Internet in 2008

De positie van google.nl als bestbezochte website en meestgebruikte zoekmachine blijft ook in 2008 in stand. Ook de top-drie van nieuwssites is onveranderd gebleven en bestaat nog steeds uit nu.nl, telegraaf.nl en nos.nl.

 

Bereik

Anders dan bij televisie of radio wordt bij internet niet gekeken naar hoe lang iemand met het medium in aanraking komt, maar of iemand ten minste één keer per maand gebruik maakt van een bepaalde internetsite. In tabel 1 is het maandbereik van Nederlandse websites weergegeven. Een website komt alleen in de tabel voor wanneer deze gedurende het hele jaar bij de top-100 hoort. Hierdoor kan het voorkomen dat een website in deze Mediamonitor voor het eerst wordt genoemd, terwijl de website al langer bestaat.

Tabel 1

Bereik Nederlandse websites
Algemeen is te zien dat de volgorde van de websites stabieler wordt. De enige opvallende nieuwkomer in 2008 is buienradar.nl, een site gericht op weersverwachtingen. Portals met zoekmachines bieden steeds meer services buiten hun zoekfunctie en vergroten mede daardoor hun bereik. Microsoft heeft bijvoorbeeld Hotmail volledig onder live.com ondergebracht.

De trend van meer online winkelen is terug te vinden in het met ongeveer 25 procentpunten gestegen bereik van thuiswinkels zoals Bol en Neckermann. De particuliere handel laat nauwelijks nog stijgingen zien. Van de contactsites groeit hyves.nl steeds verder. Schoolbank.nl daarentegen laat een verkleining van het aandeel zien. Het totale bereik van naslagwerken neemt enigszins toe, terwijl dat van nieuwssites juist afneemt.

Op aanbiedersniveau is het gemiddelde bereik in 2008 minimaal veranderd ten opzicht van 2007 (tabel 2). Afgezien van nieuwkomer Buienradar zijn in 2008 de grotere veranderingen te verklaren door overnames, fusies of naamveranderingen. Zo is het Nederlandse bedrijf Zylom Media Groep, sinds 2006 in eigendom van Real Networks, begin 2008 omgedoopt in RealGames.

Tabel 2

Bereik aanbieders Nederlandse websites

Nieuwssites en weblogs

In tabel 3 is te zien dat de bereikcijfers van nieuwssites voor een groot aantal titels teruglopen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mensen tijdens de Olympische Spelen en het EK voetbal meer gebruik hebben gemaakt van internet op hun werk. Deze cijfers zijn niet meegenomen bij het onderzoek van Multiscope. Het bereik van telegraaf.nl neemt wel toe. Toch blijft nu.nl de nieuwssite met het grootste bereik.

Tabel 3

Bereik Nederlandse nieuwssites en weblogs

Bij de sites van de gratis dabladen scoort vooral De Pers hoog. Ook dag.nl was succesvol met een bereik van rond de 10 procent in de eerste helft van 2008. Na het stoppen van de papieren versie, is het bereik echter gehalveerd, zodat het gemiddelde bereik 7 procent is. Ook het bereik van spitsnieuws.nl is toegenomen. De sites van Spitsnet en Nieuwnieuws zijn in 2008 samengevoegd tot spitsnieuws.nl. Zowel via Sp!ts als via Nieuwnieuws en GeenStijl wordt direct naar deze site gelinkt.

Voor het eerst wordt in dit overzicht ook aandacht besteed aan nieuwsgerelateerde weblogs. Geenstijl.nl is met meer dan twaalf procent de enige blog met een bereik groter dan vijf procent.

 

Zoekmachines

In de zomer van 2008 is een nieuwe zoekmachine op de markt gebracht met de naam Cuil. Bijna een jaar later heeft Cuil de beloftes nog niet waargemaakt. Cuil is niet in de top-50 van buitenlandse websites te vinden en ook het onderzoek van Checkit naar het gebruik van zoekmachines laat niet zien dat Google er een nieuwe concurrent bij heeft gekregen. In tegendeel: tabel 4 toont een verdere opmars van deze aanbieder. Met uitzondering van Yahoo hebben alle zoekmachines in het afgelopen jaar aandeel verloren.

Tabel 4

Zoekmachines in Nederland

Deel deze pagina