandelen vrouwenbladen

Aanbieder (gerangschikt naar marktaandeel 2014) Titel Marktaandelen (in procenten) Gemiddelde oplage per nummer in 2014 Aantal nummers in 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Sanoma Group 51,0 51,3 51,0 48,8 47,1
Libelle 18,9 19,5 19,6 20,2 20,4 349.230 52
Margriet 10,8 11,2 11,1 11,3 11,2 192.529 52
Flair 4,7 4,8 4,5 4,0 3,4 57.431 52
Grazia 3,5 4,2 4,1 3,9 4 72.442 49
Viva 3,8 3,6 3,4 2,9 2,6 49.476 47
LINDA. 1,6 2,0 2,2 2,5 3,0 221.188 12
Beau Monde 1,2 1,3 1,4 1,2 1,2 64.561 17
Marie Claire 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 53.498 12
Nouveau 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 43.369 12
Esta 1,4 1,4 1,1 0,5
Vorsten 0,4 0,4 0,4 0,5
Knip Mode 0,4 0,4 0,4 0,4
Cosmopolitan 1,1 1,2 1,1
Yes 1,7
Telegraaf Media Groep Vrouw 31,9 31,7 32,2 32,9 34,8 596.355 52
Audax Publishing 12,1 10,8 10,8 10,5 9,6
Vriendin 5,6 5,2 5,4 5,6 6,1 104.600 52
PRIMO/PRiMERO 3,0 2,4 2,4 2,6 2,1 48.556 39
Mijn Geheim 1,8 1,7 1,0 1,0 1,0 32.571 26
Royalty 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 34.132 10
Intiem/Intens 0,7 0,5
Glossy 0,8 0,8 0,6 0,5
Stars 0,5 0,5 0,3
Bertelsmann 2,0 2,0 1,8 2,4 2,6
Glamour 1,4 1,4 1,2 1,1 1,1 84.670 12
JAN 0,6 0,6 0,6 0,7 0,9 69.750 11
VOGUE 0,6 0,6 55.132 10
Hearst Magazines Netherlands 1,2 1,5 2,6 2,0
Elle 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 63.865 12
Cosmopolitan 1,0 1,1 77.876 13
Red 0,5 0,6 0,7 0,8
100% NL Magazine 100% NL Magazine 1,0 1,1 1,3 1,5 119.304 11
Vipmedia Publishing en Services Mama/Fabulous Mama 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 47.444 12
Weekbladpers Tijdschriften Opzij 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 37.455 10
Evangelische Omroep Eva 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 39.633 10
New Skool Media 0,9
Vorsten 0,5 29.197 14
Knip Mode 0,4 27.563 13
Pelican Uitgevers Elegance 0,5 0,4 0,4
Totaal 100 100 100 100 100
Totale jaaroplage (x miljoen) 122 114 107 97 89

Bron data: HOI Online
Cursieve aandelen zijn in dat jaar in eigendom van een andere aanbieder

Verschillende titels zijn in 2014 niet meer opgenomen in het overzicht. Sommige titels zijn van eigenaar gewisseld, zoals Knip Mode en Vorsten, anderen zijn gestopt met verschijnen, zoals Intens, Glossy en Red.

 

Opiniebladen

De categorie opiniebladen kent in 2014 vijf titels. De totale jaaroplage van deze categorie komt in 2014 neer op 8 miljoen. Dit is een miljoen minder dan in 2013 en 4 miljoen minder dan in 2010 (tabel 4).

Veruit het grootste deel van deze categorie wordt verzorgd door Reed Business. Elsevier verschijnt wekelijks met een gemiddelde oplage van 90 duizend, een marktaandeel van 63 procent. Naast deze titel brengt Reed Elsevier sinds augustus 2013 het maandblad Elsevier Juist, in het overzicht opgenomen vanaf 2014. Het gezamenlijke marktaandeel van deze uitgever komt hiermee op 66 procent.

