TMG in 2013

Bij TMG staat het jaar 2013 vooral in het teken van bezuinigingen en reorganisaties. Naast het in 2012 ingezette kostenbesparingsprogramma 2012-2016 wordt in de tweede helft van 2013 een tweede besparingsprogramma, van ongeveer 50 miljoen euro, in gang gezet. Aanleiding hiervoor is de druk op de oplage- en advertentie-inkomsten bij Landelijke Media en Lokale & Regionale Media. Door deze maatregelen zal het personeelsbestand van TMG met in totaal ongeveer 700 fte worden verminderd.

TMG

Waar voorheen de focus lag op de verschillende platformen voor verspreiding van content, maakt TMG in juni 2013 bekend dat het zich gaat richten op journalistieke relevantie en het versterken van de belangrijkste merken. Om dit te bereiken wordt de structuur van het bedrijf aangepast en vereenvoudigd. Begin 2014 is dit reeds op hoofdlijnen afgerond. In 2014 wordt bekend dat gratis dagblad Sp!ts zal stoppen met verschijnen.

 

Aandeelverhoudingen

De aandeelverhoudingen binnen TMG blijven in 2013 ongewijzigd. De belangrijkste aandeelhouder is de familie Van Puijenbroek, die met 30,5 procent van de aandelen (via VP Exploitatie N.V.) de feitelijke controle over het bedrijf heeft. Bovendien kent TMG een prioriteitsaandelenconstructie als gevolg waarvan het bedrijf niet zomaar kan worden gesplitst of overgedragen. Een andere aandeelhouder is beleggingsmaatschappij Dasym Investments Strategies, die een belang heeft van 20,1 procent. Ramphastos Investments, een beleggingsmaatschappij in handen van Marcel Boekhoorn, heeft een belang van 5 procent. De overige grootaandeelhouders in TMG zijn Delta Lloyd (5 procent), Navitas (5 procent) en Tweedy, Browne Fund Inc. (4,7 procent).

TMG heeft in de loop der jaren als crossmediaal mediabedrijf een stevige positie verworven in het Nederlandse medialandschap. Naast het grootste landelijke dagblad De Telegraaf, gratis dagbladen Sp!ts en Metro, vele regionale dagbladen, lokale huis-aan-huisweekbladen, puzzelbladen en enkele tijdschriften, bezit het concern de radiozenders Sky Radio en Radio Veronica en een digitaal portfolio dat onder meer weblog GeenStijl en de financiële site Das Kapital bevat.

 

Nieuwe activiteiten en deelnemingen

In het jaarverslag van TMG wordt gemeld dat in 2013 geen acquisities van ondernemingen of activiteiten hebben plaatsgevonden. Wel komt in 2013, na de reeds gestarte samenwerking met Wegener en NDC, de samenwerking in gezamenlijke dagbladbezorging met De Persgroep van de grond. Het gaat hierbij om de bezorging van de landelijke dagbladen van TMG en De Persgroep. Beide partijen nemen hierbij in bepaalde regio’s de bezorging van de eigen dagbladen en de dagbladen van de andere partij voor hun rekening.

Eind 2013 lanceert TMG gerichtonline.nl. Dit betreft een advertentiedienst die (kleine) ondernemers de mogelijkheid biedt om (online) te adverteren binnen het TMG-netwerk. De adverteerder kan daarbij zelf bepalen aan welke doelgroep de advertenties worden getoond.

 

Organisatorische wijzigingen

Begin april 2013 maakt de raad van commissarissen van TMG bekend dat Herman van Campenhout, aangetreden in 2011, met onmiddellijke ingang is afgetreden als CEO van TMG. Als reden geeft TMG een verschil van inzicht over het te voeren beleid. Als CEO ad interim neemt Cees van Steijn de taken van Van Campenhout over. Van Steijn vertrekt per 1 mei 2014 en wordt per 1 juli 2014 opgevolgd door Geert-Jan van der Snoek, voorheen CEO van NDC Mediagroep.

TMG maakt in juni 2013 bekend zich vooral te willen gaan richten op het versterken van de belangrijkste merken en de exploitatie daarvan. De bedrijfsstructuur, die bestond uit de platforms print, online en radio, zal daartoe worden vereenvoudigd.

Na enkele wijzigingen bestaat de structuur medio 2014 uit de business units Landelijke Media, Regionale/Lokale Media, Sky Radio Group en Keesing Media Group (puzzels). Iedere unit heeft een eigen directie. Ook is, om ondernemerschap te stimuleren, het aantal managementlagen verminderd. Het facilitair bedrijf, met onder meer de drukkerij en de distributie, staat naast de vier units. Online activiteiten gerelateerd aan print zijn geïntegreerd in Landelijke Media en Regionale/Lokale Media. Daarnaast zijn begin 2014 HDC Media (regionale dagbladen) en Holland Combinatie BV (huis-aan-huisbladen) gefuseerd tot één bedrijf onder de naam Holland Media Combinatie BV, voornamelijk actief met het merk Dichtbij.

