TMG in 2011

De samenwerking van TMG met Wegener op het gebied van distributie werpt in 2011 zijn eerste vruchten af en zal worden uitgebreid naar een gezamenlijke advertentieverkoop. Op het gebied van integratie tussen de verschillende platformen vinden in 2011 diverse initiatieven plaats. TMG sluit het jaar af met de presentatie van de hernieuwde strategie.

TMG in 2011

 

Aandeelverhoudingen

De aandeelverhoudingen binnen TMG blijven in 2011 ongewijzigd. De belangrijkste aandeelhouder is de familie Van Puijenbroek die met 30,5 procent van de aandelen de feitelijke controle over het bedrijf heeft. Bovendien kent TMG een prioriteitsaandelenconstructie als gevolg waarvan het bedrijf niet zomaar kan worden gesplitst of overgedragen. Een andere aandeelhouder is beleggingsmaatschappij Cyrte Investments (Cyrte) die via Dasym Investments II een belang heeft van 20,1 procent. Ramphastos Investments, een beleggingsmaatschappij in handen van Marcel Boekhoorn, heeft een belang van 5 procent in TMG.

TMG heeft zich in de loop der jaren als crossmediaal mediabedrijf een stevige positie verworven in het Nederlandse medialandschap. Naast het grootste landelijke dagblad De Telegraaf,  gratis dagblad Sp!ts, de vele regionale dagbladen, puzzelbladen en enkele tijdschriften, bezit het concern de radiozenders Sky Radio en Radio Veronica en een digitaal portfolio dat onder meer sociale netwerksite Hyves en weblog GeenStijl bevat.

In april 2011 spreekt de rechtbank zich uit over de al langer lopende gerechtelijke procedure tussen Cyrte en zakenman Marcel Boekhoorn. Volgens Boekhoorn zou Cyrte-topman Frank Botman hebben beloofd om bij de (destijds op handen zijnde) overname van TMG de aandelen van Boekhoorn te allen tijde tegen de kostprijs te kopen. Die afspraak zou Botman niet zijn nagekomen. De rechtbank oordeelt dat Boekhoorn onvoldoende heeft kunnen aantonen dat er sprake was van een overeengekomen verkoopoptie tussen de twee partijen.

Met ingang van augustus 2011 is de raad van bestuur gemachtigd tot inkoop van eigen aandelen. De inkoop heeft als doel de ingekochte aandelen in te trekken en zodoende het uitstaande kapitaal te verminderen. Maximaal 10 procent van het geplaatste kapitaal kan worden ingekocht op grond van het kapitaalbeschermingsrecht van Nederlandse NV’s. Het programma, zoals aangekondigd in augustus 2011, beperkt zich echter tot inkoop van 5 procent.

 

Nieuwe activiteiten en deelnemingen

Op het gebied van digitale activiteiten vergroot TMG zijn belang in GroupDeal van 40 naar 60 procent. De website biedt dagelijks aanbiedingen in de grote Nederlandse steden. Daarnaast koopt TMG in 2011 de metazoekmachines gaspedaal.nl en huizenzoeker.nl (respectievelijk voor occasions en woningen) aan en verwerft het een strategisch minderheidsbelang in de portal autowereld.nl.

Met de naam dichtbij.nl lanceert TMG in juni 2011 vele lokale (aggregatie)sites. Dichtbij.nl is een samenvoeging van het vroegere webregio.nl en echo.nl. De laatstgenoemde site was het internetportaal van de huis-aan-huisbladen van Holland Combinatie in de provincies Noorden Zuid-Holland. In een met dichtbij.nl overlappend gebied heeft Wegener in december 2010 onder de naam vandaag.nl een op user generated content gebaseerde site uitgebracht. In een conflict tussen de twee uitgevers over de naam dichtbij.nl doet de rechter in maart 2011 uitspraak: TMG mag de naam en de domeinnamen blijven gebruiken. Zodoende blijven bijvoorbeeld dichtbijbreda.nl van Wegener en breda.dichtbij.nl van TMG naast elkaar bestaan.

