TMG in 2014

Ondanks de kostenbesparingsprogramma’s die in 2012 en 2013 werden ingezet, is 2014 een moeilijk jaar voor TMG. Er wordt geen winst gemaakt en door afnemende advertentie- en oplage-inkomsten dalen de opbrengsten met ongeveer 5 procent.

Stond het jaar 2013 bij TMG vooral in het teken van bezuinigingen en reorganisaties, aan het eind van 2014 kondigt TMG een aangescherpte strategie voor de toekomst aan. De aandacht van TMG zal meer dan voorheen komen te liggen op het kernbedrijf, de consument, innovatie, in- en externe samenwerkingsverbanden en de hoofdmerken. Tegelijkertijd neemt het aantal medewerkers af: in 2014 daalt hun aantal met 200 naar 2.259. De verwachting is dat er ook in 2015 ontslagen zullen vallen.

TMG

 

Aandeelverhoudingen

De aandeelverhoudingen binnen TMG blijven in 2014 ongewijzigd. De belangrijkste aandeelhouder is de familie Van Puijenbroek, die met 30,5 procent van de aandelen (via VP Exploitatie NV) de feitelijke controle over het bedrijf heeft. Bovendien kent TMG een prioriteitsaandelenconstructie, waardoor het bedrijf niet zomaar kan worden gesplitst of overgedragen. Een andere aandeelhouder is beleggingsmaatschappij Dasym Investment Strategies (opgezet door Frank Botman), die een belang heeft van 20,06 procent. Ramphastos Investments, een beleggingsmaatschappij in handen van Marcel Boekhoorn, heeft een belang van 5 procent. De overige grootaandeelhouders in TMG zijn Delta Lloyd (7,12 procent), Navitas (5,01 procent), Tweedy Browne Company (4,71 procent) en M.S. Paarlberg (3,35 procent).

Na een jarenlange juridische strijd verwerpt de Hoge Raad in juni 2015 het beroep van investeerder Marcel Boekhoorn: Cyrte hoeft Boekhoorn geen schadevergoeding te betalen. De zaak ging over de vraag of Cyrte en Boekhoorn een zogenoemde putoptie zijn overeengekomen met betrekking tot de aankoop van aandelen in de Telegraaf Media Groep. De claim werd ingediend omdat Cyrte in 2008 de aandelen van Boekhoorn niet wilde overnemen.[1]

TMG heeft in de loop der jaren als crossmediaal mediabedrijf een stevige positie verworven in het Nederlandse medialandschap. Het concern bezit, naast het grootste landelijke dagblad De Telegraaf, het gratis dagblad Metro, een groot aantal regionale dagbladen, lokale huis-aan-huisweekbladen, puzzelbladen, enkele tijdschriften, de radiozenders Sky Radio, Radio Veronica en Classic FM en een digitaal portfolio dat onder meer weblog GeenStijl en de financiële site Das Kapital bevat.

 

Nieuwe activiteiten en deelnemingen

In het jaarverslag staat dat in 2014 geen acquisities van ondernemingen of activiteiten hebben plaatsgevonden. Wel krijgt TMG in de zomer van 2014 nog de laatste 40 procent van de aandelen van Groupdeal (online dagaanbiedingen) in handen. TMG nam in 2010 een belang van 40 procent in het bedrijf en breidde dit in 2012 uit naar 60 procent.[2]

 

Organisatorische wijzigingen

In 2013 neemt Cees van Steijn als CEO ad interim de taken van de afgetreden CEO Herman van Campenhout over. Van Steijn wordt per 1 juli 2014 opgevolgd door Geert-Jan van der Snoek, die voorheen CEO van NDC Mediagroep was.

Per 1 september 2014 treedt Leo Epskamp in dienst als CFO van TMG. Hij volgt daarmee Fred Arp op, lid van de Raad van Bestuur sinds 1997, die per 1 november zijn werkzaamheden als bestuurder van TMG neerlegt. Epskamp was voorheen CFO bij NDC Mediagroep.

Tijdens de algemene vergadering van april 2014 treden mevrouw Margriet Tiemstra en de heren Joop Drechsel en Daniël Ropers af als leden van de Raad van Commissarissen. Tijdens dezelfde vergadering worden mevrouw Annelies van den Belt en mevrouw Simone Brummelhuis benoemd tot commissaris.

