TMG in 2015

Telegraaf Media Groep NV (TMG) is een beursgenoteerde speler in het Nederlandse medialandschap. Het concern bezit onder meer het grootste landelijke dagblad De Telegraaf, het gratis dagblad Metro, een groot aantal regionale dagbladen, lokale huis-aan-huisbladen, puzzelbladen en een aantal tijdschriften. Verder is TMG anno 2015 eigenaar van de radiozenders Sky Radio, Radio Veronica en Classic FM en van de weblogs GeenStijl, dumpert.nl en upcoming.nl.

2-3-tmg

Na het verliesgevende jaar 2014 lijdt TMG in 2015 opnieuw verlies en daalt de omzet verder. Door onder meer dalende oplages en afnemende advertentie-inkomsten nemen de totale opbrengsten af met bijna 7 procent ten opzichte van 2014. In 2015 daalt het gemiddeld aantal fte met 234 naar 2117.

 

Aandeelverhoudingen

De aandeelverhoudingen binnen TMG zijn in 2015 enigszins gewijzigd. De belangrijkste aandeelhouder is de familie Van Puijenbroek, met 41,3 procent van de aandelen via Bech NV. In 2014 was dit nog 30,5 procent.[1] TMG kent een prioriteitsaandelenconstructie, waardoor het bedrijf niet zomaar kan worden gesplitst of overgedragen. Er zijn diverse certificaathouders met een belang van meer dan 3 procent: een daarvan is beleggingsmaatschappij Dasym Investment Strategies (opgezet door Frank Botman), die evenals in 2014 een belang heeft van 20,06 procent. De overige grootaandeelhouders in TMG zijn Delta Lloyd (7,1 procent), Navitas (5 procent), Tweedy Browne Company (4,7 procent), Tweedy Brown Fund Inc. (4,1 procent)[2] en J. Paarlberg (3,35 procent).

Ramphastos Investments, een beleggingsmaatschappij in handen van Marcel Boekhoorn, had in 2014 nog een belang van 5 procent, maar dit belang is in 2015 van de hand gedaan. In juni 2015 verwerpt de Hoge Raad het beroep van Boekhoorn in de zaak tussen Cyrte en Boekhoorn. De lange juridische strijd betrof de vraag of Cyrte en Boekhoorn een zogenaamde putoptie waren overeengekomen met betrekking tot de aankoop van aandelen van TMG, waardoor Boekhoorn bij verkoop eenzelfde bedrag terug zou krijgen als de aankoopprijs.[3]

 

Organisatorische wijzigingen

Op 6 februari 2015 kondigt Holland Media Combinatie een reorganisatie aan. Het versterken van de dag- en weekbladen in vijf kernregio’s staat daarbij centraal. De zogenaamde ‘sterke merken’ van Holland Media Combinatie, de regionale dagbladen Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, De Gooi en Eemlander en Noordhollands Dagblad en de weekbladen uit deze regio’s, vormen de basis van vier clusters. Het vijfde cluster bestaat uit de weekbladen in het gebied Groot-Amsterdam (Amsterdam, Amstelveen en Almere). Ieder cluster krijgt een eigen hoofdredacteur, die zal zorgen voor samenwerking tussen de titels.[4]

Eind juni 2015 kondigt TMG een reorganisatie van haar drukactiviteiten aan. Een deel van het drukwerk wordt uitbesteed en de overige drukwerkzaamheden worden geconcentreerd in Amsterdam. Reden voor de uitbesteding is dat drukwerk niet langer tot de kernactiviteiten van TMG behoort. De drukkerij in Alkmaar wordt gesloten. Door deze reorganisatie verliezen 168 medewerkers hun baan.[5] In februari 2016 maakt TMG bekend dat de uitbesteding van de drukactiviteiten is afgerond. Ongeveer 60 procent van het drukwerkvolume is uitbesteed aan zes externe partijen, waaronder Concentra Grafic en NDC Mediagroep.[6]

TMG maakt eind november 2015 bekend dat zij voornemens is de organisatie van de redactie van De Telegraaf te vernieuwen “om zich nog meer aan te passen aan het veranderende mediagedrag van de nieuwsconsument”. Daarbij verdwijnen ongeveer 36 arbeidsplaatsen.[7]

Op 21 januari 2016 neemt TMG van V-Ventures BV het minderheidsbelang (10 procent) in Sienna Holding BV over. Hierdoor krijgt TMG volledige zeggenschap over de radiozenders Sky Radio, Radio Veronica en Classic FM.