Hyves lanceert in september zijn nieuwe strategie, waarin een verschuiving van sociale netwerksite naar zogeheten ‘contentnetwerk’ centraal staat. In de concurrentiestrijd met het Amerikaanse Facebook probeert Hyves zijn gebruikers langer vast te houden door content aan te bieden. De beoogde samenwerking tussen Hyves en Sp!ts, waarbij Sp!ts voor inhoudelijke verdieping moest zorgen, strandt eind 2011 op de cultuurverschillen tussen de twee dochtermaatschappijen.

 

Organisatorische wijzigingen

Het jaar begint voor TMG met de opvolging van CEO Ad Swartjes door Herman van Campenhout. In oktober 2011 treedt Alexander van Puijenbroek af als president-commissaris. Later, in februari 2012, maakt het concern bekend dat Van Puijenbroek ook als commissaris zal aftreden. Eind 2011 vertrekt Sp!ts-hoofdredacteur Willem Schouten; per 1 maart 2012 wordt hij opgevolgd door Jan-Jaap de Kloet.

Wegener, TMG en NDC maakten medio 2010 bekend een intentieverklaring te hebben getekend voor een nieuw distributiemodel voor hun dagbladen. NDC en Wegener bezorgen voortaan in hun regionale verzorgingsgebieden De Telegraaf en zorgen daar tevens voor de distributie van Sp!ts. TMG heeft hierdoor het aantal fte’s bij haar distributieorganisatie naar eigen zeggen met 20 procent kunnen inkrimpen. Begin 2012 wordt opnieuw een intentieverklaring voor samenwerking getekend waarbij nu ook Persgroep Nederland zich aansluit.

In november 2011 kondigt TMG aan de redacties van Sp!ts en De Telegraaf fysiek te gaan samenvoegen. Deze kostenbesparingsregel zal echter met behoud van de eigen hoofdredacties en redactieraden worden doorgevoerd.

Het aangepaste strategische plan van TMG, genaamd ‘Everest’, dat op 7 december 2011 wordt gepresenteerd, zal het concern de komende vier jaar door de recessie heen moeten helpen. Het strategische plan omvat een reeks kostenbesparende maatregelen die naar verwachting met name de regionale dagbladen van HDC Media hard zullen treffen. In totaal beoogt TMG 70 miljoen euro te besparen in 2016, wat gepaard zal gaan met een reductie van 200 fte’s in 2012, oplopend naar 350 fte’s in 2016. Dit in de wetenschap dat met de reorganisatie van 2008 reeds circa 800 banen zijn geschrapt. De organisatiestructuur zal worden omgezet naar een uitvoerend bedrijf met een plattere structuur.

Op het gebied van platformen kent het strategisch plan een drietal peilers. Ten eerste wil TMG zijn positie in de printsector versterken door geleidelijk katernen met plaatselijk nieuws te introduceren in gebieden waar het concern geen regionale kranten uitgeeft. Ten tweede wil TMG de groei van online activiteiten versnellen om hiermee de afhankelijkheid van inkomsten uit print terug te dringen. Ten derde wil het concern de integratie van radio in het portfolio bevorderen door middel van een gezamenlijke (crossmediale) advertentie-inkoop. Om deze plannen te realiseren, wordt 300 miljoen euro gereserveerd voor investeringen en acquisities. TMG verwacht dat het economisch klimaat mogelijkheden zal bieden tot acquisities. Met het opkopen van kranten kunnen schaalvoordelen worden behaald.

 

Stopgezette activiteiten en deelnemingen

In zijn jaarverslag meldt TMG te zijn gestopt met een aantal activiteiten bij de huis-aan-huisbladen en bij Nobiles Media. Het carrière magazine Nobiles zal alleen nog online verschijnen.