TMG bestaat eind 2014 uit de volgende hoofdsegmenten:

  • Landelijke Media (landelijke dagbladen, tijdschriften en videoproducties);
  • Holland Media Combinatie (regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen);
  • Sky Radio Group (Radio Veronica en Sky radio);
  • Keesing Media Group (puzzelbladen) en
  • Het facilitair bedrijf (o.a. het drukken en verspreiden van kranten).

In juli 2014 zijn Holland Combinatie BV (huis-aan-huisbladen) en HDC Media BV (regionale dagbladen) gefuseerd tot één bedrijf: Holland Media Combinatie BV (HMC)[3] Nadat TMG eind 2014 de nieuwe koers presenteert, met de focus op het kernbedrijf en de hoofdmerken, wordt begin februari 2015 door HMC een reorganisatie aangekondigd. Bij deze reorganisatie staat het versterken van de uitgaven in vijf kernregio’s centraal. Het gaat daarbij om vier regionale dagbladen (Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, De Gooi- en Eemlander en Noordhollands Dagblad) en de weekbladen uit deze regio’s. Het vijfde cluster bestaat uit de weekbladen in het gebied Groot Amsterdam. Ieder cluster krijgt een eigen hoofdredacteur, een algemeen hoofdredacteur zal zorgen voor samenwerking tussen de titels.[4]

Begin januari 2015 stelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat Sky Radio Nederland BV te veel heeft betaald voor het verlengen van de vergunning van de FM-frequentie in 2011. In 2003 bemachtigde Sky Radio bij de veiling voor radiofrequenties kavel A2 en sindsdien zendt het daar uit onder de naam Radio Veronica. Kavel A2 betreft een geclausuleerd kavel, dat wil zeggen dat er programmatische beperkingen gelden: het is een zogenaamd ‘gouwe ouwe’-kavel . In 2011 verlengde de minister van Economische Zaken de FM-vergunning van Sky Radio tot 1 september 2017 onder oplegging van een eenmalige bijdrage van ruim 20 miljoen euro. Dit bedrag was vastgesteld op basis van een waardebepalingsonderzoek door SEO Economisch Onderzoek, het Instituut voor Informatierecht (IVir) en TNO Informatie- en Communicatietechnologie.[5]

Volgens het CBb vertoont dit onderzoek een wezenlijk gebrek; er wordt geen rekening gehouden met het mogelijk waardedrukkende effect van de clausulering. Het CBb vernietigt de vergunning voor kavel A2 voor zover het gaat om de eenmalige bijdrage van ruim 20 miljoen euro. Het ministerie van EZ moet een nieuwe waarde bepalen voor het frequentiepakket.[6]

 

Stopgezette activiteiten en deelnemingen

In het kader van de focus op de belangrijkste merken zijn in mei 2014 bij Landelijke Media de belangen in de onderdelen Zoom.in Nederland BV (online videoplatform) en Ticketsplus BV (verkoop van toegangskaarten) verkocht. Ook wordt in februari 2014 Cammio GmbH (videorecruitment) verkocht.[7]

In oktober 2014 wordt na vijftien jaar de papieren uitgave van het gratis verspreide dagblad Sp!ts opgeheven. De website spitsnieuws.nl blijft wel bestaan. Vrijwel tegelijkertijd introduceert TMG een vernieuwde versie van gratis dagblad Metro, waarin een aantal onderdelen uit Sp!ts, zoals strips en columns, terugkomt. Ook worden het verspreidingsgebied en de oplage van Metro vergroot.[8]

 

Financiële positie

De opbrengsten van TMG dalen in 2014 met bijna 27,5 miljoen naar 514,9 miljoen euro. In het jaarverslag over 2014 wordt dit geweten aan lagere inkomsten uit advertenties en oplage. Het verlies over 2014 bedraagt circa 38 miljoen euro (nettoresultaat), in 2013 was nog sprake van een nettowinst van 177,9 miljoen euro.

De daling van het bedrijfsresultaat (EBIT) – van een verlies van 10,3 miljoen euro in 2013 naar een verlies van 31,4 miljoen euro in 2014 – schrijft TMG onder meer toe aan een bijzondere waardevermindering bij Sky Radio Group van 40,9 miljoen euro.

In 2014 is het EBITDA-resultaat 46,1 miljoen euro, een verbetering van ruim 25 miljoen euro ten opzichte van 2013. De opbrengsten van TMG Landelijke Media dalen in 2014 met 7,4 procent, van 293,7 miljoen euro in 2013 naar 272 miljoen euro in 2014. Deze daling wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de lagere oplage- en advertentie-inkomsten van De Telegraaf. Ook wordt een aanzienlijk lager bedrijfsresultaat behaald: 11,9 miljoen euro ten opzichte van 21,8 miljoen euro in 2013.

