Tijdschriften in 2013

Net als de dagbladen kampen ook de publiekstijdschriften met een teruglopende oplage. Het aantal titels daalt in vijf jaar tijd met zestien titels naar 154. De radio- en televisiebladen verzorgen 30 procent van de totale oplage met vijftien titels. De vrouwenbladen volgen met een aandeel van 20 procent en 29 titels. Op titelniveau zijn er vier tijdschriften die meer dan 10 procent van de Nederlandse bevolking bereiken: Kampioen, Libelle, Veronica Magazine en Donald Duck.

 

Oplage

In 2013 daalt de totale jaaroplage van de Nederlandse publiekstijdschriften verder naar 469 miljoen. Ten opzichte van 2012 is dit een daling van 36 miljoen, ten opzichte van 2004 een verschil van 247 miljoen. Bij de afbakening van de markt van publiekstijdschriften houdt de Mediamonitor de definitie aan van HOI, het Instituut voor Media Auditing. Een extra criterium daarbij is dat het tijdschrift minimaal tien keer per jaar moet verschijnen.

3.3-publiekstijdschriften

 

Van de oplage van 469 miljoen aan publiekstijdschriften wordt in 2013 250 miljoen verspreid via abonnementen en lidmaatschappen en 66 miljoen via losse verkoop. Verhoudingsgewijs betekent dit bij de abonnementen en lidmaatschappen een daling van meer dan eenderde in tien jaar tijd. De losse verkoop is in die periode gehalveerd.

Ondanks de daling in jaaroplage blijft het aantal tijdschrifttitels ten opzichte van 2012 nagenoeg gelijk. Vergeleken met 2009 is er in 2013 echter wel sprake van een aanzienlijke daling: zestien titels zijn inmiddels verdwenen. Wanneer alle titels worden verdeeld over negentien categorieën, dan wordt duidelijk dat de categorie vrouwenbladen al jaren de meeste titels bevat. Op afstand volgen radio- en televisiebladen en jongerenbladen. De radio- en televisiebladen hebben met 29,4 procent wel het grootste marktaandeel, de vrouwenbladen volgen met 20,6 procent. Dit komt doordat vrouwenbladen relatief vaak maandbladen zijn, terwijl de meeste radio- en televisiebladen wekelijks verschijnen. De gezinsbladen en gesponsorde magazines behalen eveneens een aandeel van meer dan 10 procent: respectievelijk 14,1 en 12,0 procent.

Tabel-3.6

Ondanks de twee extra titels bij de jongerenbladen, heeft deze categorie te maken met een daling in aandeel. Er zijn vijf categorieën die het aandeel weten te vergroten ten opzichte van 2012: gesponsorde magazines, woon-, tuin- en doe-het-zelfbladen, opiniebladen, populairwetenschappelijke bladen en special-interestbladen algemeen. Vergeleken met 2009 hebben de managementbladen de grootste verandering ondergaan: hun aandeel is gezakt van 2,5 naar 0,6 procent en het aantal titels is gehalveerd.

 

Geselecteerde tijdschriftmarkten

Radio- en televisiebladen

De totale jaaroplage van de radio- en televisiebladen komt in 2013 neer op 139 miljoen. Dit is 13 miljoen minder dan in 2012 en 46 miljoen minder dan in 2009. De grootste aanbieder van radio- en televisiebladen is Bindinc., tot 2011 handelend onder de naam Programmabladen AKN. Deze uitgever geeft in 2013 zes titels uit met marktaandelen variërend van 2,3 procent voor het tweewekelijks verschijnende TVFilm en 10,7 procent voor Mikro Gids. Het marktaandeel van Bindinc. is al jaren stabiel rond 36 procent.

Tabel-3.7

De titel met de kleinste oplage op de markt voor radio- en televisiebladen is nieuwkomer Max Magazine. Deze titel is in 2013 42 keer verschenen met een gemiddelde oplage van 44.827 exemplaren per nummer. In 2014 zal blijken of deze titel zich staande weet te houden in deze markt met veel lang gevestigde titels.