Michiel Boersma, voorzitter van de raad van commissarissen, wordt tijdens de algemene vergadering van 23 april 2015 benoemd voor een tweede periode. Verder hebben zich in de raad van bestuur en de raad van commissarissen geen wijzigingen voorgedaan.

 

Nieuwe activiteiten en deelnemingen

Op 1 oktober 2015 presenteert TMG de invulling van haar 24/7-strategie aan adverteerders en zakenpartners.[8] De (online) behoefte van de consument staat daarbij centraal. Op ieder moment van de dag wil TMG via verschillende kanalen relevante producten en diensten aanbieden. Zo zal via de hoofdmerken meer doelgroepgerichte content worden aangeboden, waar nu veel zogenaamde `general interest`-content via één platform wordt verspreid. Doel is onder meer adverteerders in staat te stellen specifieke doelgroepen te bereiken. Op 5 oktober 2016 wordt daarnaast bekend dat er gewerkt wordt aan een digitaal videoplatform onder de naam Telegraaf VNDG, met ruimte voor onder meer on demand nieuws, sport en entertainment.[9]

Om de digitale positie verder uit te breiden, is TMG met ingang van 1 januari 2016 van start gegaan met TMG Digital. In deze nieuwe businessunit zijn alle niet-titelgebonden digitale activiteiten ondergebracht. Het gaat daarbij om activiteiten als Groupdeal en Speurders, maar ook om Relatieplanet, dat TMG eerder nog wilde verkopen.

Op 15 januari 2016 wordt door TMG een voorgenomen strategische samenwerking met Talpa bekendgemaakt. Het gaat om een samenwerking op het gebied van radio, tv en zogenaamde ‘over the top’-diensten. TMG investeert daarbij 27 miljoen euro. Sky Radio en Radio Veronica, radiozenders van TMG, zullen naar een nieuw bedrijf gaan, waar ook de radiozenders van Talpa (o.a. Radio 538) worden ondergebracht. TMG krijgt een minderheidsbelang in deze onderneming (bijna 23 procent). Daarnaast wordt een nieuwe tv-onderneming opgericht, waarmee TMG een belang van 15 procent verkrijgt in het aandeel dat Talpa houdt in de zenders SBS6, SBS9, Veronica en Net5 (33 procent).[10] Met deze deal kan TMG voor bijna 5 procent eigenaar worden van deze zenders.

In mei 2016 wordt bekend dat Talpa haar minderheidsbelang van 25 procent in RadioCorp (Radio 10 en 100% NL) uitbreidt naar 100 procent. Radio 10 wordt toegevoegd aan het nieuw te vormen radiobedrijf en de zenders 100% NL en SLAM! worden verkocht aan de Oostenrijker Karl Habsburg. Wel blijft het huidige management aan.[11] Op 22 juli 2016 wordt een wijziging in de plannen aangekondigd: de eerder genoemde investering van 27 miljoen door TMG komt te vervallen. Ook wordt het nieuwe radiobedrijf meerderheidsaandeelhouder van One Media Sales, specialist in verkoop van radiospots, dat de verkoop doet voor Radio 538, Radio 10, 100% NL en SLAM!. In januari 2017 zouden daar, als alle plannen doorgaan, ook nog Radio Veronica en Sky Radio bijkomen. De Persgroep, eigenaar van Q-Music, en de Ster hebben aangegeven problemen te hebben met deze machtsconcentratie.[12]

Op 3 oktober 2016 wordt bekend dat de samenwerking tussen 538Groep en Sky Radio Group definitief is goedgekeurd door ondernemingsraden en toezichthouders.[13] Wel zijn er enkele wijzigingen ten opzichte van het eerder aangekondigde plan met betrekking tot SLAM! en 100% NL. Karl Hapsburg verkrijgt 60 procent van de aandelen in RadioCorp Holding B.V. en Talpa trekt zich terug als aandeelhouder.[14] RadioCorp Holding BV is enig aandeelhouder van RadioCorp BV (100% NL) en SLAM!FM BV (SLAM!). Classic FM blijft in handen van TMG, waarbij het economisch belang in 2015 wordt verhoogd van 75 procent naar 100 procent.

