Tijdschriften in 2012

De oplagedaling van de publiekstijdschriften zet zich in 2012 voort. Bovendien daalt het aantal titels in vijf jaar tijd van 181 naar 156. De grootste categorieën blijven de RTV-bladen en de vrouwentijdschriften, met aandelen van respectievelijk 30 en 21 procent. De titels met het grootste bereik zijn Kampioen, Libelle en Veronica Magazine. Alle drie bereiken zij per nummer meer dan 15 procent van de Nederlanders; Kampioen heeft zelfs een bereik van 38 procent.

 

Oplage

tijdschriften---overzicht-oplage

De vermindering van de jaaroplage komt tevens tot uitdrukking in het aantal titels dat wordt uitgebracht. In 2008 worden er 181 tijdschrifttitels uitgegeven, vijf jaar later zijn dat er 25 minder; zes daarvan verdwijnen in 2012. Wanneer alle titels worden verdeeld over 19 categorieën, valt op dat de categorie vrouwenbladen de meeste titels kent (30) en dat dit aantal redelijk stabiel is in de afgelopen jaren. Wat aandelen betreft hebben de radio- en televisiebladen echter een groter oplageaandeel: 30,1 procent, terwijl de vrouwenbladen 21,2 procent hebben. Dit komt doordat bij de vrouwenbladen relatief veel maandbladen voorkomen, terwijl de meeste radio- en televisiebladen wekelijks verschijnen. Een andere categorie die in de afgelopen vijf jaar minimaal 10 procent van de oplage verzorgt, is die van de gezinsbladen. Ook al is het aantal titels in die categorie verminderd van 15 naar 13, het oplageaandeel heeft met een lichte stijging te maken.

 

Aandelen-en-aantal-titels-per-tijdschriftcategorie

Onder de overige categorieën is de grootste daling te zien bij de managementbladen. Het aantal titels vermindert in deze groep van 13 naar 5 en het bijbehorende marktaandeel van 3,3 naar 0,7 procent. De special interestbladen laten een verschil van 4 titels zien, maar het marktaandeel blijft voor deze categorie nagenoeg gelijk. Qua aantal titels is de categorie auto- en motorbladen een van de grotere. Het marktaandeel blijft echter in 2012 beperkt tot 1,7 procent.

 

Geselecteerde tijdschriftmarkten

Hieronder volgt een gedetailleerdere beschrijving van de markt voor radio- en televisiebladen, de markt voor vrouwenbladen en de markt voor opiniebladen.

 

Radio- en televisiebladen

De radio- en televisiebladen vormen wat oplage betreft de grootste markt binnen de publiekstijdschriften. De totale jaaroplage van de 14 titels komt in 2012 uit op 152 miljoen, 50 miljoen minder dan in 2008 toen er 13 titels waren.

De grootste aanbieder op deze markt is Bindinc., tot 2011 opererend onder de naam Programmabladen AKN, met een marktaandeel van 36,1 procent. De verhoudingen tussen de verschillende titels van deze uitgever zijn redelijk stabiel. De grootste titel is Mikro Gids. Dit blad verschijnt wekelijks met een oplage van 338.546 en heeft daarmee een marktaandeel van 11,3 procent. De kleinste titel is TVFilm, met een marktaandeel dat groeit tot 2,1 procent in 2012.

Ontwikkeling-marktaandelen-radio--en-televisiebladen

Het blad dat van alle titels het grootste marktaandeel heeft is Veronica Magazine, uitgegeven door Sanoma Group. Toch is er sprake van een lichte daling door de jaren heen, waardoor het aandeel van Sanoma ook steeds kleiner wordt. Deze uitgever, die ook TV Totaal uitgeeft, heeft een marktaandeel van 23,7 procent. Dankzij een belang van 25 procent in Bindinc. houdt Sanoma Group echter een belangrijke positie op deze markt.

Na Veronica Magazine is Film1 Sport1 Gids de titel met de grootste oplage in de categorie radio- en televisiebladen. Deze uitgave verschijnt eens per maand en wordt verstuurd naar alle abonnees van de digitale zenders Film1 en Sport1. Daarmee wordt in 2012 een oplage behaald van 465.022.

