PCM in 2008

Aandeelverhoudingen: PCM vindt nieuwe eigenaar in De Persgroep

In het voorjaar van 2008 richt NRC Handelsblad BV, uitgever van NRC Handelsblad en nrc. next, de stichting Lux en Libertas op. Met deze stichting, die een aandeel in PCM Uitgevers BV (PCM) en een prioriteitsaandeel in de eigen titel heeft, wil de krant haar positie binnen het uitgeefconcern versterken. Andere aandeelhouders in PCM zijn de stichting Democratie en Media (SDM), de stichting de Volkskrant en de stichting Christelijke Pers. Eind 2008 wordt bekend dat gewerkt wordt aan een nieuwe bestuurstructuur waarbij de aandeelhouders op grotere afstand van het bedrijf moeten komen te staan. Stichting Democratie en Media heeft met haar negentig procent feitelijk de controle over PCM.

Sinds Apax als grootaandeelhouder in het voorjaar van 2007 is vertrokken en de aandelen weer in handen van de SDM zijn gekomen, melden zich regelmatig geïnteresseerde kopers voor de PCM-dagbladen. Dit komt door de schuldenlast die PCM kent. Eind 2007 bedroeg deze 433,3 miljoen euro (in jaarverslag als ‘financiële instrumenten’ opgenomen). Deze stonden uit bij Nederlandse systeembanken als ABN Amro, ING en Rabobank alsmede bij BNP Paribas. Eind 2008 komt de Ondernemingskamer met de bevindingen van het onderzoek naar de overname van PCM. Het bestuur en de commissarissen van PCM en SDM hebben onzorgvuldig gehandeld rond de verkoop van het belang van PCM aan de Britse durfinves teerder Apax, aldus het kritische rapport van de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.

Eind januari 2009 wordt bekend dat de Telegraaf Media Groep NV interessse heeft voor enkele PCM-titels. In een eerste reactie laat PCM-bestuursvoorzitter Bert Groenewegen weten dat PCM geen afzonderlijke titels wenst te verkopen. Er meldt zich nog een geïnteresseerde partij voor een afzonderlijke PCM-titel: HAL Investments, de investeringsmaatschappij die mede-eigenaar is van Het Financieele Dagblad, heeft aspiraties om NRC Handelsblad over te nemen.

In 2008 starten gesprekken tussen PCM, SDM en De Persgroep die aanvankelijk interesse toont om alleen AD Nieuwsmedia over te nemen, de uitgever van Algemeen Dagblad. Uit berichten in de media wordt duidelijk dat de interesse van de Vlaamse uitgever zich uitstrekt tot geheel PCM Uitgevers. De Persgroep was ook in 2004 kandidaat-koper toen PCM besloot uiteindelijk in zee te gaan met Apax.

De Persgroep – die in handen is van de familie Van Thillo – geeft in Vlaanderen ondermeer Het Laatste Nieuws, de grootste krant van Vlaanderen, uit. Ook heeft het mediaconcern 50 procent van De Tijd en het Franstalige L’Echo in handen. Tevens is De Persgroep eigenaar van Dag Allemaal, het grootste tijdschrift van Vlaanderen en een aantal andere relevante publiekstijdschriften. Daarnaast bezit het de helft van de aandelen van het grootse commerciële televisiebedrijf van Vlaanderen, de Vlaamse Media Maatschappij, waaronder de televisiestations VTM, 2Be en Jim, alsmede de radiozenders JoeFM en Q-Music Vlaanderen vallen. In Nederland heeft De Persgroep sinds 1 juli 2005 het radiostation Q-Music Nederland volledig in handen. Met ingang van 1 januari 2003 is De Persgroep grootaandeelhouder van Het Parool waarvan het nu een aandeel van 58,4 procent bezit. Buiten de deelnemingen in Het Parool en Q-Music Nederland, kent De Persgroep nauwelijks activiteiten buiten België.

Op 3 maart 2009 tekenen PCM en De Persgroep een principeakkoord waarbij wordt overeengekomen dat De Persgroep voor 100 miljoen euro een belang van 51 procent in PCM neemt. Dit gebeurt door het verwateren van aandelen van met name de Stichting Democratie en Media, waardoor de schuldenlast van PCM met 60 miljoen euro kan afnemen. Ook is het plan om de komende vijf jaar de financiële positie te verbeteren door de bedrijfswinsten te reserveren en de aandeelhouders geen dividend uit te keren. De bedoeling is om Q-Music Nederland en Het Parool na de overname van PCM Uitgevers onder in te brengen in PCM. In april 2009 wordt bekend dat PCM het aandeel van Wegener in AD Nieuwsmedia zal overnemen en daarmee volledig eigenaar zal worden van AD Nieuwsmedia.

 

Nieuwe activiteiten en deelnemingen: meer aanbod nrc.tv

Begin van het jaar vindt een herstart plaats van de nieuwssite en.nl. PCM startte de site in 2001 als concurrent van nu.nl maar zette het initiatief na enkele maanden stop wegens tegenvallende resultaten. De huidige versie van en.nl wordt gevuld met kopij van ANP online en aangevuld met reacties van gebruikers.

In maart 2008 krijgt NRC Handelsblad in Nederland de primeur door het verschijnen op zogenaamd elektronisch papier. Bezitters van een iLiad, een apparaat van het Nederlandse iRex Technologies, kunnen de krant dagelijks binnenhalen via een draadloze verbinding.

NRC Handelsblad dat via nrc.next twee jaar lang een bijdrage leverde aan het RTL televisieprogramma Who’s Next, lanceert in 2008 drie programma’s: ‘NRC Kookt’, ‘NRC Rockt’ en ‘NRC Kamatube’ die elke week exclusief via de site nrc.tv worden uitgezonden.

 

Stopgezette activiteiten en deelnemingen: einde dagblad DAG en sportkrant AD

Bij de presentatie van de jaarcijfers over 2007 van PCM in 2008, voorspelde topman Bert Groenewegen dat in de loop van het jaar een gratis krant zou verdwijnen. Het bleken profetische woorden maar dat het de eigen krant DAG zou betreffen had hij toen mogelijk niet verwacht en zeker niet gehoopt. De krant is een uitgave van het multimediabedrijf DAG waarvan PCM en KPN ieder de helft van de aandelen bezitten. In de volle markt van gratis kranten slaagt DAG er niet in voldoende adverteerders aan te trekken. PCM maakt eind september bekend dat het initiatief wordt stopgezet en op 1 oktober 2008 verschijnt de krant voor het laatst. Het heeft PCM Uitgevers miljoenen gekost.

In april verschijnt AD Sportwereld Pro als aparte sportkrant van het AD. Het gaat vooralsnog om een experiment in het jaar dat zowel het EK voetbal en de Olympische Spelen op de sportkalender staan. In augustus wordt het experiment stopgezet als duidelijk wordt dat de krant financieel niet levensvatbaar kan worden gemaakt.

 

Financiële positie: PCM brengt schuldenlast verder terug

Bij de nieuwjaarsrede begin 2009 wordt aangekondigd dat het bedrijfsresultaat van PCM lager uitvalt dan de 45 miljoen euro in 2007. Een belangrijke oorzaak van de teruggang is de advertentieomzet die in 2008 met 8,5 procent is gedaald.

De hoge schuldenlast ten gevolge van de deal met Apax wordt in 2008 teruggebracht door de verkoop van de educatieve uitgever ThiemeMeulenhoff aan NDC/VBK. Niettemin betitelt dedirectie de schuld die begin 2009 nog 120 miljoen euro bedraagt als te hoog.

Deel deze pagina