Een dergelijke constructie is pas sinds 1 januari 2016 mogelijk: vanaf deze datum zijn de eigendomsbeperkingen voor landelijke commerciële radio verruimd. Waar men in het verleden maximaal twee landelijke FM-kavels mocht bezitten (een geclausuleerd en een ongeclausuleerd kavel), mag men nu vier landelijke FM-kavels bezitten. Deze regeling is er gekomen na de motie Rutte/Mohandis uit 2015.[15]

Als eerste stap naar het eerder aangekondigde (online) televisieaanbod is vanaf 23 juni 2016 De Telegraaf Apple TV-app te downloaden. De app biedt toegang tot (video)content van onder andere De Telegraaf-rubrieken Vrouw, Telesport en Privé.[16] De app geeft onder meer de mogelijkheid video’s op te slaan in een persoonlijke Telegraaf-account.

 

Stopgezette activiteiten en deelnemingen

Als gevolg van de begin 2015 aangekondigde reorganisatie van Holland Media Combinatie worden in april 2015 negen zondagstitels beëindigd. Het gaat vooral om titels in Noord- Holland.

Eind 2015 kondigt Holland Media Combinatie aan ook de stekker te trekken uit de activiteiten van dichtbij.nl (regionale nieuwswebsite) in Noord-Holland en delen van Utrecht en Zuid Holland. Ongeveer 40 arbeidsplaatsen gaan verloren. De reden hiervoor is dat dichtbij.nl al een aantal jaren verlies lijdt. De activiteiten van dichtbij.nl die een positief rendement laten zien – die in Noord-Brabant, Haaglanden en de Drechtsteden – worden samengevoegd in Eindhoven en gaan wel door.[17] Ook worden in samenwerking met TMG nieuwe lokale initiatieven onder de hoofdmerken ontwikkeld. In augustus 2016 breidt Holland Media Combinatie haar portfolio uit met zeventien lokale nieuwssites onder de naam vandaag.nl.[18]

 

Financiële positie

De bedrijfsopbrengsten van TMG dalen in 2015 met bijna 35,4 miljoen naar 482,3 miljoen euro. In het jaarverslag 2015 wordt deze daling toegeschreven aan lagere inkomsten uit advertenties en abonnementen. Net als in 2014 schrijft TMG in 2015 rode cijfers: het verlies bedraagt circa 23,6 miljoen euro (nettoresultaat). Volgens TMG wordt dit verlies veroorzaakt door hoge reorganisatielasten en bijzondere waardeverminderingen op, onder meer, onroerend goed.

In 2014 kwam het verlies uit op ongeveer 38,1 miljoen euro. Ook de eerste halfjaarcijfers van 2016 zijn niet erg positief: de inkomsten uit printadvertenties zijn gedaald met 21,8 procent. Wel steeg het aantal digitale abonnementen op De Telegraaf met 16 procent. Om de kosten structureel te verlagen, zal TMG verder reorganiseren in de tweede helft van 2016.[19]

De inkomsten uit abonnementen en losse verkoop bedragen in 2015 269,3 miljoen euro. In 2014 bedroegen de inkomsten nog 273,7 miljoen euro: een daling van 1,6 procent. Vooral de inkomsten uit advertenties (print en radio) laten een grote daling zien: 17 procent. Ook nemen de advertentie-inkomsten uit digitale activiteiten in 2015 af (circa 5,2 procent). Deze daling is volgens TMG toe te schrijven aan een daling van inkomsten bij dichtbij.nl. Wel nemen in 2015 de inkomsten bij digitale consumentenproducten, zoals online abonnementen, met ruim 18,5 procent toe.

