TMG in 2010

TMG in 2010

Aandeelverhoudingen

In 2010 hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de aandeelverhoudingen in de Telegraaf Media Groep (TMG). De belangrijkste aandeelhouder in TMG is de familie Van Puijenbroek die met 30,5 procent van de aandelen de feitelijke controle over het bedrijf heeft. Bovendien kent TMG een prioriteitsaandelenconstructie als gevolg waarvan het bedrijf niet zomaar kan worden gesplitst of overgedragen. Een andere aandeelhouder is beleggingsmaatschappij Cyrte Investments (Cyrte) die via Dasym Investments II een belang in TMG heeft. Ook Ramphastos Investments, een beleggingsmaatschappij in handen van Marcel Boekhoorn, heeft een belang in TMG (vijf procent).

Sinds mei 2009 loopt er een gerechtelijke procedure tussen Cyrte en zakenman Marcel Boekhoorn die in het voorjaar van 2008 zijn belang van vijf procent in TMG kocht. Topman Frank Botman van Cyrte zou volgens Boekhoorn hebben beloofd diens aandelen te allen tijde tegen de kostprijs te kopen bij de, destijds, op handen zijnde overname van TMG, maar zou deze afspraak niet zijn nagekomen. Deze procedure loopt door in 2010 en 2011.

 

Nieuwe activiteiten en deelnemingen

In november 2010 heeft TMG sociale netwerksite Hyves aangekocht voor 43,7 miljoen euro. Hiermee tracht het bedrijf de positie in de digitale activiteiten te versterken. TMG stelt dat Hyves, dat in directe concurrentie staat met het (internationale) sociaal netwerk Facebook, 5,2 miljoen actieve gebruikers telt. TMG wil bekijken in hoeverre Hyves gekoppeld kan worden aan andere (digitale) uitgaven van TMG zoals Speurders. Ook ziet TMG nieuwe mogelijkheden met bijvoorbeeld online betalen via Hyves.

Samen met Talpa Media/Cyrte was TMG een van de drie laatst overgebleven kandidaten voor de aankoop van SBS Nederland. De televisiezenders en programmagidsen van SBS Nederland werden eind 2010 door moeder ProSiebenSat.1 in de etalage gezet. TMG trok het bod uiteindelijk in omdat de prijs te hoog werd bevonden.

De aspirant-omroepverenigingen WNL en PowNed (respectievelijk voortgekomen uit dagblad De Telegraaf en weblog GeenStijl) hebben per september 2010 zendtijd op de publieke netten. Aan deze voorlopige erkenning heeft minister Plasterk, in overeenstemming met het advies van het Commissariaat voor de Media, de voorwaarde verbonden dat de omroepen een onafhankelijke positie innemen ten opzichte van TMG. Hieraan is aangegeven gevolg te geven door de banden met TMG verder te ontvlechten. Het Commissariaat voor de Media houdt, op verzoek van de minister, in dit kader verscherpt toezicht op de twee aspirant-omroepen.

Begin december lanceerde TMG lokale nieuwssites onder de naam dichtbij.nl (bijvoorbeeld woerden.dichtbij.nl). BN/De Stem, een titel van Wegener, startte bijna gelijktijdig een initiatief voor lokale nieuwssites onder een vrijwel identieke naam (bijvoorbeeld dichtbijbreda.nl). De rechter besloot eind maart 2011 de eis van Wegener dat TMG zou moeten stoppen met het gebruik van de naam dichtbij.nl en de domeinnamen aan Wegener zou moeten overdragen, niet in te willigen. Wat later in december lanceerde TMG-dochtermaatschappij HDC Media onder de naam vandaag.nl eveneens lokale nieuwssites voor verschillende steden. De content op de websites wordt onder anderen aangeleverd door de bezoekers van de websites en wordt ook gebruikt voor de dagbladen.

