Wegener in 2005

De ontwikkeling van de netto-omzet en het bedrijfsresultaat van Koninklijke Wegener pakken in 2005 ten opzichte van 2004 beide negatief uit (tabel 2.1). De netto-omzet daalt met 35 miljoen euro (ruim vier procent) tot 763 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat is afgenomen met 18 miljoen euro, een daling van bijna 23 procent. Dit valt onder andere te verklaren door de oprichting van AD Nieuwsmedia. Ruim 46 procent van de omzet is afkomstig van advertentie-inkomsten en 31 procent (237 miljoen euro) wordt gehaald uit oplage-inkomsten van dagbladen (abonnementen en losse verkoop). Tevens wordt een deel van de omzet behaald met direct marketing (14 procent).

Najaar 2005 ontstaat een joint venture met PCM Holding. De regionale dagbladen van Wegener (de Haagsche Courant/Goudsche Courant en Utrechts Nieuwsblad/Amersfoortse Courant) gaan samen met het AD en enkele regionale kranten van PCM op in het nieuwe AD (figuur 2.2). Het belang in de joint venture met PCM Holding is 37 procent, maar elk van de uitgevers heeft evenveel zeggenschap. Het bedrijfsresultaat van AD Nieuwsmedia (het aandeel van 37 procent, geconsolideerd in de jaarrekening) komt in 2005 uit op een verlies van ongeveer 28 miljoen euro. Dit hangt voor een belangrijk deel samen met de gemaakte reorganisatiekosten.

De nieuwe joint venture vormt in oktober 2005 aanleiding om ook de samenwerking tussen de andere dochteruitgeverijen te verbeteren. Wegener kondigt twee projecten aan die de professionalisering moeten realiseren: het invoeren van de tabloidformule voor al haar regionale dagbladen en de instelling van een groepsdirectie voor de functionele aansturing van de beleidsterreinen advertentiemarkt, consumentenmarkt en redactionele ontwikkeling en beheer. In de tweede helft van 2006 wordt begonnen met de uitvoering, die naar verwachting medio 2007 zal worden voltooid.

Deel deze pagina