 

Vrouwenbladen

De categorie vrouwenbladen kent binnen de markt voor publiekstijdschriften het grootste aantal titels. De 30 titels zorgen in 2012 voor een oplage van 107 miljoen. Ten opzichte van 2008 betekent dat een vermindering van 24 miljoen (tabel 3.8).  De sterkst vertegenwoordigde aanbieder is Sanoma. De van oorsprong Finse uitgever verzorgt met 13 vrouwenbladen al jaren meer dan de helft van de totale oplage aan vrouwenbladen. Op titelniveau heeft Libelle met een oplage van 403.534 het grootste aandeel: 19 procent. Ook Margriet zorgt wekelijks voor meer dan 10 procent van de oplage. De overige titels van Sanoma volgen op afstand, waarbij Flair het hoogste aandeel heeft met 4,5 procent.

Ontwikkeling-marktaandelen-vrouwenbladen

Telegraaf Media Groep verspreidt weliswaar slechts één titel in de categorie vrouwenbladen, maar heeft met Vrouw toch een aandeel van 32,2 procent. De hoge oplage van dit tijdschrift is met name te danken aan het feit dat alle abonnees van dagblad De Telegraaf wekelijks een exemplaar van Vrouw toegestuurd krijgen.

De grootste titels die niet wekelijks verschijnen zijn LINDA., 100% NL Magazine en Vriendin. Alledrie hebben maandelijks een oplage van meer dan 100.000. Door de lage verschijningsfrequentie hebben zij echter te maken met een relatief klein marktaandeel.

 

Opiniebladen

In 2012 zijn er vier opiniebladen die minimaal tien keer per jaar verschijnen en daarmee door de Mediamonitor worden gevolgd. Het tijdschrift Ode (vanaf april 2013 onder de naam The Optimist) bestaat nog wel, maar wordt door zijn verschijningfrequentie van negen keer sinds 2011 buiten beschouwing gelaten. Op de totale markt voor publiekstijdschriften nemen de vier opiniebladen een aandeel in van 2 procent. De vier aanbieders die de verschillende titels verspreiden, zorgen voor een jaaroplage van 10 miljoen, 20 procent minder dan in de voorgaande jaren.

Ontwikkeling-marktaandelen-opiniebladen

Reed Business brengt het grootste opinieblad Elsevier. Met een wekelijkse gemiddelde oplage van 126.234 in 2012 wordt een marktaandeel van 64 procent behaald, 6 procentpunten meer dan in 2008. Op afstand volgt Vrij Nederland van Weekbladpers Tijdschriften: met een oplage van 42.540 per nummer heeft dit tijdschrift een aandeel van 20 procent.

Een titel die een door de jaren heen gestaag groeiend marktaandeel laat zien, is De Groene Amsterdammer. In 2012 is het aandeel ruim 4 procent groter dan in 2008. HP/De Tijd daarentegen heeft in 2012 te maken met een halvering van het marktaandeel uit 2011. Oorzaak hiervan is de keuze van Audax Publishing om de verschijningsfrequentie met de helft terug te brengen tot 24 nummers per jaar.

 

Bereik

Bereikcijfers geven weer hoeveel Nederlanders van dertien jaar en ouder gemiddeld een nummer van een tijdschrift hebben gelezen. In totaal zijn er in 2012 21 tijdschriften die een bereik van 5 procent of hoger hebben. Hiervan zijn 9 tijdschriften afkomstig uit een van de drie besproken categorieën. Een andere populaire categorie is die van de gezinsbladen, waar onder meer Kampioen, Privé, Story, Weekend en Plus Magazine onder vallen.

Gemiddeld-bereik-publiekstijdschriften

Het grootste bereik is net als in 2011 weggelegd voor Kampioen, het ledenblad van ANWB Media. In 2012 wordt dit bereik nog wat groter en eindigt op 38,5 procent. Op afstand volgen Libelle en Veronica Magazine, beide uitgegeven door Sanoma Group. Deze bladen weten 15 procent van de bevolking te bereiken.

Ondanks dat vele tijdschriften het bereik zien dalen, weten naast Kampioen nog twee andere titels het bereik in 2012 te verruimen: Quest stijgt naar 8,2 procent en Elsevier, ondanks een teruglopende oplage, van 5,0 naar 5,4 procent. Veronica Magazine, Margriet en Story laten ten opzichte van 2011 het grootste verlies aan bereik zien.

Deel deze pagina