Mecom in 2013

Ook bij Mecom en Wegener staat 2013 vooral in het teken van reorganisaties en kostenreducties, die de teruggang in advertentie-inkomsten moeten compenseren. Dit resulteert bij Mecom in een licht verbeterd bedrijfsresultaat, maar kan niet verhinderen dat het verlies ten opzichte van 2012 verdubbelt. Bij Wegener lopen in 2013 zowel omzet als bedrijfsresultaat terug.

Mecom

 

Aandeelverhoudingen

Het beursgenoteerde Mecom Group plc (Mecom) bezit 99,95 procent van de aandelen van Koninklijke Wegener NV (Wegener), de grootste uitgever van regionale dagbladen (7) en huis-aan-huisbladen (ruim 150) in ons land. Mecom werd in 2000 opgericht en wordt overwegend beheerd door Britse verzekeraars en investeerders. De drie grootste aandeelhouders binnen Mecom – Aviva plc, Legal & General Group plc en Aberforth Partners LLP – verlagen allen hun aandeel in 2012. Dit in tegenstelling tot het jaar 2011, waarin de aandelen ultimo december aanzienlijk waren vergroot in vergelijking met december 2010. Media Groep Limburg BV (MGL), uitgever van twee Limburgse dagbladen, is volledig eigendom van Mecom. Mecom is ook actief in Denemarken (Berlingske Media A/S).

 

Nieuwe activiteiten en deelnemingen

Eind oktober 2013 wordt bekend dat regionale publieke omroep L1 en MGL intensief willen samenwerken op digitaal gebied. Directies en hoofdredacties van L1 en de Limburgse kranten gaan in werkgroepen alle opties verkennen.

Eind 2013 hebben Wegener Media en MGL nieuwe contracten gesloten met persbureau ANP en fotobureau Hollandse Hoogte. Afgesproken is dat de komende twee jaar het persbureau de regionale dagbladen en nieuwssites van Wegener en MGL niet alleen zal voorzien van algemene nieuwsberichten, maar ook journalistieke producties zal verzorgen. Hollandse Hoogte zal speciaal voor Wegener en MGL een aparte nieuwsdienst oprichten.

Wegener Media breidt per 1 januari 2014 haar advertentieverkoop uit met huis-aan-huiskranten van A&C Media. In totaal gaat het om 23 huis-aan-huiskranten in Limburg en Noord- Brabant. Daarbij neemt Wegener de advertentieverkoop aan landelijke adverteerders voor de titels van A&C Media voor zijn rekening. De advertentieverkoop voor de regionale en lokale markt blijft bij A&C Media zelf.

In het voorjaar van 2014 wordt de lancering van 1Limburg aangekondigd: een gezamenlijke nieuwswebsite van Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad en omroep L1. Ook komt er een gezamenlijke app voor tablets en smartphones. Op de website van de afzonderlijke kranten en de omroep zal voortaan geen dagelijks nieuws meer te vinden zijn; daarvoor moet de bezoeker naar 1limburg.nl.

 

Organisatorische wijzigingen

In juni 2013 gaat bij Wegener bezuinigingsoperatie Phoenix van start, een reorganisatie die, gelet op de naam, het krantenconcern moet doen herrijzen uit zijn as. Phoenix beoogt eenvijfde van alle banen te schrappen, wat zal neerkomen op bijna 550 functies. Volgens de uitgever zullen de redacties van de dagbladen nauwelijks geraakt worden door de reorganisatie. De meeste ontslagen zullen vallen bij de drukkerij, die zich zal concentreren op het drukken van de eigen krantentitels, waardoor de capaciteit kan worden teruggebracht. De reorganisatie is nodig “om de sterk verslechterende marktomstandigheden voor gedrukte nieuwsmedia het hoofd te bieden”, aldus MGL in een officiële verklaring. De uitgeversgroep laat weten zich te gaan focussen op zijn kernactiviteit: het uitgeven van kwalitatief hoogwaardig regionaal nieuws en informatie.

De uit de jaarcijfers van 2013 naar voren gekomen salarisverhogingen en bonussen voor directieleden zijn voor het personeel aanleiding om een brandbrief te sturen aan de raad van bestuur en de aandeelhouders van Mecom. Het zou in sommige gevallen gaan om een verdubbeling van salaris of zelfs een verdriedubbeling van bonussen, die het personeel ongepast vindt in tijden van grote bezuinigingen.

Interim-directeur Ad Verrest verlaat MGL per 1 juli 2013 om terug te keren naar Wegener. Loek Radix volgt hem op. Ook bij Mecom is er een wisseling van de wacht: in mei 2013 wordt Stephen Davidson als nieuwe topman benoemd. Davidson verving al geruime tijd de in 2012 opgestapte bestuursvoorzitter Tom Toumazis.

Begin 2014 dient zich binnen Wegener een nieuw toekomstplan aan: Spirit. Alle dagbladen van Wegener krijgen de opdracht om hun redacties drastisch te verjongen. De gemiddelde leeftijd moet daarbij in drie jaar tijd omlaag van 51 naar 43 jaar. Doel van Spirit is om het krantenbedrijf binnen drie jaar structureel levensvatbaar te maken. Daarvoor moeten de opbrengsten uit online en andere activiteiten drastisch omhoog en moet een jonger publiek worden aangesproken.

 

Stopgezette activiteiten en deelnemingen

In het voorjaar van 2013 verkoopt Mecom in Denemarken drie lokale gratis weekbladen aan Sjællandske Medier A/S. De verkoop levert vijf miljoen euro op en past binnen de afslanking van het Britse uitgeefbedrijf.

Medio 2014 wordt bekend dat De Persgroep de activiteiten van Mecom wil overnemen. Daarmee zal De Persgroep naast zijn bestaande portefeuille eigenaar worden van zeven regionale Nederlandse kranten en twee landelijke Deense kranten. De Autoriteit Consument & Markt zal de overname nog moeten goedkeuren.

 

Financiële positie

Mecom ziet in 2013 de omzet met 11 procent afnemen tot 808 miljoen euro. De terugval is vooral toe te schrijven aan dalende advertentie-inkomsten. Deze lopen gemiddeld terug met 21 procent tot 288 miljoen euro. Voor Nederland bedraagt de daling zelfs 32 procent.

Het bedrijfsresultaat van Mecom uitgedrukt in EBITDA blijft nagenoeg hetzelfde: een lichte stijging naar 87,9 miljoen euro in 2013 tegenover 87,5 miljoen euro in 2012. Na verwerking van afschrijvingen komt het nettoverlies van Mecom in 2013 uit op 61,6 miljoen euro, een verdubbeling van de 30,4 miljoen euro in 2012. Het gaat hier om het genormaliseerd bedrijfsresultaat, waarbij de exceptionele kosten buiten beschouwing zijn gelaten. Als deze kosten wel in mindering worden gebracht, bedraagt het EBITDA 55,1 miljoen euro in 2013. Dit is een stijging van 28 procent ten opzichte van de 42,9 miljoen euro van een jaar eerder. Na verwerking van afschrijvingen komt het nettoverlies van Mecom in 2013 uit op 61,6 miljoen euro; een verdubbeling van de 30,4 miljoen euro in 2012.

Het bedrijfsresultaat van Wegener in 2013 bedraagt 67 miljoen euro (EBITDA); een daling van 4 procent ten opzichte van 2012, toen een bedrijfsresultaat van 70 miljoen euro werd genoteerd. De omzet van Wegener liep in 2013 terug met 12 procent: 472,4 miljoen euro, waar een jaar eerder een omzet van 539,5 miljoen euro was behaald.

Deel deze pagina