Internet in 2011

Voor gegevens over het bereik van internetsites, maakt de Mediamonitor vanaf dit jaar gebruik van de cijfers van de Stichting Internet Reclame (STIR). Aangezien die cijfers zich beperken tot de aangesloten websites, wordt aanvullend gebruik gemaakt van de informatie over het internetverkeer van Alexa. Voorheen ontleende de Mediamonitor zijn gegevens aan het continu internetbereiksonderzoek van Multiscope. Aan dat onderzoek geeft Multiscope echter geen vervolg.

 

Gebruik

Van alle mensen van 13 jaar en ouder heeft in 2011 90 procent thuis toegang tot het internet (tabel 1). Dit is een stijging van 3 procentpunten ten opzichte van 2010 en een stijging van 10 procentpunten ten opzichte van 2007. De toegang tot internet op het werk stijgt door de jaren heen met 5 procentpunten. De mogelijkheden om elders gebruik te maken van internet dalen iets in 2009, waarna ze in 2010 met 4 procentpunten toenemen en in 2011 met nog eens 2 procentpunten.

Tabel 1
Locatie toegang tot internet

In 2011 maakt 87,2 procent van de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder wel eens gebruik van het internet, een procentpunt meer dan in 2010.(1) Omgerekend staat dit gelijk aan een surfpopulatie van ruim 12 miljoen mensen. Zij maken in 2011 per week 586 minuten gebruik van het internet: 390 minuten thuis, 145 minuten op het werk en 51 minuten op overige plekken.

Opvallend is het grote verschil tussen de mensen die het internet weinig en zij die het veel gebruiken: 46 minuten per week tegenover 1374 minuten.

 

Bereik

Om inzicht te krijgen in het soort websites waar gebruik van wordt gemaakt, geeft tabel 2 een overzicht van de meestbezochte websites.

Tabel 2
Top-30 websites in Nederland in 2012

De Nederlandse en de Amerikaanse versie van de zoekmachine van Google staan in 2012 op de eerste en tweede plaats van de meestgebruikte websites. De netwerksite van Facebook volgt op nummer drie, youtube.com en live.com nemen de vierde en vijfde positie in.

In de top-10 staan twee websites die hun oorsprong in Nederland vinden: nu.nl en marktplaats.nl. De overige sites zijn wereldwijde initiatieven die ook de Nederlandse gebruiker weten te bereiken, al dan niet met een op Nederland aangepast format. De eerste website die in Nederland is ontstaan en ook in Nederlandse handen is, is te vinden op de elfde positie: telegraaf.nl van de Telegraaf Media Groep.

De top-10 toont aan dat met name de categorie ‘portal/zoekmachine’ populair is. In de gehele top-30 zijn zeven websites ingedeeld in deze groep. Drie zijn afkomstig van Google, maar ook Microsoft, Yahoo! en Sanoma zijn vertegenwoordigd. De categorieën ‘nieuws en informatie’ en ‘sociaal netwerk’ komen eveneens veel voor.

Nederlandse nieuwssites en weblogs

Van de Nederlandse nieuwssites en weblogs heeft nu.nl al jaren het hoogste bereik (tabel 3). In 2007 stemt 22 procent van de internetgebruikers van 13 jaar en ouder af op deze website en in 2011 is dat 38 procent. Andere sites waar per maand gemiddeld meer dan een vijfde van de gebruikers naartoe gaan, zijn nos.nl, telegraaf.nl en ad.nl.

Tabel 3
Bereik Nederland nieuwssites en weblogs

De grootste groei over een periode van vijf jaar, is te vinden bij de nummer 1: het bereik van nu.nl stijgt met 16 procentpunten. Nummer 2 op de lijst, nos.nl, heeft te maken met een groei van 14 procentpunten in dezelfde periode. Vanaf 2009 heeft deze site een groter bereik dan telegraaf.nl.

Nagenoeg alle websites vergroten in de loop der jaren hun bereik. Wel zijn er tussentijdse dalingen. Bij vk.nl is er juist sprake van een tussentijdse piek. In 2009 stijgt het bereik, waarna het weer daalt naar ongeveer het niveau van 2007.

Onder de relatief kleinere sites valt fok.nl op, waarvan het bereik na een stabiele periode plotseling toeneemt met 8 procentpunten in 2010 en nog eens 1,4 procentpunt in 2011. Het bereik van weblog geenstijl.nl blijft redelijk stabiel tussen de 4 en 6 procent. Blog.nl piekt in 2009 met 8,6 procent, maar daalt naar 6,4 procent in 2011.

Zie: STIR (2012). Jaarboek 2011

Deel deze pagina