Mecom in 2008

Aandeelverhoudingen: Mecom hard onderuit op Londense beurs

Het beursgenoteerde Mecom Group plc (Mecom) dat 86,4 procent van de aandelen van de grootste regionale uitgever van ons land, Koninklijke Wegener NV (Wegener), in bezit heeft, gaat begin 2008 hard onderuit op de Londense effectenbeurs. Het vertrouwen van beleggers in het Britse investeringsbedrijf daalde sterk nadat bekend werd dat voor 2008 hoge rentelasten en afboekingen verwacht mochten worden.

 

Nieuwe activiteiten en deelnemingen: Limburgse dagbladen op tabloid-formaat

In navolging van Het Parool (2004), Trouw (2005), AD (2005) en de regionale kranten van Wegener (2007) zijn de twee Limburgse kranten, waarvan Mecom via Mediagroep Limburg (MGL) volledig eigenaar is, per 27 mei 2008 op tabloid-formaat overgegaan.

 

Organisatorische wijzigingen: reorganisaties onder druk van bezuinigingen

Mecom roept begin 2008 een projectgroep, de zogeheten Pioneer Group, in het leven die een strategie ontwikkelt waarbij het slechten van de muren tussen de redactionele en commerciële afdelingen bij de dagbladen centraal staat. De plannen moeten allereerst worden geïmplementeerd bij de Limburgse kranten van MGL. Volgens de leden van de projectgroep kunnen de kranten veel meer geld uit de markt halen dan tot nu toe het geval is.

Crossmediaal werken is een ander speerpunt in de nieuwe strategie van Wegener. Waarnemend bestuursvoorzitter van Wegener Joop Munsterman laat in juni 2008 weten dat Wegener moet worden omgevormd tot een volledig crossmediaal bedrijf. De print- en online-activiteiten zijn nog te veel van elkaar gescheiden en de redacties moeten uiteindelijk volledig integreren. Dit betekent bijvoorbeeld dat nieuws veel vaker online moet worden gezet, ook als dat nog niet in de krant heeft gestaan.

In dezelfde maand kondigt Wegener een grootscheepse reorganisatie aan. De drie uitgeverijen Wegener NieuwsMedia, Wegener Huis-aan-huisMedia en Wegener MediaVentions moeten daarbij samensmelten tot een centraal bedrijf Wegener Media. De verwachting is dat hierdoor in totaal tussen de 395 en 465 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen.

Als in augustus 2008 de halfjaarcijfers van dochters Wegener en MGL bekend worden, roert ook Mecom zich in de discussie over bezuinigingen. Mecom laat weten te verwachten dat er bij de dochters rond de 500 banen geschrapt zullen worden. Volgens de Britse investeerder zijn deze maatregelen nodig om te komen tot het rendement dat hoort bij een levensvatbaar businessmodel. Eind augustus 2008 wordt een principeakkoord gesloten tussen de vakbond NVJ en de directie van Wegener. Mede onder druk van aangekondigde personeelsacties wordt nu afgezien van gedwongen ontslagen op de redacties. De meer dan 800 journalistieke functiesbij de zeven dagbladen worden gegarandeerd tot 2011. Vertrekkende journalisten worden vervangen en er komt extra geld voor crossmediale opleidingen. De bezuinigingen worden nu vooral gezocht in het schrappen van banen in ondersteunende diensten en management.

Aan het eind van het jaar wordt duidelijk dat bezuinigingen nog niet van de baan zijn. De top van Wegener laat de hoofdredacteuren en directeuren van de dagbladen weten dat een extra bezuinigingsronde van circa 25 miljoen euro noodzakelijk is. Dit bedrag zou nodig zijn om het gemis aan omzet in 2009 te compenseren als de situatie op de advertentiemarkt niet verbetert. Vooral in oktober en november 2008 zijn de advertentie-inkomsten teruggelopen.

