Internet in 2013

Het deel van de bevolking dat vanuit huis toegang heeft tot internet, wordt nog steeds elk jaar groter. De populairste websites zijn voornamelijk afkomstig van Amerikaanse bedrijven: google.nl en -.com, youtube.com en facebook.com. Toegespitst op nieuwssites behalen nu.nl, telegraaf.nl, ad.nl en nos.nl alle een bereik van meer dan 10 procent.

Gebruik

In 2013 heeft 92,6 procent van de bevolking van dertien jaar en ouder thuis toegang tot internet. Hiermee wordt de groei ook in 2013 voortgezet: van 85,3 in 2009 tot 92,6 in 2013. Ook de toegang op het werk neemt toe, maar iets minder sterk: in vijf jaar tijd van 39,4 tot 44,8.

Tabel-3.19

Het aandeel van de Nederlandse bevolking dat in 2013 wel eens gebruikmaakt van het internet, neemt ten opzichte van 2012 een procentpunt toe tot 90,1 procent.[1] Dit staat gelijk aan een surfpopulatie van ongeveer 12,7 miljoen mensen. Zij maken in 2013 per week ruim dertien uur gebruik van het internet. Hierbij is mobiel gebruik van internet buiten beschouwing gelaten.

Van alle gebruikers maakt eenderde minder dan 180 minuten per week gebruik van internet, eenderde tussen de 181 en 660 minuten en eenderde meer dan 660 minuten.

Bereik

Vanaf medio 2013 onderzoekt VINEX het surfgedrag op pc of laptop van de Nederlandse bevolking van zes jaar en ouder. De meestbezochte website in 2013 is google.nl. Deze site wordt gevolgd door de website van Facebook en de eveneens door Google aangeboden sites youtube.com en google.com. Daarnaast weten ook live.com, marktplaats.nl en bol.com wekelijks meer dan 30 procent van de bevolking te bereiken.

De top-30 telt vijftien sites die hun oorsprong in Nederland hebben. Van deze sites heeft marktplaats.nl de hoogste notering, maar deze site is inmiddels overgenomen door het Amerikaanse eBay. Bol.com van Ahold volgt op de zevende plaats.

In de top-30 van meestbezochte websites is de categorie ‘portal/zoekmachine’ het best vertegenwoordigd: zeven websites afkomstig van Google, Microsoft en Sanoma Group vallen in deze groep. Andere veelvoorkomende categorieën zijn ‘(online) winkelen’, ‘nieuws en informatie’ en ‘sociaal netwerk’.

Tabel-3.20

Nederlandse nieuwssites en weblogs

Van de Nederlandse nieuwssites en weblogs heeft telegraaf.nl de hoogste notering. In 2013 stemt 16 procent van de bevolking van zes jaar en ouder wekelijks af op deze website. Andere sites met een weekbereik hoger dan 10 procent zijn nu.nl, ad.nl en nos.nl.

Tabel-3.21

Op afstand volgt volkskrant.nl met een bereik van 5,4 procent. De aan nu.nl gelieerde site zie.nl heeft een bereik van 3,1 procent.

Het mobiel gebruik van internet is om methodische redenen niet meegenomen in deze bereikcijfers.

[1] STIR Establishment Survey / Media Standaard Survey

Deel deze pagina