Bij TMG Landelijke Media daalt de omzet met bijna 7 procent van 274,8 miljoen in 2014 naar 255,7 miljoen euro in 2015, onder meer door de lagere abonnements- en advertentie-inkomsten van De Telegraaf. De daling van de advertentie-inkomsten bij print is voor een belangrijk deel veroorzaakt door het stoppen van de gratis krant Sp!ts (eind 2014) en een volumedaling van ruim 20 procent bij gratis dagblad Metro. In 2015 wordt een lager bedrijfsresultaat behaald: 48,8 miljoen euro ten opzichte van 51,6 miljoen euro in 2014.[20]

Ook bij Holland Media Combinatie, uitgever van regionale dag- en weekbladen, daalt de omzet: van 113,9 miljoen in 2014 naar 102,3,miljoen euro in 2015.[20] De daling wordt onder meer toegeschreven aan de lagere advertentie-inkomsten (print), de verminderde inkomsten uit dichtbij.nl en het uit de markt halen van de zondagsbladen. Het nettoresultaat daalt ten opzichte van 2014 met circa 20,6 procent naar 14,5 miljoen euro.

De omzet van Sky Radio Group daalt ten opzichte van 2014 met ongeveer 20,9 procent: van 38,8[22] miljoen euro in 2014 naar 30,7 miljoen euro in 2015. Met name de afgenomen inkomsten uit advertenties, ruim 17 procent minder dan in 2014, veroorzaken deze daling. Volgens TMG heeft vooral Radio Veronica in 2015 te maken gehad met dalende advertentie-inkomsten als gevolg van het kleiner geworden marktaandeel in 2014.

De in tien landen actieve Keesing Media Groep, uitgever van puzzelbladen en gerelateerde digitale content, laat net als in 2014 een positieve ontwikkeling zien: de omzet stijgt in 2015 met ongeveer 4,4 procent naar 71,1 miljoen euro.

 

