Opiniebladen in 2009

De marktaandelen op de opiniebladenmarkt zijn weergegeven in tabel 1. De totale jaar-oplage heeft in de periode 2005-2007 met een gestage groei te maken gehad. In 2008 is een keerpunt te zien en daalt de oplage; in 2009 zet deze daling door met 6 procent.

Tabel 1
Nederlandse opiniebladenmarkt

De verhouding tussen de aanbieders is al jarenlang hetzelfde. Reed Elsevier heeft het grootste aandeel, maar ziet in 2009 een einde komen aan de stijging van de voorgaande jaren. WPG Uitgevers en Audax hebben beide eveneens met een verlies in oplage te maken. De Groene Amsterdammer is de enige die een stijging laat zien.

Tabel 2
Gemiddeld nummerbereik opiniebladen

De bereikcijfers in tabel 2 tonen eenzelfde volgorde als de marktaandelen. Het blad met het hoogste bereik is Elsevier. Deze titel is in 2009 door zes procent van de bevolking van dertien jaar en ouder gelezen. Vrij Nederland en HP/De Tijd bereiken nagenoeg eenzelfde hoeveelheid lezers. Voor deze drie titels geldt dat er ten opzichte van 2008 sprake is van een daling in bereik die overeenkomt met de oplageterugloop.

Deel deze pagina