Ook bij Holland Media Combinatie is sprake van een daling in opbrengsten. Deze dalen met 6 procent naar 113,8 miljoen euro. Het nettoresultaat stijgt daarentegen van een verlies van ruim 800.000 euro in 2013 naar een winst van 4,1 miljoen euro in 2014. Dit is mede dankzij het volledig integreren van de backoffices van Holland Combinatie en HDC Media.

De opbrengsten van Sky Radio Group dalen ten opzichte van 2013 met 3 procent: van 40,2 miljoen euro naar 39 miljoen euro in 2014. De afname van de advertentie-inkomsten bij Radio Veronica is hier debet aan, onder meer door het gedaalde luistermarktaandeel. Ook de inkomsten uit digitale activiteiten dalen met 7,2 procent naar een opbrengst van 64,2 miljoen euro. TMG schrijft deze daling onder meer toe aan het beëindigen van de webshop van De Telegraaf.

Keesing Media Groep laat een positieve ontwikkeling zien: de opbrengsten stijgen met 1,6 procent naar 68,1 miljoen euro.

De advertentie-inkomsten uit de printactiviteiten dalen met 15,2 procent. De daling is het grootst bij de landelijke dagbladen en de huis-aan-huisbladen: respectievelijk 18,6 procent en 10,8 procent. Volgens TMG bleven de advertentie-inkomsten bij de regionale dagbladen in 2014 “nagenoeg stabiel”. De oplage-inkomsten van TMG dalen met 6,4 miljoen euro naar 273,7 miljoen euro, een verlies van 2,3 procent.

TMG maakt in het halfjaarverslag 2015 melding van dalende advertentie- en oplage-inkomsten bij zowel de landelijke als regionale media. Ook Sky Radio Group kampt nog steeds met dalende advertentie-inkomsten door lagere luistercijfers bij Radio Veronica. Wel laten de inkomsten uit de digitale activiteiten van Landelijke Media een stijging zien, maar ook hier dalen de advertentie-inkomsten. Er zijn plannen voor een nieuwe business unit, TMG Digital, waarin de niet-titelgebonden onlineactiviteiten zullen worden ondergebracht. De start van deze business unit staat gepland voor 1 januari 2016.

 

 

 

[1] Uitspraak via: uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2015:457 en NRC. Geraadpleegd via: www.nrc.nl/handelsblad/van/2015/juni/30/media-hoge-raad-beslist-boekhoorn-verliest-defini-1510799
[2] Telegraaf Media Groep (5 augustus 2014). TMG verstevigt positie in e-commerce markt. Geraadpleegd via: corporate.tmg.nl/tmg-verstevigt-positie-ecommerce-markt
[3] Holland Media Combinatie. Over Holland Media Combinatie. Geraadpleegd via: www.hollandmediacombinatie.nl/overhollandmediacombinatie/
[4] TMG (6 februari 2015). Holland Media Combinatie focust op 5 kernregio’s. Geraadpleegd via: corporate.tmg.nl/holland-media-combinatie-focust-op-5-kernregio%E2%80%99s
[5] SEO Economisch Onderzoek (2010). Waarde commerciële radiovergunningen. Onderzoek te raadplegen via: www.seo.nl/uploads/media/2010-06_Waarde_commerciele_radiovergunningen.pdf
[6] IPMC, geraadpleegd via www.ipmc.nl/sites/default/files/Annotatie_CBB_SkyRadio_MF%202-2015.pdf en De Rechtspraak, geraadpleegd via: www.rechtspraak.nl/Organisatie/CBb/Nieuws/Pages/Kosten-zendvergunning-Radio-Veronica-te-hoog.aspx
[7] O.a. TMG halfjaarverslag 2014 p.5 en TMG. Geraadpleegd via: corporate.tmg.nl/sites/default/files/pres-jaarcijfers-2014_10-mrt-DEF-ANALISTEN-WEBCAST.pdf
[8] Z24 (4 oktober 2014). Gratis krant voorbij: bye, bye Spits. Geraadpleegd via: www.z24.nl/ondernemen/gratis-krant-voorbij-bye-bye-spits-501710

 

Deel deze pagina