Mecom in 2010

Mecom in 2010

Aandeelverhoudingen

Het beursgenoteerde Mecom Group plc (Mecom, anno 2000) bezit 86,4 procent van de aandelen van de grootste regionale uitgever van ons land, Koninklijke Wegener NV (Wegener). Media Groep Limburg BV (MGL), uitgever van de twee Limburgse dagbladen, is volledig eigendendom  van investeringsmaatschappij Mecom. Het bedrijf is behalve in Nederland ook actief in Denemarken, Noorwegen en Polen. In totaal exploiteert het bedrijf meer dan driehonderd zelfstandige (dag)bladtitels en tweehonderd websites.

Wegener en diens bestuurders hebben in juli 2010 van de NMa een boete van twintig miljoen euro opgelegd gekregen wegens het niet handelen volgens de gestelde voorwaarden voor de overname van VNU Dagbladen. Deze voorwaarden hadden betrekking op het in stand houden van de onafhankelijkheid van de Provinciale Zeeuwse Courant en BN/De Stem. Wegener is een bezwaarprocedure tegen dit besluit begonnen, mede omdat de uitgever van mening is dat, als al sprake is van een overtreding, dit in zijn optiek ‘buitenproportionele’ boetes zijn.

 

Nieuwe activiteiten en deelnemingen

In 2010 zijn twee samenwerkingsverbanden met regionale omroepen van start gegaan. De regionale dagbladen de Stentor en De Twentsche Courant Tubantia en de omroep RTV Oost begonnen in september 2010 met het programma UITRadio Overijssel, waarin verslag wordt gedaan van culturele evenementen. Daarnaast zijn regionale publieke omroep L1, Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad tezamen een journalistiek project gestart onder de naam Heilust over de gevolgen van bevolkingskrimp in de wijk Heilust in Kerkrade.

De Gelderlander is begonnen met het verkopen van artikelen aan particulieren en kleine ondernemers voor 31 eurocent per woord. Via deze weg tracht De Gelderlander haar journalisten te beschermen tegen stelselmatige schennis van auteursrechten.

De formule van de Twentsche Courant Tubantia is per oktober 2010 vernieuwd en opgesplitst in twee katernen. In het eerste katern ligt de nadruk op de regio terwijl het tweede katern uitsluitend landelijk nieuws bevat.

 

Organisatorische wijzigingen

Ook 2010 werd gekenmerkt door de nodige onrust in de organisatie van Wegener: veel wisselingen vonden plaats op verschillende functies. Joop Munsterman vertrok in oktober per direct als CEO vanwege een verschil van inzicht met moederbedrijf Mecom. Hij werd opgevolgd door de Noor Truls Velgaard. Verder stapten de bestuursvoorzitter en directeur digitale activiteiten op, evenals Mecom-topman Montgomery die in de raad van commissarissen van Wegener zat. In november riepen de commissarissen in een brief op tot eenheid in het bedrijf: wantrouwenleek te bestaan tussen de hoofdredacteuren van de Wegener-titels en het moederbedrijf Mecom. De raad van commissarissen repte daarbij ook over een dreigend einde van sommige Wegener-titels.

Daarnaast spelen een aantal andere problemen binnen het bedrijf, waaronder het contract dat in juli 2009 werd gesloten met Mountain Media ten behoeve van het verlieslijdende gratis Dagblad De Pers (dat wordt gedrukt en gedistribueerd door Wegener). Op basis van dit elf-jarige contract heeft Wegener het recht advertenties in De Pers te kopen en moet het een jaarlijkse vergoeding betalen aan Mountain Media, de uitgever van De Pers.

In het eerste kwartaal van 2010 heeft Wegener een reorganisatieprogramma afgerond en een flinke kostenreductie doorgevoerd. Binnen dit programma heeft Wegener alle ondersteunende en uitgeefactiviteiten ondergebracht in één uitgeefhuis. Het personeelsbestand is met 68 arbeidsplaatsen geslonken, een afname van 2,4 procent. Naast deze samenvoeging van de back offices, zullen in 2011 ook de front offices worden gecentraliseerd. Dit alles in het kader van de transformatie naar een crossmediaal contentbedrijf.

Eerder in dit hoofdstuk is vermeld dat Wegener, TMG en NDC plannen hebben gemaakt voor een gezamenlijk distributiemodel. Bij dit model zal een samenwerking op het vlak van de dagbladverspreiding ervoor zorgen dat er bespaard wordt op de distributiekosten.

 

Stopgezette activiteiten en deelnemingen

Per 1 januari heeft Wegener zich teruggetrokken uit de Nationale Regiopers (NRp Media), het bedrijf dat de adverteerdersmarkt bedient voor onder andere Media Groep Limburg. Wegener wil de verkoop van advertenties centraliseren. Achterliggende gedachte hierbij is een strategie van landelijke dekking en het beter benutten van schaalgrootte.

 

Financiële positie

De omzet van Mecom daalde in 2010 aanzienlijk minder sterk dan het jaar ervoor: twaalf procent daling in 2009 tegenover twee procent in 2010. Daarmee komt de omzet in 2010 uit op 1,4 miljard euro. Hoewel het bedrijfsresultaat (EBITDA) over 2010 met 28 procent steeg naar 155,5 miljoen, boekte Mecom een nettoverlies van 43,8 miljoen euro (2009: 107,1 miljoen euro verlies). Mecom heeft al langere tijd een relatief grote schuldenlast. Eind 2010 bedroeg deze 310,7 miljoen euro en eind 2009 nog 373,4 miljoen euro. In 2009 heeft Mecom aandelen op de markt geplaatst ter waarde van een netto opbrengst van 155,5 miljoen euro, waardoor de schuldenlast in 2009 fors werd gereduceerd.

Wegener rapporteert in zijn jaarverslag een netto-omzet van 531,4 miljoen euro en een bedrijfsresultaat (EBITA) van 62,3 miljoen euro (2009: 57,3 miljoen euro). Hoewel omzet en bedrijfsresultaat met respectievelijk 9,5 procent en 8,8 procent stegen, was het nettoresultaat van Wegener in 2010 een verlies van 32,6 miljoen euro. Dit ten opzichte van een nettowinst van 7,9 miljoen euro in 2009. Het forse verlies schrijft Wegener onder meer toe aan de, ondanks licht economisch herstel, voortgaande daling van de advertentie-inkomsten in 2010: een afname van 8 procent en 3,9 procent bij respectievelijk dagbladen en huis-aan-huisbladen. Wegener laat weten deze omzetdaling te hebben gecompenseerd met een strikt kostenbeheersingsbeleid. Verder ziet de uitgever zich genoodzaakt een bijzondere last op te nemen van 48 miljoen euro in verband met het contract met Mountain Media inzake Dagblad De Pers. Om reden van de onzekerheid omtrent de advertentie-omzet geeft Wegener geen prognose  voor het resultaat van het bedrijf in 2011. In hoeverre de voorgenomen kostenbesparing vorm zal krijgen middels uitbesteding van de ICT, zal het komende jaar uitwijzen.

Deel deze pagina