 

Stopgezette activiteiten en deelnemingen

Op 5 september 2013 maakt TMG bekend haar gewone aandelen in ProSiebenSat.1 Media AG (ProSiebenSat.1) te verkopen door middel van plaatsing bij institutionele investeerders. De TMG-aandelen maakten circa 6 procent van het kapitaal van ProSiebenSat.1 uit. Op 6 september 2013 worden de aandelen ProSieben-Sat.1 verkocht voor 30 euro per aandeel. Dit levert bijna 391 miljoen euro op. ProSiebenSat.1 was van 2007 tot 2011 eigenaar van het Nederlandse SBS Broadcasting. De opbrengst wordt onder meer gebruikt voor schuldreductie, dividenduitkeringen en voor de financiering van de reorganisaties. Als reden voor de verkoop van de aandelen geeft TMG onder meer aan dat zij de ambitie heeft om het “Nederlandse mediabedrijf van de toekomst” te zijn en het belang in ProSiebenSat.1 daarmee niet meer tot de kernactiviteiten behoort.

Eind oktober 2013 maakt TMG bekend het sociale netwerk Hyves te willen omvormen tot een online gamingplatform. Het sociale netwerkgedeelte komt in december te vervallen. De overname van Hyves door TMG in 2010 voor een bedrag van 43,7 miljoen euro blijkt niet succesvol; al in 2012 werd 36,5 miljoen euro afgeschreven.

In het jaarverslag 2013 meldt TMG gestopt te zijn met de activiteiten van Nobiles (arbeidsmarktcommunicatie) en Moviebite (o.a. productie online-video’s). Mobilion (o.a. marketingactiviteiten via sociale en mobiele netwerken) en de activiteiten van Keesing Games zijn verkocht. Na heroriëntatie wordt besloten om Keesing te behouden binnen TMG.

Medio 2014 meldt TMG vanaf oktober de gratis dagbladen Sp!ts en Metro te zullen samenvoegen tot een vernieuwde versie van Metro. Daarbij zal er ook meer aandacht komen voor online. Met de verandering wil de uitgever Metro nog sterker als nieuwsmerk in de markt zetten. De website spitsnieuws.nl blijft wel bestaan, omdat deze een andere doelgroep bedient dan het dagblad.

 

Financiële positie

In 2013 daalt de omzet van TMG met 13,6 miljoen euro van 556 miljoen euro naar 542 miljoen euro. In het TMG jaarverslag 2013 staat dat dit wordt veroorzaakt doordat advertentie- en oplage-inkomsten verder onder druk zijn komen te staan.

De omzetten van landelijke media-activiteiten dalen met 4,7 procent naar 293,8 miljoen, met een licht lager bedrijfsresultaat van 21,8 miljoen; de verliezen bij de lokale/regionale media zijn beperkt tot 1,46 miljoen euro verlies op 120,9 miljoen euro omzet (een omzetdaling van 8,7 miljoen euro ofwel 6,7 procent).

De advertentie-inkomsten uit printactiviteiten noteren een verlies van 15,5 procent, waarbij de daling het grootst is bij de regionale dagbladen en de huis-aan-huisbladen: respectievelijk 22,5 procent en 13,5 procent. Bij de landelijke dagbladen is er sprake van een daling van 13 procent. Ook de oplage-inkomsten laten een verlies zien van 10,6 miljoen euro naar 280,1 miljoen euro.

Daarentegen stijgen de omzetten uit radio (Sky Radio Group) met 12,7 procent naar 40,2 miljoen euro. Dit is met name te danken aan Sky Radio, dat zich heeft geherpositioneerd. Het nettoresultaat voor Sky Radio Group is 2,3 miljoen euro, bijna 50 procent meer dan in 2012. Ook de inkomsten uit digitale activiteiten laten een stijging zien: 11,6 procent.

De daling van het bedrijfsresultaat (EBIT) van 16,2 miljoen euro naar een verlies van 10,3 miljoen euro wordt door TMG toegeschreven aan extra reorganisatielasten van 37 miljoen euro.

Het EBITDA-resultaat is in 2013 verslechterd. Er is sprake van een daling van 28,9 miljoen euro naar 21 miljoen euro, circa 58 procent. Het EBITDA-resultaat in 2012 bedroeg 49,9 miljoen euro.

Deel deze pagina