1Vorig jaar werd VP Exploitatie NV als grootaandeelhouder genoemd in het jaarverslag. Dit jaar wordt Bech NV genoemd. Bech NV meldde per 21 september 2015 bij AFM een belang van 35,9 procent in TMG (inclusief certificaten). VP Exploitatie NV meldde het volledige belang van 30,5 procent in het mediabedrijf af. Beide vennootschappen staan onder controle van de familie Van Puijenbroek. Eind november 2015 meldt Bech NV een belang van 41,3 procent (inclusief certificaten). Geraadpleegd via: www.afm.nl/nl/professionals/registers/alle-huidigeregisters/ substantiele-deelnemingen.aspx?q=bech+&index=4&id=22018&all=1.
2 In het jaarverslag 2015 wordt Tweedy Brown Fund Inc. als certificaathouder genoemd, Deze naam komt niet voor in het jaarverslag 2014. Ook wordt in het jaarverslag 2015 certificaathouder M.S. Paarlberg niet meer genoemd. In 2014 werd M.S. Paarlberg in het jaarverslag nog genoemd als certificaathouder met een belang van 3,35 procent. In een artikel op Telegraaf.nl van 10 mei 2016 wordt overigens aangegeven dat Jan Dirk Paarlberg een belang van 3,4 procent heeft in TMG. Deze aandelen waren eerder bij AFM gemeld op naam van zoon Max Paarlberg. Geraadpleegd via: www.telegraaf.nl/dft/bedrijven/telegraaf/25761865/__Paarlberg-belang_in_TMG_blijkt_van_senior__. html.
3 Uitspraak via: uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2015:457 en NRC. Geraadpleegd via: www.nrc.nl/handelsblad/van/2015/juni/30/media-hoge-raad-beslist-boekhoorn-verliest-defini-1510799.
4 TMG (6 februari 2015). Holland Media Combinatie focust op 5 kernregio’s. Geraadpleegd via: nieuws.tmg.nl/holland-media-combinatiefocust-op-5-kernregios/.
5 TMG (25 juni 2015). TMG reorganiseert drukactiviteiten. Geraadpleegd via: nieuws.tmg.nl/tmg-reorganiseert-drukactiviteiten/.
6 TMG (19 februari 2016). Uitbesteding drukactiviteiten TMG afgerond. Geraadpleegd via: nieuws.tmg.nl/uitbesteding-drukactiviteitentmg-afgerond/.
7 TMG (27 november 2015). Redactie De Telegraaf innoveert en slankt af. Geraadpleegd via: nieuws.tmg.nl/redactie-de-telegraaf-innoveerten-slankt-af/.
8 TMG (1 oktober 2015). TMG presenteert invulling 24/7-strategie aan adverteerders. Geraadpleegd via: nieuws.tmg.nl/tmg-presenteertinvulling-247-strategie-aan-adverteerders.
9 TMG (5 oktober 2016). TMG presenteert vervolgstappen 24/7 strategie aan adverteerders. Geraadpleegd via: http://nieuws.tmg.nl/tmgpresenteert-vervolgstappen-247-strategie-aan-adverteerders/
10 TMG (15 januari 2016). TMG kondigt strategische samenwerking met Talpa aan op gebied van radio, TV en OTT. Geraadpleegd via:nieuws.tmg.nl/tmg-kondigt-strategische-samenwerking-met-talpa-aan-op-gebied-van-radio-tv-en-ott/.
11 Talpa (3 mei 2016) Talpa en RadioCorp herstructureren radiobelangen. Geraadpleegd via: www.talpa.tv/pressroom/talp-aenradiocorp-herstructureren-radiobelangen.
12 Broadcast Magazine (27 juli 2016). Ster tegen radiodeal TMG en Talpa. Geraadpleegd via: www.broadcastmagazine.nl/ster-tegenradiodeal-tmg-en-talpa/.
13 (3 oktober 2016). 538Groep en Sky Radio Group vormen officieel gezamenlijk radio-bedrijf. Geraadpleegd via: nieuws.tmg.nl/538groep-en-sky-radio-group-vormen-officieel-gezamenlijk-radio-bedrijf/.
14OMS (3 oktober 2016). De radiostations 100% NL en SLAM! Zijn vanaf nu onderdeel van Radiocorp en vormen een nieuwe onafhankelijkemediagroep actief in radio, print, tv, events en digital. Geraadpleegd via: www.oms.fm/nieuwsitem/100-nl-en-slam-vormen-nieuweradiogroep.
15 Rijksoverheid (1 december 2015). Kamerbrief over verruiming eigendomsbeperkingen landelijke commerciële radio. Geraadpleegd via: www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/01/kamerbrief-over-verruiming-eigendomsbeperkingen-landelijkecommerciele-radio.
16 TMG (22 juni 2016). De Telegraaf introduceert Apple TV app. Geraadpleegd via: nieuws.tmg.nl/de-telegraaf-introduceert-apple-tv-app/.
17 TMG (23 november 2015). Online nieuwsplatform Dichtbij stopt in Noord-Holland, Leiden, Rotterdam en Utrecht. Geraadpleegd via: nieuws.tmg.nl/online-nieuwsplatform-dichtbij-stopt-in-noord-holland-leiden-rotterdam-en-utrecht/.
18 Holland Media Combinatie. Lokaal nieuwsplatform vandaag.nl. Geraadpleegd via: www.hollandmediacombinatie.nl/vandaag/.
19 TMG (29 juli 2016). Daling advertentie-inkomsten drukt halfjaarcijfers TMG. Geraadpleegd via: nieuws.tmg.nl/daling-advertentieinkomsten-drukt-halfjaarcijfers-tmg/.
20 In het TMG Jaarverslag 2014 wordt een bedrijfsresultaat van circa 11,9 miljoen euro voor Landelijke Media genoemd. Dit bedrag staat ook in de Mediamonitor 2014-2015. De hier genoemde cijfers zijn afkomstig uit het TMG Jaarverslag 2015.
21 In het TMG Jaarverslag 2014 wordt een opbrengst van circa 131,8 miljoen euro voor Holland Media Combinatie genoemd. Dit bedrag staat ook in de Mediamonitor 2014-2015. De hier genoemde cijfers zijn afkomstig uit het TMG Jaarverslag 2015.
22 In het TMG Jaarverslag 2014 wordt een opbrengst van 39 miljoen euro voor Sky Radio Group genoemd. Dit bedrag staat ook in de Mediamonitor 2014-2015. De hier genoemde cijfers zijn afkomstig uit het TMG Jaarverslag 2015.

 

Deel deze pagina