Mecom in 2011

Het Britse Mecom verkoopt in 2011 de bedrijfsonderdelen in Noorwegen en Polen waardoor er slechts twee landen overblijven waar de aanbieder actief is. Op het gebied van distributie, advertentieverkoop en persdiensten, worden in Nederland diverse contracten gesloten en beëindigd. Ook de Nederlandse dochterbedrijven Wegener en MGL maken zich op voor een nieuwe bezuinigingsronde in 2012.

Mecom in 2011

 

Aandeelverhoudingen

Het beursgenoteerde Mecom Group plc (Mecom) bezit 86,4 procent van de aandelen van de grootste uitgever van regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen in ons land, Koninklijke Wegener NV (Wegener). Mecom werd in 2000 opgericht en wordt overwegend beheerd door Britse verzekeraars en investeerders. Media Groep Limburg BV (MGL), uitgever van twee Limburgse dagbladen, is volledig eigendom van Mecom. Het bedrijf is behalve in Nederland ook actief in Denemarken (Berlingske Media A/S), Noorwegen (Edda Media AS) en Polen (Media Regionalne Sp. z o.o. en Presspublica Sp. z o.o.). Het Poolse Presspublica gaat echter in 2011 van de hand en met het verkopen van de dochtermaatschappij in Noorwegen zal Mecom zich in 2012 volledig terugtrekken uit de Noorse markt. In totaal exploiteert het bedrijf begin 2011 meer dan driehonderd zelfstandige (dag)bladtitels en tweehonderd websites. Wegener is in Nederland hoofdzakelijk actief op de regionale printmarkt, met 9 regionale dagbladen en circa 225 huis-aan-huisbladen. Op digitaal vlak beschikt het bedrijf over een portfolio met op verschillende segmenten gerichte websites en lokale nieuwssites.

Begin 2012 maakt Mecom bekend dat het zijn aandeel in Wegener uitbreidt naar 99,7 procent, door minderheidsaandeelhouder Governance for Owners (GfO) uit te kopen. De verschillende in GfO verenigde fondsen krijgen in ruil voor het aandeel van 13,3 procent in Wegener, een belang van 7,1 procent in Mecom. De deal kost Mecom in totaal 16,9 miljoen euro.

De juridische procedure tussen Wegener en de NMa inzake de onafhankelijkheid van de dagbladen Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) en BN/DeStem loopt nog door in 2011. In november komt Wegener naar buiten met maatregelen waarmee de onafhankelijkheid van de twee kranten zal worden gewaarborgd: er wordt onder andere geen kopij meer uitgewisseld en de personele unies tussen de directies en raden van commissarissen worden opgeheven. De partijen zijn overeengekomen dat de afspraken geldig zijn tot er een uitspraak is in de beroepsprocedures inzake de boete van 20 miljoen euro die de NMa Wegener in 2010 oplegde op grond van het niet nakomen van de voorschriften bij de overname van PZC en BN/DeStem.(1)

 

Nieuwe activiteiten en deelnemingen

In april 2011 lanceren Dagblad de Limburger en Limburgs Dagblad voor een proefperiode van zes maanden diverse themasites en communities onder de naam ‘Perspectief’. De pilot draait onder meer op een subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Pers. Wegens tegenvallende opbrengsten wordt de proef, waarbij de content aanvankelijk gedeeltelijk achter een betaalmuur staat, gestaakt.

Wegener en MGL kondigen in februari 2012 aan dat zij vanaf oktober een eigen persdienst beginnen voor de acht regionale kranten. Het contract met persbureau Geassocieerde Pers Diensten (GPD) loopt echter nog tot januari 2013. Wegener en MGL zijn de grootste afnemer van de GPD. Het is voor de toekomst van het persbureau afwachten wat andere leden zoals NDC Media, HDC van TMG en het Nederlands Dagblad gaan doen.

 

Organisatorische wijzigingen

De onrust binnen de organisatie van Mecom zet zich in 2011 voort. Dit na een jaar met veel veranderingen in de personele bezetting en spanningen tussen de aandeelhouders van het moederbedrijf en dochteronderneming Wegener.

Medio 2011 meldt Wegener dat de ICT-dienstverlening definitief naar India zal verhuizen. Deze uitbesteding is een gevolg van het contract dat moederbedrijf Mecom sloot met een internationaal ICT-dienstverleningsbedrijf en zal in Nederland naar schatting 40 banen kosten.

Net als bij TMG is ook bij Wegener de ene reorganisatie amper voltooid als de volgende zich alweer aandient. De bekendmaking van het herziene strategische plan ‘Digital First’ doet begin 2012 het nodige stof opwaaien. Wegener neemt voor de jaren 2012 tot en met 2014 circa 50 miljoen van de 70 miljoen euro kostenbesparing binnen Mecom voor zijn rekening.

