Opiniebladen in 2007

Tabel 1
Nederlandse opiniebladenmarkt

Tabel 1 toont de marktaandelen van vier Nederlandse opiniebladen. De totale oplage heeft vanaf 2003 te maken gehad met dalende aantallen, maar in 2007 komt het niveau van 2004 weer in zicht. Het grootste marktaandeel ligt al jaren in handen van Reed Elsevier. Ook in 2007 groeit dit  aandeel gestaag door naar zestig procent. HP/De Tijd en De Groene Amsterdammer hebben daarentegen te maken met een steeds groter verlies van lezers.

Het in 2007 opgerichte opinieblad Opinio is anderhalf jaar later, in juni 2008, gestopt met verschijnen. Wegens ontbrekende cijfers kan dit opinieblad niet meegenomen worden bij de berekening over 2007.

Bereik

Tabel 2
Bereik opiniebladen

Bij de bereikcijfers van de opiniebladen is eenzelfde volgorde te zien als bij de marktaandelen van deze bladen (tabel 2). Elsevier is in 2007 door zes procent van de bevolking van dertien jaar en ouder gelezen. Vrij Nederland en HP/De Tijd volgen op afstand met twee procent.

Deel deze pagina