PCM in 2007

PCM, uitgever van de landelijke dagbladen Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw en nrc.next heeft sinds 2006 samen met Wegener zeggenschap over AD Nieuwsmedia (uitgever van zeven dagbladtitels). Ook is het bedrijf actief op de markt voor boeken en onderwijsuitgaven. PCM en de Noordelijke Dagblad Combinatie/VBK voeren in 2007 verkennende gesprekken om tot een fusie te komen. Hoewel de uitgevers overeenkomsten vertonen – zoals een ideële stichting als aandeelhoudster en een educatieve tak – komt het uiteindelijk niet tot een fusie. Als reden wordt gegeven dat de partners te weinig synergie verwachten van een samengaan. In augustus 2008 zijn er gesprekken gaande tussen PCM en Wegener om AD Nieuwsmedia volledig in eigen handen te krijgen.

In het voorjaar van 2007 vertrekt grootaandeelhouder APAX en komen de aandelen weer in handen van de stichting Democratie en Media. Daarmee is echter nog geen einde gekomen aan het hoofdstuk PCM-APAX. In oktober 2007 dagen de vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Journalisten PCM voor de Ondernemingskamer. Zij eisen meer openheid over de verkoop van de aandelen aan APAX in 2004 en beschuldigen het bestuur van financieel wanbeleid. In januari 2008 oordeelt de Ondernemingskamer dat een onderzoek naar het financiële beleid van PCM gedurende de afgelopen jaren noodzakelijk is.

PCM moet zijn radioaspiraties in 2007 bijstellen. De formatverplichtingen die voor de etherfrequenties van Arrow Classic Rock en Arrow Jazz FM gelden, maken het onmogelijk om deze om te vormen tot nieuwszenders waardoor zij niet meer passen in de bedrijfsstrategie van PCM. Beide stations worden om die reden in maart 2007 terugverkocht aan de voormalige eigenaar en oprichter Ad Ossendrijver.

Ook op internetgebied maakt de uitgever een pas op de plaats. De activiteiten van skoeps.nl, dat zich afficheerde als de eerste Nederlandse nieuwssite voor burgerjournalisten, worden wegens tegenvallende resultaten in mei 2007 stopgezet. Hiermee komt anderhalf jaar na oprichting al een einde aan het gezamenlijke multimediale project van PCM en Talpa. DAG dat als multimediaal platform werd opgericht, manifesteert zich tot nu toe vooral als de vierde gratis ‘papieren’ krant. Vanaf november 2007 kan de krant ook tegen betaling worden thuisbezorgd, al dan niet In combinatie met de Volkskrant op zaterdag. Vanaf december 2007 gaan beide kranten meer redactioneel samenwerken en verschuift de doelgroep van DAG van MBO-plus naar HBO-plus waarmee de krant beter aansluit op de doelgroepen van de andere dagbladen binnen PCM. Wel wordt aangekondigd dat DAG een andere krant blijft en niet zoveel op de Volkskrant gaat lijken als nrc.next op NRC Handelsblad. NRC Handelsblad kan vanaf maart 2008 als eerste Nederlandse krant op zogeheten elektronisch papier worden gelezen met behulp van het apparaat iLiad. In dezelfde maand lanceerde PCM ook opnieuw de nieuwssite en.nl die eerder al in 2001 was opgericht. Er is geen aparte redactie aangesteld en de berichten worden rechtstreeks betrokken van ANP online.

De totale omzet van PCM stijgt met een procent van 638 miljoen euro naar 644 miljoen euro (gecorrigeerd voor de verkoop van uitgever Bohn Stafleu van Loghum en radiostations Arrow Classic Rock en Arrow Jazz FM). Het bedrijfresultaat bedraagt 45 miljoen euro, een stijging van 18,6 procent ten opzichte van de 38,1 miljoen euro het jaar daarvoor. Dit is exclusief de eenmalige boekwinsten uit de verkoop van deelnemingen en vaste activa. De stijging is met name te danken aan de groei van de omzet bij de landelijke dagbladen (2 procent), de Algemene Uitgeverijen (6 procent) en Educatieve Uitgeverijen (5 procent). De stijging van de omzet bij de landelijke dagbladen is vooral het gevolg van een oplagestijging van nrc.next. De omzetgroei in het segment van de personeelsadvertenties bedroeg over het gehele jaar 7 procent maar valt in de tweede helft van het jaar wel sterk terug. De omzet uit advertenties op de website stijgt met 35 procent en ook de opbrengsten uit de lezersaanbiedingen dragen met een groei van circa 24 procent bij aan het positieve resultaat. AD Nieuwsmedia vertoont een daling van de omzet met 6 procent, voornamelijk toe te schrijven aan lagere advertentie- inkomsten.

Deel deze pagina