Op personeelsgebied zal dit in 2012 een verlies betekenen van 300 tot 350 banen binnen de gehele organisatie, alsmede een vereenvoudiging van de managementstructuur. Daarnaast zal een efficiëntie- en effectiviteitverbetering plaatsvinden van de sales- en marketingafdelingen. De naam van het strategisch plan geeft al aan dat vol wordt ingezet op een digitaal portfolio waarmee het aanbod van nieuws, informatie, achtergronden en commentaar op ieder scherm en op ieder apparaat beschikbaar moeten zijn voor de gebruiker. Met de verwachte implementatie eind 2012 zal duidelijk worden wat de investeringen in het ontwikkelen van betaalmodellen hebben opgeleverd.

Mecom schrijft in zijn plannen dat de digitale investeringen niet ten koste zullen gaan van de uitgaven in print, om het ‘commitment’ in de sector te behouden. Critici trekken echter in twijfel of de journalistieke kwaliteit van de lokale en regionale bladen in stand kan blijven bij forse afroming van de redacties. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) maakt zich zorgen om de onafhankelijkheid van de regionale titels.

Met ingang van 1 maart 2012 zal Wegener de advertentieverkoop gaan verzorgen voor de dagbladen en nieuwssites van TMG-dochter HDC Media, MGL, Friesch Dagblad en de Barneveldse Krant.

 

Stopgezette activiteiten en deelnemingen

Mecom verkoopt in 2011 op Europees niveau twee divisies. In oktober rondt het de verkoop van zijn meerderheidsaandeel van 51 procent in de Poolse uitgever Presspublica aan Gremi Media, af. Presspublica is de uitgever van het grootste dagblad in Polen. Aan het eind van het jaar maakt Mecom bekend dochterbedrijf Edda Media in de etalage te zetten. De voorgenomen overdracht van deze op een na grootste uitgever in Noorwegen aan A-Pressen AS, het op twee na grootste mediabedrijf in Noorwegen, wordt op het moment van schrijven getoetst door de Noorse mededingingsautoriteit.

Het contract tussen Wegener en Mountain Media over de advertentieverkoop van Dagblad De Pers, dat tot begin 2022 zou lopen, wordt voortijdig beëindigd. In 2010 schreef Wegener een verlies van 48 miljoen euro af in verband met de tegenvallende resultaten uit de advertentie- inkomsten van het gratis verspreide dagblad. In het boekjaar 2011 doet Wegener nog eens een dotatie van 13,5 miljoen euro in de voorziening van het verlieslatende contract. De beëindigingsvergoeding aan Mountain Media, die Wegener grotendeels in 2012 zal voldoen, bedraagt 45 miljoen euro. Met ingang van 30 maart 2012 verdwijnt De Pers als gratis papieren krant.

 

Financiële positie

De opbrengsten uit de voortgezette bedrijfsactiviteiten van Mecom dalen in 2011 met 2,5 procent naar 1,1 miljard euro. De cijfers zijn aangepast in verband met het afstoten van Noorse en Poolse bedrijfsonderdelen. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) van de Mecom-groep neemt met 6 procent af naar 113,6 miljoen euro. De nettoschuld van circa 260 miljoen euro wordt in 2011, net als in 2010, met 16 procent gereduceerd.

Met een netto-omzet van 513,3 miljoen euro, een lichte daling van 3 procent ten opzichte van 2010, neemt Wegener een kleine meerderheid van de inkomsten van moederbedrijf Mecom voor zijn rekening. Het bedrijfsresultaat (EBITA) van Wegener, voor aftrek van bijzondere posten, zakt in 2011 met 4 procent naar 59,9 miljoen euro. De bijzondere posten zijn onder meer de boete van de NMa (11,5 miljoen euro), het verlieslatende contract met Dagblad De Pers (13,5 miljoen euro) en reorganisatiekosten (8,4 miljoen euro). De advertentie-inkomsten uit de regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen dalen met respectievelijk 14 en 7 procent. Door een prijsstijging weet het bedrijf de oplage-omzet, ondanks een dalende oplage (3,6 procent), vast te houden. Op het vlak van digitale activiteiten rapporteert Wegener een omzetgroei van 8 procent; deze is echter aanmerkelijk lager dan de groei van 23 procent in 2010.

Zowel moeder- als dochterbedrijf verwachten dat de printsector in 2012 nog verder onder druk zal komen te staan omdat de inkomstenvermindering niet volledig kan worden opgevangen met toenemende opbrengsten uit digitale activiteiten. De markt dwingt tot een nieuw organisatiemodel en een lagere personele bezetting om kosten te kunnen besparen, aldus Wegener.

1. NMa (14 juli 2010). Besluit inzake sanctie in zaak Wegener.

Deel deze pagina