Internet in 2015

Het deel van de bevolking dat gebruik maakt van het internet was al hoog en is verder toegenomen tot 92 procent. De laptop en smartphone zijn daarbij de populairste apparaten. De populairste websites zijn voornamelijk afkomstig van Amerikaanse bedrijven: google.nl en -.com, youtube.com en facebook.com. Toegespitst op nieuwssites staan nu.nl, telegraaf.nl, nos.nl en ad.nl hoog in de ranglijst. Als het gaat om YouTube-kanalen van vloggers zijn de Nederlandse EnzoKnol en StukTV veruit het populairst.

 

Gebruik

Het aandeel van de Nederlandse bevolking dat in 2015 wel eens gebruikmaakt van het internet, neemt ten opzichte van 2014 met 1,4 procentpunt toe tot 92,1 procent.[1] Dit staat gelijk aan ruim 13 miljoen mensen. Zij maken in 2015 per week gemiddeld 15,1 uur gebruik van het internet, bijna 4 uur meer dan in 2011.

Tabel 1. Vanaf welk apparaat toegang tot internet (in procenten)

2011 2012 2013 2014 2015
Laptop/netbook 61,0 64,0 66,1 64,7 68,2
Mobiele telefoon/smartphone 27,3 37,2 49,3 56,8 68,1
PC 66,8 60,0 57,7 51,7 53,7
Tablet 7,6 17,9 35,1 42,8 54,2

Bron data: Media Standaard Survey, leeftijd 13 jaar en ouder

In 2015 is de laptop/netbook het populairste apparaat voor het gebruik van internet: bijna twee derde van de gebruikers van dertien jaar en ouder wendt zich tot dit apparaat (tabel 1). De mobiele telefoon/smartphone wint terrein ten opzichte van andere apparaten en zit nagenoeg op hetzelfde niveau als de laptop/netbook.

Wanneer gekeken wordt naar het aantal Nederlanders dat dagelijks gebruikt maakt van een of meerdere sociale media ontstaat het volgende overzicht.

Tabel 2. Dagelijks gebruik sociale media onder Nederlanders (x miljoen)

2012 2013 2014 2015 2016
Facebook 4,3 5,0 6,1 6,6 6,8
YouTube 1,0 0,9 1,1 1,2 1,3
Google+ 0,5 1,0 1,3 1,2
Instagram 0,1 0,5 0,7 1,0
Twitter 1,5 1,6 1,5 1,0 0,9
LinkedIn 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3

Bron: NewCom Research & Consultancy 2012-2016

Facebook is al jarenlang het medium met de meeste gebruikers. In 2012 hielden 4,3 miljoen Nederlanders zich dagelijks bezig met dit medium, in 2016 is dit aantal met 60 procent gestegen naar 6,8 miljoen. Op afstand volgt YouTube met in 2016 1,3 miljoen dagelijkse gebruikers. De groei in de afgelopen vijf jaar is bij YouTube beduidend minder dan bij Facebook. In 2013 was er zelfs sprake van een licht afnemend gebruik, waardoor het aantal dagelijkse gebruikers onder een miljoen kwam.

Het medium dat daadwerkelijk met een verminderd aantal gebruikers te maken lijkt te hebben is Twitter. In de periode 2012-2014 gebruikte zo’n 1,5 miljoen Nederlanders de berichtendienst dagelijks. In 2015 is dit aantal geslonken naar 1 miljoen en de daling zet voort in 2016.

De relatief nieuwe diensten Google+ en Instagram hebben daarentegen met een steeds groter wordende groep gebruikers te maken. De eerste meting in 2013 gaf een aantal van respectievelijk 0,5 en 0,1 miljoen gebruikers aan; drie jaar later is de miljoengrens bereikt.

 

Bereik

In 2015 zijn de websites met het hoogste bereik in Nederland nog altijd de nationale en internationale versie van de zoekmachine Google (tabel 3). Naast deze sites staan in de top-5 ook facebook.com, youtube.com en marktplaats.nl, aangeboden door respectievelijk Facebook, Google en eBay. Net als deze sites weten Google Maps en Whatsapp Messenger eveneens per maand meer dan de helft van de bevolking te bereiken.

