Mecom in 2012

Het Britse Mecom krijgt in 2012 vrijwel geheel Wegener in handen door een minderheidsaandeelhouder uit te kopen. Begin 2012 trekken Wegener en Mountain Media de stekker uit het gratis dagblad De Pers. Om de grote schuldenlast terug te dringen wil Mecom kranten en andere activiteiten afstoten. Andere uitgevers die in Nederland actief zijn, tonen interesse voor de dagbladenportfolio van Mecom maar tot een deal komt het niet in 2012. Wel worden enkele websites verkocht. Ondertussen worden bij Wegener en MGL de bakens verder verzet naar digitaal en worden nieuwe massaontslagen aangekondigd.

 

Mecom

 

Aandeelverhoudingen

Het beursgenoteerde Mecom Group plc (Mecom) bezit 99,7 procent van de aandelen van Koninklijke Wegener NV (Wegener), de grootste uitgever van regionale dagbladen (8) en huis-aan-huisbladen (circa 165) in ons land. Mecom is in 2000 opgericht en wordt overwegend beheerd door Britse verzekeraars en investeerders. De drie grootste aandeelhouders binnen Mecom, Aviva plc, Legal & General Group plc en Aberforth Partners LLP, verlagen allen hun aandeel in 2012. Dit in tegenstelling tot het jaar 2011 waarin de aandelen ultimo december aanzienlijk waren vergroot in vergelijking met december 2010. Media Groep Limburg BV (MGL), uitgever van twee Limburgse dagbladen, is volledig eigendom van Mecom. Mecom is behalve in Nederland ook actief in Denemarken (Berlingske Media A/S). Het bedrijf verkoopt het Noorse Edda Media in juni 2012, waarmee het zich terugtrekt uit Noorwegen. Het verlaten van de Poolse markt zette Mecom reeds in met de verkoop van Presspublica in oktober 2011. Begin 2013 wordt bekend dat ook voor Media Regionalne en Poolse radiozenders kopers in Polen zijn gevonden. Dit betekent dat Mecom zich met ingang van 2013 alleen nog richt op de Nederlandse en Deense markt.

Op 21 mei 2012 maakt Mecom bekend dat het zijn aandeel in Wegener heeft uitgebreid naar 99,7 procent, door minderheidsaandeelhouder Governance for Owners (GfO) uit te kopen. De verschillende in GfO verenigde fondsen krijgen in ruil voor het aandeel van 13,3 procent in Wegener, een belang van 7,1 procent in Mecom. De deal kost Mecom in totaal 16,9 miljoen euro. Mecom wil met de overname van het pakket meer uniformiteit in de bedrijfsvoering bereiken door de Nederlandse divisie in dezelfde juridische structuur en onder één managementteam te plaatsen.

De juridische procedure tussen Wegener en de NMa inzake de onafhankelijkheid van de dagbladen Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) en BN/DeStem komt in 2012 tot een einde.

De Rechtbank Rotterdam verlaagt de boete voor Wegener van 19,1 miljoen euro naar 2 miljoen euro. De bestuursleden hoeven gezamenlijk in plaats van 1,3 miljoen euro nog maar 200.000 euro te betalen voor de overtreding van de mededingingswet.

 

Nieuwe activiteiten en deelnemingen

Wegener ontvouwt aan het begin van 2012 zijn hernieuwde strategie, Digital First, waarbij de nadruk op de uitrol van nieuwe digitale activiteiten ligt en het bedrijf zich als crossmediale uitgever wil profileren. Wegener wil zich gaan richten op betaalde apps voor smartphones en tablets. Ook wil het concern manieren vinden om mensen te laten betalen voor nieuwswebsites die verbonden zijn aan de regionale dagbladen van Wegener.