 

Tabel 4. Ontwikkeling marktaandelen opiniebladen

Aanbieder (gerangschikt naar marktaandeel 2014) Titel Marktaandelen (in procenten) Gemiddelde oplage per nummer in 2014 Aantal nummers in 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Reed Business 57,7 61,4 64,3 66,7 65,6
Elsevier 57,7 61,4 64,3 66,7 63,4 89.514 56
Elsevier Juist 2,2 17.711 10
Weekbladpers Tijdschriften Vrij Nederland 21,1 18,2 20,4 19,3 19,6 32.258 48
De Groene Amsterdammer De Groene Amsterdammer 7,8 9,0 9,7 11,1 12,0 19.814 48
Audax Publishing HP/De Tijd 11,9 10,0 5,6 3,0 2,8 22.155 10
Uitgeverij Ode Ode 1,5 1,3
Totaal 100 100 100 100 100
Totale jaaroplage (x miljoen) 12 12 10 9 8

Bron data: HOI Online
Cursieve aandelen zijn in dat jaar in eigendom van een andere aanbieder

Op afstand volgt Vrij Nederland met een redelijk stabiel aandeel van 20 procent. De Groene Amsterdammer laat de afgelopen jaren een stijging zien van zowel de verspreide oplage als het marktaandeel.

 

Bereik

Bijna 85 procent van de Nederlanders van dertien jaar en ouder leest een van de grotere tijdschriften. Ter vergelijking: bij dagbladen ligt dit aandeel op 53 procent. Van alle publiekstijdschriften zijn er veertien titels die in 2014 een bereik van 5 procent of hoger hebben (tabel 5).

ANWB Media brengt al jaren het tijdschrift met het grootste bereik: Kampioen. Gemiddeld wordt een nummer van deze titel door een derde van de bevolking van dertien jaar en ouder gelezen. Titels die eveneens meer dan 10 procent van de bevolking bereiken, zijn Libelle, Donald Duck en Veronica Magazine. Alle drie worden uitgegeven door Sanoma. De titels in deze top-vier hebben ten opzichte van 2013 alle met een daling van het bereik te maken.

 

Tabel 5. Gemiddeld nummerbereik publiekstijdschriften

Titel
(gerangschikt naar bereik 2014)
Gemiddeld bereik 
(in procenten, vanaf 5 procent in 2014)
Aanbieder
2010 2011 2012 2013 2014
Kampioen 35,7 36,4 38,5 38,3 37,0 ANWB Media
Libelle 16,5 16,7 15,5 14,2 12,8 Sanoma Group
Donald Duck 12,8 12,7 12,1 11,3 10,8 Sanoma Group
Veronica Magazine 18,8 16,7 15,1 13 10,6 Sanoma Group
Margriet 10,9 11,8 10,3 9,7 8,5 Sanoma Group
Vrouw 10,0 10,9 10,7 9,7 8,4 Telegraaf Media Groep
Privé 12,4 11,5 10,1 9,7 8,2 Telegraaf Media Groep
Quest 8,1 7,6 8,2 7,7 7,6 Bertelsmann
LINDA. 6,9 7,9 7,9 7,6 8,3 Sanoma Group
Weekend 9,8 9,2 8,1 7,5 6,5 Audax Publishing
Plus Magazine 7 7,5 7,3 6,6 6,2 Senior Publications Nederland
Story 10,0 9,6 8,1 7,7 6,1 Sanoma Group
Volkskrant Magazine 5,9 6,1 5,4 5,9 5,5 De Persgroep
National Geographic 5,6 6,0 5,3 5,1 5,5 Bertelsmann
Totaal * * 87,7 87,7 84,7

Bron data: NOM Printmonitor (13 jaar en ouder)
* Het totaalbereik is in deze jaren niet gerapporteerd

Tegen de dalende trend in weten Kampioen en LINDA. hun bereik te vergroten: het bereik van Kampioen is sinds 2010 toegenomen met 4 procent en dat van LINDA. met 20 procent. De overige titels weten steeds minder lezers aan zich te binden. Grote verliezen in de afgelopen vijf jaar zijn te zien bij Veronica Magazine en de gezinsbladen Story, Privé en Weekend.

Deel deze pagina