Mecom in 2007

Sinds eind 2007 heeft het Britse Mecom met 87 procent van de aandelen het voor het zeggen binnen Koninklijke Wegener. De overname krijgt in oktober 2007 groen licht van de NMa na advies van het Commissariaat op basis van de Tijdelijke wet mediaconcentraties. Wegener is traditiegetrouw marktleider op de regionale dagbladenmarkt. Samen met PCM is Wegener joint venture-partner in het acht krantentitels tellende AD Nieuwsmedia. In augustus 2008 zijn er gesprekken gaande om het aandeel AD Nieuwsmedia te verkopen aan PCM. Een andere belangrijke printactiviteit van Wegener zijn de huis-aan-huisbladen met circa 225 titels en een gezamenlijke wekelijkse oplage van 9 miljoen exemplaren.

De nieuwe eigenaar van Wegener bemoeit zich nadrukkelijk met de bedrijfsvoering en legt het accent op centralisatie en gestandaardiseerde procedures binnen de uitgeverij. De dagelijkse kranten worden vanaf februari 2007 allemaal in tabloid-formaat uitgegeven en een nieuwe huisstijl doet zijn intrede. De drie uitgeverijen Wegener NieuwsMedia, Wegener Huis-aan-huisMedia en Wegener MediaVentions moeten uiteindelijk samensmelten tot één bedrijf: Wegener Media. De dagbladen, huis-aan-huiskranten en online verticals blijven onder de bestaande titels verschijnen maar alle ondersteunende (staf)diensten moeten in een centrale organisatie worden ondergebracht. Ook kondigt de directie aan het kostenniveau van de organisatie structureel te willen verlagen. In het kader van de verdergaande centralisatie past ook de integratie van Media Groep Limburg (MGL) dat sinds 2006 volledig eigendom is van Mecom. De plannen van Mecom veroorzaken veel weerstand binnen de organisatie, zo blijkt in 2008 als stakingsacties worden aangekondigd.

Mecom heeft zich nadrukkelijk ten doel gesteld om de komende jaren uit te groeien tot een crossmediaal contentbedrijf op met name regionaal en lokaal terrein. Na het afstoten van de tijdschriftdivisies en de direct marketingactiviteiten in 2006 en begin 2007 bestaat de portfolio van dochter Wegener uitsluitend uit regionale en lokale media en online activiteiten. Eind 2007 lanceert Wegener twee nieuwe websites: deondernemer.nl en reisradar.nl. Ook Wegener verkent de mogelijkheden van user generated content met het in 2006 gelanceerde dorpspleinen.nl waarvoor de lezers zelf berichten kunnen aanleveren.

De totale omzet van Wegener bedraagt in 2007 679 miljoen euro, hetgeen een stijging betekent van 1,6 procent ten opzichte van 2006. Het bedrijfsresultaat (exclusief bijzondere posten) is met 22 procent van 53,4 miljoen euro tot 65 miljoen euro gestegen. Net als bij PCM wordt de tweede helft van 2007 gekenmerkt door een terugval van de inkomsten uit personeeladvertenties. Bij Wegener NieuwsMedia, de groep regionale dagbladen, stijgt de omzet uit advertenties met 4 procent tot 180 miljoen euro. De opbrengsten uit abonnementen groeien met een procent naar 196 miljoen euro. Deze trendbreuk is volgens Wegener te danken aan de succesvolle conversie naar het tabloid-formaat.

Bij AD Nieuwsmedia, dat voor 37 procent in de Wegener cijfers geconsolideerd wordt, daalt de advertentieomzet, vooral van nationale adverteerders, met 11 procent. De abonnementenomzet van AD Nieuwsmedia is met 2 procent gedaald en daarmee is de teruggang geringer dan in eerdere jaren. AD Nieuwsmedia weet, voor het eerst in zijn historie, een positief bedrijfsresultaat te behalen. De huis-aan-huis bladen dragen eveneens bij aan het positieve resultaat: de advertentieomzet is met 6 procent ten opzichte van het voorgaande jaar tot 168 miljoen euro gestegen. Net als in 2006 neemt ook de omzet van de online-activiteiten sterk toe. De stijging van 28 procent tot 15 miljoen euro kan vooral op het conto van de sites autotrack.nl en jobtrack.nl worden geschreven.

Deel deze pagina