Tijdens twee grote personeelsbijeenkomsten lanceert Mecom topman Tom Toumazis een integrale digitale media portfolio, genaamd 12 12 12. Vanaf deze datum is het aanbod van nieuws, informatie, achtergronden en commentaar beschikbaar voor smartphone, tablet en elke andere digitale toepassing. Het aanbod moet volledig geïntegreerd zijn met de regionale dagbladen en is deels alleen tegen betaling verkrijgbaar.

Als onderdeel van de Digital First-strategie krijgen de regionale kranten van Wegener in het najaar van 2012 een nieuwe website. BN/DeStem gaat als eerste live met een vernieuwde nieuwssite. Het is de bedoeling om de bezoeker meer bij het nieuws te betrekken. Zo kunnen lezers via polls hun mening geven over lokale thema’s en worden de resultaten vervolgens gepubliceerd in de papieren krant.

Aan het begin van 2012 starten Wegener en MGL een eigen persdienst voor hun acht regionale kranten: De Persdienst (DPd). De persdienst betekent een uitbreiding van de huidige centrale redactie in Nijmegen waar de gezamenlijke pagina’s worden gemaakt. Tegelijkertijd is daarmee het lot bezegeld van GPD, de gezamenlijke persdienst waarin naast Wegener ook de Noordelijke dagbladen, HDC en het Nederlands Dagblad deelnemen. Na het vertrek van Wegener als grootste klant is de financiële basis te mager om door te gaan. Op 31 december 2012 wordt de stekker uit het dan 76 jaar bestaande regionale samenwerkingsverband getrokken.

 

Organisatorische wijzigingen

Net als het voorgaande jaar wordt het personeel aan het begin van het jaar een nieuwe ontslagronde en kostenbesparingen in het vooruitzicht gesteld. Mecom beoogt hiermee een organisatiemodel met een aanzienlijk lager kostenniveau en een kleinere personele bezetting. Een maand later maakt Wegener bekend dat er 300 tot 350 banen verdwijnen bij de uitgever. Bij 110 daarvan gaat het om journalistieke functies. Uiteindelijk verdwijnt in 2012 356 fte. Wegener heeft van eigenaar Mecom de opdracht om tussen 2012 en 2014 50 miljoen euro te besparen. Daarmee zal Wegener het leeuwendeel van de in totaal 70 miljoen euro aan besparingen bij Mecom moeten realiseren. In het jaarverslag van Wegener over 2012 staat dat het bedrijf verwacht in 2013 nog eens 200 tot 300 fte te moeten schrappen

De voorgenomen personeelreducties leiden in het voorjaar van 2012 tot een door de NVJ en de gezamenlijke redactieraden en reactiecommissie geïnitieerd boekhoudkundig onderzoek. De vakvereniging en de personeelsvertegenwoordigingen hebben twijfels over de financiële onderbouwing van de reorganisatie. De onderzoekers onderschrijven in hun rapport de noodzaak van bezuinigingen, maar zetten kritische kanttekeningen bij de gehanteerde kaasschaafmethode. De verschillende bedrijfsonderdelen van Wegener kunnen volgens de onderzoekers niet over één kam worden geschoren, er zal per onderdeel bekeken moeten worden hoeveel bezuinigd kan worden.

In het voorjaar van 2013 treedt Susan Duinhoven aan als nieuwe bestuursvoorzitter van Wegener en vervangt daarmee de Noor Trus Velgaard.

 

Stopgezette activiteiten en deelnemingen

In maart 2012 stopt na vijf jaar gratis dagblad Dagblad De Pers, uitgegeven door Wegener en Mountain Media. De krant werd eind 2006 opgericht door investeerder Marcel Boekhoorn. In 2009 sloot Mountain Media een overeenkomst met Wegener, waarbij laatstgenoemde tegen een vaste vergoeding de exploitatie voor zijn rekening nam. Wegener ziet zich door de tegenvallende advertentie-inkomsten en grote verliezen genoodzaakt te stoppen.