Eind 2008 laat de positie van Mecom geen verbetering zien. De schuldenlast is opgelopen tot bijna 669 miljoen euro en de beurskoers is gedaald met 97 procent. De malaise laat de positie van Mecom-topman David Montgomery niet onberoerd. Hij treedt terug als bestuursvoorzitter en gaat een minder prominente managementfunctie binnen het concern bekleden. De aankondiging van het terugtreden van Montgomery kan niet voorkomen dat er een bestuurscrisis bij Mecom uitbreekt begin 2009. Zes bestuursleden geven aan geen vertrouwen meer te hebben in het bewind van Montgomery en de koers van het bedrijf en stappen per direct op. Een van hen is voormalig Wegener-topman Jan Houwert die zich bij de overname van Wegener door Mecom heeft laten uitbetalen in aandelen Mecom en wiens aandelenpakket in één jaar tijd 100 miljoen euro in waarde is gedaald.

In februari 2009 wordt bekend dat het management van de uitgeverijen van het Eindhovens Dagblad (ED) en het Brabants Dagblad moeten samengaan, waardoor er één directeur voor beide kranten komt. Volgens de directie heeft het plan geen gevolgen voor de zelfstandigheid van de titels en redacties.

 

Stopgezette activiteiten en deelnemingen: Wegener en Mecom verkopen belangen

Aan het eind van het jaar stoot Wegener enkele deelnemingen af. Zo wordt het belang in de lokale zoekmachine Ilocal terugverkocht aan medeaandeelhouder Yellow Bear Holding NV. Als reden voor de verkoop wordt de tegenvallende synergie van de samenwerking genoemd.

Met ingang van 2009 is een punt gezet achter de zondagseditie van De Twentsche Courant Tubantia (TC Tubantia). De zondagskrant was na 5 jaar nog altijd verliesgevend en voor de toekomst werd door hogere drukkosten geen verbetering voorzien.

Begin februari 2009 verkoopt Wegener voor 4 miljoen euro het belang in Selekt Mail dat zich bezig houdt met het bezorgen van geadresseerde post. De nieuwe eigenaar wordt Deutsche Post die al 51 procent van de aandelen in handen had. Wegener zal de opbrengst gebruiken voor financiering van zijn werkkapitaal.

Begin 2009 maakt Mecom bekend zijn belangen in Duitse dagbladen te verkopen. Berliner Verlag (uitgever van Berliner Zeitung en Berliner Kurier) en de Hamburger Morgenpost worden voor 152 miljoen euro verkocht. Ook enkele websites, waaronder netzeitung.de, worden van de hand gedaan. Mecom laat weten het geld te gebruiken voor verlichting van de schuldenlast.

 

Financiële positie

Over 2008 heeft Wegener een bedrijfsresultaat (EBITA) van 76,1 miljoen euro genoteerd. Dit is een stijging van 6 procent ten opzichte van 2007 toen een bedrijfsresultaat van 71,8 miljoen werd behaald. Het beeld na aftrek van bijzondere posten ziet er anders uit. Het bedrijfsresultaat bedraagt dan 27,5 miljoen euro waar een jaar eerder 60,5 miljoen euro kon worden genoteerd. De bijzondere posten bestaan voornamelijk uit reorganisatiekosten in 2008. De omzet van Wegener in 2008 bedroeg 693,3 miljoen euro, een stijging van 2,2 procent ten opzichte van 2007 toen de omzet 678,7 euro bedroeg. De netto winst in 2008 kwam uit op 11,3 miljoen euro, een verslechtering ten opzichte van de 32,5 miljoen euro winst van een jaar eerder. Exclusief bijzondere posten is de netto winst wel gestegen, van 40,1 miljoen in 2007 naar 46,7 miljoen euro in 2008.

Ondanks de gestegen omzet en het bedrijfsresultaat schetst Wegener in zijn jaarverslag een minder rooskleurig vooruitzicht. Door de economische crisis is in het laatste kwartaal van 2008 de omzet teruggelopen. Vooral de omzet uit advertenties daalde, zowel bij de dagbladen als bij de huis-aan-huiskranten. Voor de eerste maanden van 2009 voorziet Wegener geen verbetering. Vooral door kostenbesparingen in 2008 (waaronder wegvallen van 300 fte’s) kon het bedrijfsresultaat voor bijzondere posten over het gehele jaar gezien licht stijgen.

Deel deze pagina