De in 2008 ontwikkelde reorganisatieplannen voor de gehele TMG-groep zijn in 2009 en 2010 voor een groot deel gerealiseerd. De reorganisatie heeft een structurele kostenverlaging ten doel en zal uiteindelijk tot een reductie van ongeveer zeshonderd fte leiden. De productiebedrijven van TMG hebben hiernaast ook nog te maken gehad met reorganisatiemaatregelen op het gebied van distributie, ICT en drukkerij. Om te beginnen zijn, onder meer vanwege de beëindiging van de zondageditie van De Telegraaf eind 2009, reorganisaties doorgevoerd bij de Telegraaf Drukkerij (TDG) Groep. Daarnaast zijn binnen Telegraaf Media Nederland verschillende activiteiten ondergebracht onder Landelijke Media.

 

Organisatorische wijzigingen

Wegener, TMG en NDC maakten op 16 juni 2010 bekend een intentieverklaring te hebben getekend voor een nieuw distributiemodel voor hun dagbladen. De bedoeling is dat NDC en Wegener in hun regionale verzorgingsgebieden De Telegraaf gaan bezorgen en zorgen voor de distributie van Sp!ts. TMG kan hierdoor haar distributieorganisatie inkrimpen. Deze integratie is naar verwachting medio 2011 afgerond.

Bij Holland Combinatie, waar TMG de lokale media heeft ondergebracht, verdwijnen twaalf banen. Dit is het gevolg van een voorgenomen reorganisatie bij acht van de vijftien redactiekantoren van Holland Combinatie; de redacties in Hoorn, Alkmaar, Amstelveen, Hilversum, Haarlem, Leiden en Nieuw Vennep krijgen allen met de reorganisatie te maken.

Op personeel vlak wordt begin 2011 bekend dat Ad Swartjes zijn functie als CEO neerlegt. Hij was vanaf eind jaren tachtig werkzaam bij TMG en wordt opgevolgd door Herman van Campenhout.

 

Financiële positie

De omzet van de voortgezette bedrijfsactiviteiten daalde met 3,2 procent naar 592,3 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (EBITA) verbeterde aanzienlijk van 43,3 miljoen euro in 2009 naar 60,1 miljoen euro in 2010. Het nettoresultaat van TMG bedroeg 81 miljoen euro; in 2009 bedroeg dit 59 miljoen euro. De omzet daalde onder andere door lagere advertentie-inkomstenbij krantenuitgever Telegraaf Media Nederland (16,5 miljoen) en omzetafname bij Sky Radio Group (2,0 miljoen). Ook het beëindigen van de minder renderende distributiecontracten en eigen transportactiviteiten speelde een rol (2,6 miljoen). De internetinkomsten stegen daarentegen sterk naar 51,2 miljoen euro. Deze stijging werd veroorzaakt door groeiende e-commerce activiteiten, de aankoop van Hyves en hogere opbrengsten van display-advertenties op nieuwsgerelateerde websites. Evenals in 2009 zorgde een opwaardering van het belang in ProSiebenSat.1 Media AG van bijna 44 miljoen euro voor een flinke bijdrage aan het nettoresultaat.

De omzet van Sky Radio Group (Sky Radio, Radio Veronica en Classic FM) daalde naar 39,6 miljoen en het bedrijfsresultaat (EBITA) steeg met 4,7 procent naar 17,4 miljoen euro. Na aftrek van onder andere betaling van de FM-licentiegelden, komt Sky Radio Group echter uit op een nettoverlies van 4,6 miljoen euro; niettemin een verbetering ten opzichte van het verlies van 6,4 miljoen in 2009. De teruglopende omzet wordt toegeschreven aan de dalende advertentieinkomsten. In 2010 werd de kabeldistributie gestaakt van HitRadio Veronica, dat alleen op internet blijft uitzenden.

TMG verwacht stabiele oplage-inkomsten in 2011 en gaat uit van een geringe daling in de krantenadvertenties en een lichte stijging van de opbrengsten uit radioreclame. Met name vanuit de digitale activiteiten verwacht TMG een toename van de inkomsten, gezien de overname van Hyves.

Deel deze pagina