Na jarenlang oplopende verliezen besluit Mecom tot een ingrijpende koerswijziging. Alle onderdelen van Wegener worden in de etalage gezet zodat met de opbrengsten de torenhoge schuldenlast kan worden teruggedrongen. Daarmee is de eerder door Mecom beoogde fusie van de krantendivisies van Wegener en MGL vooralsnog van de baan.

In het voorjaar van 2013 wordt de ‘automotive’ site autotrack.nl verkocht aan De Persgroep. Wegener wil het verkoopbedrag van 26 miljoen euro gebruiken om zijn schuld te verlagen.

 

Financiële positie

In oktober 2012 wordt bekend dat de omzet van Mecom in het derde kwartaal tien procent lager is uitgevallen ten opzichte van het jaar daarvoor. Ondanks de sterke omzetdaling blijft de daling van het EBITDA-bedrijfsresultaat (van 111,1 miljoen euro in 2011 naar 87,5 miljoen euro in 2012) beperkt dankzij grootschalige kostenbesparingen bij onder meer Wegener. Mecom handhaaft daarom zijn eerder afgegeven winstverwachting. Begin 2013 blijkt dat hierop moet worden teruggekomen. De advertentie-inkomsten in maart en april 2013 zijn ruim 20 procent lager dan een jaar eerder. Mecom besluit daarop een nieuwe winstwaarschuwing af te geven die wordt gevolgd door een koersdaling van het aandeel Mecom van 30 procent.

Uit de definitieve jaarcijfers over 2012 blijkt dat de omzet van Mecom daalt naar 910,5 miljoen euro: een daling van 13,8 procent ten opzichte van 2011 toen een omzet van 1.056 miljoen euro werd genoteerd (exclusief niet-voortgezette bedrijfsonderdelen). Het EBITDA-bedrijfsresultaat daalt van 111,1 miljoen euro in 2011 naar 87,5 miljoen euro in 2012 (eveneens exclusief niet-voortgezette bedrijfsonderdelen). Netto is het resultaat een verlies van 30,4 miljoen (2011: 23 miljoen euro). Voor de Nederlandse divisie, te weten Wegener en MGL, zakt de omzet van 589,8 miljoen naar 539,5 miljoen euro; een daling van 9 procent. Het EBITDA-bedrijfsresultaat van de Nederlandse activiteiten loopt met 25 procent terug: van 93,3 miljoen euro in 2011 naar 70 miljoen euro in 2012.

Uit het jaarverslag 2012 van Wegener blijkt dat het bedrijf afhankelijk is van een kredietfaciliteit van Mecom. Die is afhankelijk gesteld van onder meer resultaten en reorganisatiedoelstellingen. Het jaarverslag spreekt ook over onzekerheden omtrent de continuïteit van zowel Mecom als Wegener, ook al stelt de raad van bestuur dat er afdoende middelen zijn om de continuïteit van de groep te kunnen waarborgen.

Wegener boekt een omzet van 464,7 miljoen euro in 2012, een daling van 9,5 procent ten opzichte van 2011 (513,3 miljoen euro). Het EBITA-bedrijfsresultaat daalt met 36,4 procent van 59,9 miljoen euro in 2011 naar 38,1 miljoen euro in 2012. Wegener heeft een bijzondere waardevermindering van 277,4 miljoen euro in de jaarrekening 2012 staan vanwege onder meer lagere (advertentie)opbrengsten dan verwacht en structurele wijzigingen in de mediaconsumptie.

Het verlieslatende contract met Mountain Media ten aanzien van Dagblad De Pers heeft Wegener voor een totaalbedrag van 45 miljoen euro afgekocht. Het contract was afgesloten in maart 2009 en zou nog lopen tot eind 2022. Dit bedrag wordt in termijnen afbetaald: 35 miljoen euro op 1 april 2012 en de overige 10 miljoen euro (met rente) op 1 januari 2013.

 

Deel deze pagina