Opiniebladen in 2005

Oplage

Met de vier opiniebladen in Nederland gaat het niet beter dan met de dagbladen. Tot 2003 nam de totale oplage van opiniebladen nog toe (tabel 1). Nu moet er voor het tweede jaar achtereen een daling worden geconstateerd. De totale oplage is in 2005 voor het eerst beneden het niveau van 2001.

Tabel 1
Opiniebladenmarkt

De oplage van alle opiniebladen liep in 2005 terug, vooral die van de Groene Amsterdammer. Het marktaandeel van Vrij Nederland en HP/DeTijd blijft onveranderd. Elsevier ziet het marktaandeel toenemen, terwijl het marktaandeel van de Groene Amsterdammer daalt.

 

Bereik

Het bereik van de opiniebladen laat ook een daling zien en geeft bijna identiek aan de oplage de verhoudingen tussen de opiniebladen weer (tabel 2). Opinieblad Elsevier heeft van de vier opiniebladen in Nederland duidelijk het hoogste bereik.

Tabel 2
Bereik opiniebladen

Deel deze pagina