Opiniebladen in 2006

De oplage van de vier opinietijdschriften is, anders dan bij de betaalde dagbladen, in 2006 ten opzichte van de voorafgaande jaren niet verder teruggelopen (tabel 1). Terwijl de oplage van Elsevier toeneemt, daalt de oplage van de concurrentie licht.

Tabel 1
Nederlandse opiniebladenmarkt

Anders dan de dagbladen hebben de vier opiniebladen in Nederland geen last van gratis opiniebladen, maar wel van betaalde concurrentie. Op 18 januari 2007 maakte een nieuw wekelijks verschijnend opinieblad zijn entree: Opinio. De consequenties daarvan voor de marktaandelen worden volgend jaar zichtbaar.

Deel deze pagina