Mecom in 2009

Aandeelverhoudingen

Het beursgenoteerde Mecom Group plc (Mecom) bezit 86,4 procent van de aandelen van de grootste regionale uitgever van ons land, Koninklijke Wegener NV (Wegener). Media Groep Limburg BV, uitgever van de twee Limburgse dagbladen is volledig eigendom van Mecom. In het recente verleden heeft Mecom veel internationale deelnemingen en activiteiten afgestoten en op dit moment is het naast Nederland actief in Denemarken, Noorwegen en Polen. In totaal exploiteert het bedrijf meer dan 300 zelfstandige (dag)bladtitels en 200 websites. Mecom maakt in mei 2009 bekend dat het nieuwe aandelen gaat uitgeven. Het concern kampt met sterk teruglopende inkomsten uit de advertentiemarkt en wil met de uitgifte van de aandelen en converteerbare obligaties 140 miljoen pond sterling (156 miljoen euro) ophalen. De opbrengst zal worden gebruikt om de grote schuldenlast te verlichten. Mecom had eind 2008 immers een schuldenlast van ongeveer 340 miljoen pond (380 miljoen euro), waarbij reeds de opbrengsten van de recente verkopen van Duitse en Noorse activiteiten zijn ingecalculeerd. Door de financiële positie is over 2008 al geen dividend uitgekeerd.

 

Nieuwe activiteiten en deelnemingen

Wegener neemt in juli 2009 PCM Lokale Media, de huis-aan-huisdivisie, van PCM over. In dezelfde maand maakt Wegener bekend dat het een meerjarige samenwerking met Dagblad De Pers is aangegaan. Afgesproken is dat Wegener de verkoop van advertenties in De Pers zal verzorgen, alsmede het drukken en de distributie van het gratis dagblad.

 

Organisatorische wijzigingen

Media Groep Limburg, volledig in handen van Mecom, maakt op 7 december 2009 bekend dat 48 banen verdwijnen, wat neerkomt op 10 procent van het totale personeelsbestand. Bij de drukkerij Nieuwsdruk in Heerlen worden de meeste banen geschrapt, de redacties van Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad leveren 15 banen in. Net als in het voorafgaande jaar zoekt Wegener kostenbesparingen in de samenvoeging of samenwerking van verschillende bedrijfsonderdelen.

 

Stopgezette activiteiten en deelnemingen

In het begin van het jaar wordt de verkoop aan Deutsche Post van de 49 procent deelneming in Selekt Mail afgerond. Deutsche Post die al 51 procent van de aandelen in handen had, betaalt 4 miljoen euro die Wegener zal gebruiken voor het financieren van zijn werkkapitaal. De Duitse activiteiten van Mecom worden eveneens beëindigd. Voor 152 miljoen euro worden Berliner Verlag (uitgever van Berliner Zeitung en Berliner Kurier) en de Hamburger Morgenpost verkocht aan dagbladuitgeverij M. DuMont Schauberg. Verder worden enkele websites, waaronder netzeitung.de, van de hand gedaan. De opbrengst zet Mecom in voor verlichting van de schuldenlast. In juli 2009 verkoopt Wegener zijn aandeel van 37 procent in AD Nieuwsmedia aan PCM Uitgevers evenals de drukkerij in Den Haag. Onderdeel van dezelfde deal is de overname door Wegener van PCM Lokale Media.

 

Financiële positie

Aan het eind van het jaar maakt Wegener bekend dat het ook in de tweede helft van 2009 is geconfronteerd met sterk dalende advertentie-inkomsten. Er is sprake van een daling van 24 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2008. Inclusief de resultaten van het in juli verkregen PCM Lokale Media is de teruggang beperkt tot 21 procent. Wegener laat weten dat de negatieve effecten echter beperkt zijn gebleven door de forse kostenbesparingen die eerder zijn doorgevoerd. Zo zijn in het kader van het project Delta alle backoffice activiteiten samengevoegd. Het personeelbestand is ten opzichte van 2008 met 11 procent verminderd. Wegener voorziet geen herstel van de relevante advertentiemarkten op korte termijn en wegens de onzekere economische vooruitzichten wordt geen concrete prognose afgegeven voor 2009.

Mecom behaalt in 2009 een omzet van ruim 1,4 miljard euro waar een jaar eerder nog bijna 1,6 miljard euro omzet werd behaald. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) over 2009 is gezakt naar 125,5 miljoen euro: een teruggang van bijna 50 miljoen euro ten opzichte van 2010. Desondanks ziet Mecom lichtpuntjes dankzij een opleving van de advertentiemarkten over de laatste maanden van 2009. Wegener zag zich geconfronteerd met een omzetdaling: van 693,3 naar 586,3 miljoen euro (15 procent), terwijl het bedrijfsresultaat met 25 procent terugliep van 76,1 naar 57,4 miljoen euro. Een groot deel van de omzetdaling bij Wegener kon worden opgevangen door de forse kostenbesparingen die in 2009 zijn doorgevoerd. Als de jaarcijfers worden gecorrigeerd voor de verkoop halverwege het jaar van het belang in AD NieuwsMedia is de teruggang in omzet en bedrijfsresultaat geringer. In dat geval bedraagt de daling van de omzet bijna 12 procent (van 597 naar 527 miljoen euro) en de daling van het bedrijfsresultaat 20,5 procent (van 72 naar 57 miljoen euro).

Deel deze pagina