Radio in 2007

Figuur 1
Marktaandelen op de Nederlandse radiomarkt

Luistertijd

In figuur 1 is de verdeling van marktaandelen op de totale radiomarkt over 2007 te zien. Tabel 1 toont ter aanvulling een overzicht van de marktaandelen over de afgelopen vijf jaar.

De totale luistertijd is in 2007 met 187 minuten per 24 uur weer terug op het niveau van 2003. Daarmee lijkt een definitief einde te zijn gekomen aan de plotselinge stijging naar 199 minuten in 2004. Het aandeel van de landelijke en regionale publieke omroepen samen, is in 2007 nagenoeg gelijk gebleven aan het voorgaande jaar. Dit is vooral te danken aan de Nederlandse Publieke Omroep die sinds 2005 aan het groeien is. De commerciële omroepen hebben gezamenlijk te maken met een daling van een halve procentpunt naar 49,3 procent.

In 2007 heeft er een aantal veranderingen plaatsgevonden op de radiomarkt. Zo heeft RTL Nederland Radio 538 overgenomen, voorheen een zender van Talpa Media. Hierdoor behoort deze aanbieder met een marktaandeel van 11,1 procent ineens tot de top-drie grootste van aanbieders op de radiomarkt.

Arrow Media Group heeft de in 2006 gelanceerde radiozender Caz! gekocht waarmee een einde is gekomen aan de uitzending van Caz! via de ether. Vanaf 1 juli 2007 kan via de etherfrequentie van Caz! geluisterd worden naar Arrow Classic Rock. Mede door deze aankoop is het marktaandeel van Arrow Media Group naar 4 procent gegroeid.

Een derde verandering is de entree van TMF Radio als nieuwkomer op de markt. Deze zender is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Telegraaf Media Groep en MTV Networks Benelux en is te beluisteren via internet en op de kabel via de voormalige frequentie van RTL FM.

Tabel 1
Nederlandse radiomarkt

Aanbiedersconcentratie

In figuur 2 wordt de ontwikkeling in marktaandeel van de grootste aanbieders over de periode 1987 – 2007 getoond. Te zien zijn de grootste, twee grootste en drie grootste aanbieder(s), uitgedrukt in C1, C2 en C3.

Figuur 2
Radiomarkt: aandeel van de grootste, twee grootste en drie grootste aanbieders

Tot 1998 zijn de twee grootste partijen de landelijke en regionale publieke omroepen. Na deze periode wordt het aandeel van Sky Radio Group steeds groter, waardoor de regionale publieke omroepen niet altijd meer tot de C2 behoren. In 2005 en 2006 heeft Talpa Media dankzij Radio 538 een dusdanig groot marktaandeel dat deze aanbieder samen met Sky Radio Group en de landelijke publieke omroep de C3 vormt. In 2007 wordt de top-3 van aanbieders op de radiomarkt gevormd door de Nederlandse Publieke Omroep, Telegraaf Media Groep en RTL Nederland.

In figuur 3 is te zien wat de genoemde ontwikkelingen voor invloed hebben op de aanbiedersconcentratie weergegeven in HHI, de Herfindahl Hirschman Index. Een HHI van 0,18 of hoger betekent een sterk geconcentreerde markt. Door de jaren heen is de concentratie van de markt sterk afgenomen, maar met een constante waarde van 0,19 kan er nog niet gesproken worden van een ongeconcentreerde markt.

Figuur 3
Radiomarkt: HHI

Bereik

Tabel 2
Gemiddeld dagbereik

Het bereik van de verschillende radiozenders in 2007 is in tabel 2 weergegeven, afgezet tegen het bereik in 2006. Deze cijfers geven aan hoeveel mensen er over een hele dag genomen minimaal acht minuten naar een bepaalde zender hebben geluisterd.

Net als in 2006 is het grootste bereik gemeten onder de regionale publieke omroepen, namelijk 13,2 procent. Hierop volgen Radio 538, Radio 1 en Sky Radio. Gemiddeld luistert één op de tien mensen naar een van deze drie zenders. Toch is er ten opzichte van 2006 zowel bij de regionale publieke omroepen als bij Sky Radio sprake van een daling in bereik.

Een groot aantal zenders laat een stijging zien, zoals Radio 3FM, Q-Music, Slam!FM en 100%NL. Daarnaast heeft een aantal zenders te kampen met een verlies aan luisteraars waaronder Radio 10 Gold die 0,7 procentpunt moet inleveren.

Regionale markten

Figuur 4
Marktaandeel regionale radiozenders

In figuur 4 zijn de marktaandelen voor de regionale publieke en commerciële radiozenders bij elkaar opgeteld in 2007. Wanneer deze marktaandelen vergeleken worden met die van de regionale televisiezenders is het aandeel van de radiozenders veel hoger. Dit heeft deels te maken met het ontbreken van regionale commerciële zenders bij de televisiemarkt, maar vooral met de populariteit van de radiozenders.

In de noordoostelijke provincies zijn de marktaandelen van de regionale radiozenders ook in 2007 opvallend hoog: alle liggen ruim boven de twintig procent. In Utrecht en Flevoland wordt het minste naar de regionale radiozenders geluisterd. In deze provincies zijn het respectievelijk Radio 2 en Radio 538 waar de bevolking op afstemt.

Voor alle provincies geldt dat er beduidend meer naar de regionale publieke omroepen wordt geluisterd dan naar de regionale commerciële varianten. In Friesland is de verhouding 26 procent voor de regionale publieke en 10 procent voor de regionale commerciële omroepen. In Groningen is het verschil tussen de twee groepen zelfs 26 procentpunten: het marktaandeel van de regionale publieke omroepen in Groningen is 30 procent terwijl het aandeel van de regionale commerciële omroepen in deze provincie 4 procent is. Het kleinste verschil is in Zuid Holland West te vinden waar de regionale publieke omroepen een aandeel van 8 procent hebben en de regionale commerciële omroepen 3 procent.

Deel deze pagina