Tabel 3. Top-25 websites in Nederland

Categorie Merk Bereik
1 Portal/zoekmachine Google 84,3
2 Sociaal netwerk Facebook 76,7
3 Portal/zoekmachine Google Search 72,8
4 Video’s YouTube 68,3
5 Handel Marktplaats 54,8
6 Portal/zoekmachine Google Maps 53,6
7 Sociaal netwerk Whatsapp Messenger 52,1
8 Nieuws en informatie nu.nl 49,4
9 Sociaal netwerk Gmail 47,5
10 Sociaal netwerk Facebook Messenger 45,3
11 Nieuws en informatie NOS 38,4
12 Portal/zoekmachine Live.com 36,8
13 Nieuws en informatie Telegraaf 35,3
14 Sociaal netwerk Twitter 33,9
15 Nieuws en informatie Regionale publieke omroepen 32,3
16 Nieuws en informatie Buienradar 31,9
17 Nieuws en informatie AD 31,5
18 Nieuws en informatie ANWB 31,4
19 Sociaal netwerk LinkedIn 29,1
20 Huizen Funda 27,5
21 Nieuws en informatie RTL NL 27,5
22 Portal/zoekmachine Google Play 27,1
23 Sociaal netwerk Instagram 26,4
24 Opslag Dropbox 25,3
25 Nieuws en informatie NPO 25,3

Bron data: GfK DAM

Peildatum: december 2015

De top-25 telt elf sites die hun oorsprong in Nederland hebben. Het gaat hierbij met name om nieuwssites, zoals nu.nl, telegraaf.nl en ad.nl. Daarnaast weten ook websites van de publieke omroep ruim een kwart van de bevolking te bereiken: npo.nl met 25 procent, de regionale publieke omroepen met 32 procent en nos.nl met 38 procent.

In de top-25 is de categorie ‘nieuws en informatie’ het best vertegenwoordigd: negen websites vallen in deze groep. Een andere veelvoorkomende categorie is ‘sociaal netwerk’ met zeven, van oorsprong Amerikaanse, websites.

 

YouTube

In de Mediamonitor van 2015 is stilgestaan bij het succes van een aantal YouTube-kanalen. Voor de vergelijkbaarheid zijn alleen Nederlandstalige kanalen van creators gekozen, waardoor Engelstalige kanalen van Nederlanders zoals Trap City of Kwebbelkop, die beiden over meer dan 4,5 miljoen abonnees beschikken, buiten beschouwing blijven. In tabel 4 is een nieuwe weergave te zien waarbij inzichtelijk wordt in hoeverre de populariteit van de kanalen in het afgelopen jaar verder is toegenomen. Het gaat hierbij om kanalen van Nederlandse vloggers, waarbij Nederlands de voertaal is. De populairste kanalen in 2016 worden verzorgd door EnzoKnol en StukTV. Beide kanalen hebben meer dan een miljoen abonnees, een groei van zo’n 50 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Tabel 4. Top-10 YouTube-kanalen van Nederlandse creators en Nederlands gesproken

Kanaal (gerangschikt op abonnees ’16) Onderwerp Abonnees '15 Abonnees '16 Views '16 Procentueel verschil ’15-‘16
1 EnzoKnol Reality 778.187 1.165.178 708.277.891 49,7
2 StukTV Reality 703.423 1.041.835 246.023.236 48,1
3 The Voice Kids TV 523.310 900.928 610.219.876 72,2
4 Dagelijks HaaDee Games 541.563 747.760 313.715.809 38,1
5 Dylan Haegens Reality 403.108 683.148 133.452.825 69,5
6 Dusdavidgames Games 570.017 664.882 273.907.892 16,6
7 KUD Humor 624.120 639.431 190.877.682 2,5
8 GameMeneer Games 338.824 517.606 192.683.494 52,8
9 Beautygloss Kleding/make-up/verzorging 402.694 488.984 197.457.307 21,4
10 Meisje Djamila Reality 215.375 393.393 123.228.152 82,7

Bron data: SocialBlade

Peildatum 20 juli 2015/12 april 2016.

Kanalen waarbij in een jaar tijd het aantal abonnees met meer dan de helft is toegenomen, zijn GameMeneer, Dylan Haegens, The Voice Kids en Meisje Djamila.

 

 

[1] MSS Media Standaard Survey 2015

Deel deze pagina