Bertelsmann in 2005

RTL Group met RTL Nederland als onderdeel is in handen van Bertelsmann AG (Bertelsmann), een van ‘s werelds grootste mediaconcerns. RTL Nederland verhoogt in 2005 het bedrijfsresultaat met 7 miljoen euro en de netto-omzet met 20 miljoen euro. Procentueel komt dit neer op een verhoging van respectievelijk 6 en 18 procent ten opzichte van 2004. Uitgesplitst naar televisie en radio valt op dat het negatieve bedrijfsresultaat bij radio in 2004 met bijna de helft is teruggebracht, terwijl het bedrijfsresultaat bij televisie gelijk is gebleven. Het aandeel van de Nederlandse divisie binnen de omzet van RTL Group bedraagt evenals in 2004 7 procent. RTL Group is op haar beurt verantwoordelijk voor bijna 28 procent van de omzet van moederconcern Bertelsmann.

Binnen RTL vinden enkele verschuivingen plaats. Zo wordt de in oktober 2004 gestarte integratie van IP in RTL Nederland in juli 2006 afgerond. De oude werkmaatschappij maakt plaats voor het nieuwe RTL Nederland Sales. Begin 2006 verkoopt RTL Nederland radiozender Yorin FM aan concurrent SBS Broadcasting. In juli 2005 verkoopt de WAZ-Gruppe zijn aandelen in RTL Group (via BW TV) aan Bertelsmann. Het mediaconcern controleert thans rechtstreeks 89,8 procent van RTL Group. Ten slotte vindt een wijziging plaats in de aandelenverhouding binnen Bertelsmann zelf. De aandelen van Group Bruxelles Lambert (25,1 procent) worden teruggekocht door Bertelsmann (76,9 procent) en de familie Mohn (23,1 procent). Bertelsmann verwerft hierbij 100 procent van de zeggenschap.

In 2005 heeft een herindeling van de televisiezenders plaatsgevonden. De zender Yorin is medio augustus vervangen door RTL7. De Nederlandse zendmachtiging is bij die gelegenheid teruggegeven aan het Commissariaat voor de Media. Na het verkrijgen van een nieuwe, Luxemburgse machtiging wordt de zender ondergebracht bij CLT-UFA. Deze dochter van RTL Group was reeds verantwoordelijk voor de uitzendactiviteiten van RTL4 en RTL5, daarbij gebruik makend van de diensten van RTL Nederland. Een groot deel van de programma’s van RTL5 is overgebracht naar RTL7 en vice versa. Zo zendt RTLZ tegenwoordig uit op RTL7. Daarnaast biedt RTL7 onder meer herhalingen van goed bekeken programma’s op de zusterzenders.

Deel deze pagina