Eind 2011 besluit TMG zich terug te trekken uit de Nationale Regio Pers (NRP). Het belang van 15,8 procent van TMG komt daarmee te vervallen. Wegener, met een meerderheidsbelang van 54,6 procent, beëindigde het contract met NRP reeds per 1 januari 2011. Het opstappen van de twee grootaandeelhouders betekent het einde van NRP. In de gezamenlijke verkooporganisatie waren de afgelopen veertien jaar vele lokale titels en uitgevers vertegenwoordigd. Zo konden de regionale dagbladen gezamenlijk op de advertentiemarkt concurreren met de landelijke dagbladen. Voor adverteerders betekent het opheffen van NRP dat zij weer rechtstreeks zaken moeten doen met de uitgevers in de verschillende afzetgebieden. Begin 2012 wordt bekend dat met ingang van 1 maart 2012 Wegener de advertentieverkoop zal gaan verzorgen voor TMG-dochter HDC Media, Media Groep Limburg, Friesch Dagblad en Barneveldse Krant. Ook de vierde voormalige NRP-aandeelhouder, NDC Mediagroep, zal naar verwachting een eigen verkoopluik op (moeten) zetten.

 

Financiële positie

De omzet van TMG daalt met 2,5 procent naar 577,2 miljoen euro. De advertentieopbrengstenen inkomsten uit abonnementen dalen met respectievelijk 6 en 1 procent. Het resultaat (EBITA) bedraagt 3,8 miljoen euro terwijl dit in 2010 nog 60,1 miljoen was: een terugval van 94 procent. Deze daling is toe te schrijven aan de afgenomen opbrengsten en aan de toegenomen personeelskosten in verband met de overname van Hyves.

Het bedrijfsresultaat na aftrek van diverse afschrijvingen (47,2 miljoen meer dan in 2010) en voorzieningen voor reorganisatiekosten, komt uit op een nettoverlies van 37,9 miljoen euro. Dit terwijl TMG in 2010 nog een nettowinst boekte van 81 miljoen euro.

Sky Radio Group schrijft over 2011 in totaal 63,2 miljoen euro af aan bijzondere waardeverminderingsverliezen en amortisatie: 38,7 miljoen euro meer dan in 2011. De voormalige directeur van Sky Radio Group stelt in een vertrouwelijke brief waaruit NRC Handelsblad begin 2012 citeert, dat: “de kosten zo veel mogelijk in 2011 gerealiseerd moesten worden zodat we in 2012 weer groei kunnen laten zien” en “Van Campenhout heeft mij meermalen gevraagd om bepaalde investeringen die voor dit jaar gepland zijn al in 2011 te boeken. Dit heeft het exploitatieresultaat behoorlijk beïnvloed waardoor een scheef beeld is ontstaan van de werkelijke performance van ons radiobedrijf”. TMG verklaart nadrukkelijk afstand te nemen van de berichtgeving en stelt: “de suggestie dat de gemaakte afwaardering op Sky Radio Group niet aannemelijk is, is pertinent onjuist.” In het jaarverslag meldt TMG dat het de goodwill van Sky Radio Group met 44 miljoen euro heeft verlaagd, in verband met structureel lagere toekomstige resultaten.

In april 2011 maakt de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie bekend de vergunningen van onder andere Sky Radio en Radio Veronica tot 2017 te hebben verlengd, respectievelijk voor 25,7 miljoen en 20,4 miljoen euro.

Bij de presentatie van de aangepaste strategie, schetst TMG de vooruitzichten voor 2012: 10 procent daling van advertentie-inkomsten, oplage-afname en vermindering van het bedrijfsresultaat voor het gehele concern. Het jaar 2012 zal in het teken staan van de aangekondigde reorganisatie; daarvoor heeft TMG zijn reorganisatievoorziening fors verhoogd tot 47,8 miljoen euro.

Deel deze pagina