Van alle titels heeft Veronica Magazine de grootste oplage en daarmee het grootste marktaandeel: wekelijks worden gemiddeld 592.129 exemplaren verspreid, wat zorgt voor een marktaandeel van 21,4 procent. Samen met TotaalTV wordt het totale marktaandeel van Sanoma Group 22,4 procent. Hoewel dit aandeel elk jaar kleiner wordt, zorgt het belang van 25 procent in Bindinc. ervoor dat Sanoma een belangrijke positie op deze markt behoudt.

 

Vrouwenbladen

Van alle publiekstijdschriften kent de categorie vrouwenbladen de meeste titels. De 29 titels samen zorgen in 2013 voor een jaaroplage van 97 miljoen; 10 miljoen minder dan in 2012 en 19 miljoen minder dan in 2009.

Tabel-3.8

Sanoma Group is de uitgever met de meeste titels. Aandelen lopen uiteen van 0,4 procent voor het maandblad Knip Mode tot 20,2 procent voor het wekelijks verschijnende Libelle. Naast Libelle weet ook Margriet een marktaandeel van meer dan 10 procent te behalen. Maandblad LINDA. heeft, net als Libelle en Margriet, een gemiddelde oplage van meer dan 200.000 exemplaren per nummer. Gezamenlijk zijn de Sanoma-titels goed voor de helft van de markt van vrouwenbladen.

Hoewel Telegraaf Media Groep slechts één titel verspreidt, bereikt de uitgever met Vrouw in 2013 een marktaandeel van 32,9 procent. De hoge oplage van 612.453 exemplaren per nummer is met name te danken aan het feit dat alle abonnees van De Telegraaf wekelijks een exemplaar van Vrouw toegestuurd krijgen.

G+J Uitgevers heeft met VOGUE een nieuw vrouwenblad op de Nederlandse markt gebracht. In 2013 is deze titel tien keer verschenen met een oplage van 53.849 exemplaren per nummer. Stars (uitgeven door Audax Publishing) is eind 2012 gestopt met verschijnen en Elegance (uitgegeven door Pelican Uitgevers) wordt na een korte stop in 2013 nog maar vier keer per jaar verspreid. Daarmee valt Elegance niet meer onder de definitie van een publiekstijdschrift zoals de Mediamonitor die hanteert en wordt daarom buiten beschouwing gelaten.

 

Opiniebladen

Net als in 2012 zijn er in 2013 vier opiniebladen die aan de definitie van een publiekstijdschrift voldoen. Gezamenlijk zorgen zij voor een jaaroplage van 9 miljoen, een miljoen lager dan in 2012 en 3 miljoen lager dan in 2009.

Van de totale jaaroplage komt in 2013 67 procent voor rekening van Elsevier, een uitgave van Reed Business. Deze titel is in 2013 52 keer verschenen met een gemiddelde oplage van 123.432 exemplaren per nummer. Ten opzichte van 2009 is het aandeel van Elsevier met ruim 8 procentpunten toegenomen. Op afstand volgt het eveneens wekelijks verschijnende Vrij Nederland, uitgegeven door Weekbladpers Tijdschriften, die voor eenvijfde van de jaaroplage zorgt.

Tabel-3.9

Het teruglopende aandeel van HP/De Tijd wordt veroorzaakt door de keuze van Audax Publishing om de wekelijkse verschijningsfrequentie begin 2012 terug te brengen naar tien keer per jaar. De Groene Amsterdammer daarentegen ziet het marktaandeel verder toenemen.

 

Bereik

Van alle publiekstijdschriften zijn er zestien titels die in 2013 een bereik van 5 procent of hoger hebben.

Het tijdschrift met het grootste bereik is al jarenlang Kampioen, uitgegeven door ANWB Media. Toch lijkt er in 2013 een eind te zijn gekomen aan de groei en daalt het bereik van deze titel met 0,2 procentpunt naar 38,3 procent. Naast Kampioen zijn er nog drie titels die gemiddeld per nummer een bereik van meer dan 10 procent hebben: Libelle, Veronica Magazine en Donald Duck.

Tabel-3.10

Vergeleken met vijf jaar geleden beleefde Kampioen de grootste groei: van 34 naar 38 procent. Veronica Magazine daalt in vijf jaar tijd met 6 procentpunten. Ook Libelle en de drie gezinsbladen Privé, Story en Weekend hebben te kampen met een constant verlies in bereik.

Deel deze pagina