Wegener in 2006

Met een leidende positie op het gebied van regionale kranten is Koninklijke Wegener de tweede speler op de Nederlandse dagbladenmarkt. Samen met PCM is de uitgever joint venture-partner in AD Nieuwsmedia, waarbinnen acht krantentitels worden uitgegeven. Minstens zo belangrijk als de dagbladen zijn de huis-aan-huisbladen met circa 225 titels en een gezamenlijke oplage van 7,2 miljoen exemplaren. Wegener is met ingang van 2006 niet langer actief met direct marketing, wat tot dan zo’n 15 procent van de omzet uitmaakte.

Uit die vervreemding – de verkoop van de activiteiten werd in oktober 2006 afgerond – en het verkopen van de tijdschriftentak komt duidelijk de nieuwe bedrijfsstrategie naar voren. Wegener is bezig zich terug te trekken op zijn kernactiviteit: het uitgeven van gedrukte regionale en lokale media. Het jaar 2006 stond in het teken van productinnovatie en herinrichting van de organisatie. Na een proef met het Eindhovens Dagblad zijn in februari 2007 alle regionale dagbladtitels overgegaan op tabloidformaat. Dit bleek eerder succesvol bij de huis-aan-huisbladen. Volgende stappen zijn het centraliseren van activiteiten die niet specifiek regiogebonden zijn (waaronder het instellen van een centrale redactie voor niet-titelgebonden kopij) en versterking en ondersteuning van regionale activiteiten vanuit één centrale groepsdirectie te Apeldoorn.

In de toekomst wil het bedrijf de meerwaarde van regionale en lokale content gaan vertalen naar meer activiteiten op internet. Een voorbeeld is de introductie van dorpspleinen.nl in de regio Twente: websites ondersteund door de plaatselijke edities van dagbladen en mede van inhoud voorzien door lezers uit gemeenten. Verder heeft de uitgever een belang genomen in ilocal.nl, een zoekmachine voor bedrijven. Evenals bij vacaturesite jobtrack.nl wordt samengewerkt met de huis-aan-huisbladen.

De omzetstijging bedraagt krap 2 procent. Verantwoordelijk hiervoor zijn de inkomsten uit personeelsadvertenties in de dagbladen en de huis-aan-huisbladen. De derde belangrijke inkomstenbron wordt gevormd door grafische activiteiten ten behoeve van AD Nieuwsmedia. De opbrengsten uit kranten zijn licht gedaald, die uit internet zijn licht gestegen. Het resultaat van AD Nieuwsmedia valt tegen, zo viel de advertentieomzet in 2006 bijna 15 procent (5,4 miljoen euro) lager uit. De resultaten zijn proportioneel verwerkt in de totale omzet. De oplage-inkomsten bedragen bijna 35 procent van de totale omzet, de advertenties in dagbladen en huis-aanhuisbladen nemen zo’n 55 procent voor hun rekening. Direct marketing-activiteiten zijn zowel in 2006 als in 2005 buiten beschouwing gelaten.

Het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten (waaronder boekwinsten en -verliezen op ondernemingen en kosten van reorganisaties) en exclusief afschrijvingen op de immateriële vaste activa is licht gestegen. Gemiddeld is het aantal medewerkers (fte) in 2006 met 8 procent afgenomen.

Deel deze pagina