De Persgroep in 2014

Een belangrijke gebeurtenis in 2014 is de voorgenomen overname van Mecom door De Persgroep Publishing NV, een dochter van De Persgroep NV. Deze overname krijgt uiteindelijk in februari 2015 zijn beslag. De Persgroep wordt daarmee eigenaar van Wegener, de grootste uitgever van regionale kranten in Nederland. En daarmee wordt De Persgroep de grootste uitgever van dagbladen in Nederland.

De Persgroep Nederland BV (Persgroep Nederland) is vooral uitgever van de dagbladen de Volkskrant, AD, Het Parool en Trouw, maar het bedrijf is ook actief in de radiobranche (Q-music) en met online diensten als Tweakers, Nationale Vacaturebank en AutoTrack.

persgroep

 

Aandeelverhoudingen

Persgroep Nederland is een besloten vennootschap. Het Belgische mediabedrijf De Persgroep NV (De Persgroep) is met zijn belang van 58,5 procent op 31 december 2014 de bepalende aandeelhouder van Persgroep Nederland. De Persgroep, volledig in handen van de familie Van Thillo, is in Vlaanderen eigenaar van dagbladen en tijdschriften en is voor 50 procent eigenaar van de grootste Vlaamse commerciële televisie- en radiogroep Medialaan. Naast De Persgroep hebben de Stichting Democratie en Media (38,8 procent)[1], Stichting de Volkskrant (2 procent) en Stichting ter Bevordering van de Christelijke Pers in Nederland (0,7 procent) een aandeel in Persgroep Nederland.

 

Nieuwe activiteiten en deelnemingen

Eind juni 2014 wordt door De Persgroep de voorgenomen overname van Mecom, voor 245 miljoen euro, bekendgemaakt. Het Britse Mecom is ondanks activiteiten in Denemarken (Berlingske Media) voornamelijk gericht op regionale dagbladen in Nederland: het bedrijf is eigenaar van Koninklijke Wegener en Media Groep Limburg. In oktober 2014 is door De Persgroep en Mecom voor deze overname toestemming aangevraagd bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM moet beoordelen of de overname binnen de mededingingsregels past.

Op 11 februari 2015 maakt ACM bekend met de overname van Mecom in te stemmen, onder bepaalde voorwaarden betreffende de distributie van dagbladen.[2] Door deze overname krijgt De Persgroep er zeven regionale Nederlandse kranten (de Stentor, de Gelderlander, de Twentsche Courant Tubantia, BN De Stem, Eindhovens Dagblad, Provinciaal Zeeuwse Courant en het Brabants Dagblad) en meer dan honderd (lokale) weekkranten. Daarnaast wordt De Persgroep in Denemarken eigenaar van twee landelijke dagbladen, een landelijk weekblad, zeven regionale dagbladen en 17 gratis weekbladen. Na deze overname zijn er in Nederland nog twee grote krantenuitgevers actief: De Persgroep en TMG. De verwachting is dat door de overname van Mecom circa 400 banen verloren gaan.[3] In het jaarverslag over 2014 meldt Persgroep Nederland dat het Nederlandse deel van Mecom (Mecom Holding BV) naar verwachting in maart 2015 bij Persgroep Nederland wordt ondergebracht.

Mecom bereikte eerder in 2014 al overeenstemming met het Belgische mediabedrijf Concentra over de overname van Media Groep Limburg (MGL), uitgever van Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad. Deze overname vindt, met instemming van De Persgroep, uiteindelijk plaats in september 2014. De titels worden ondergebracht in Concentra Media Nederland BV.

Het concept van Tweakers, een elektronica- en technologiesite, wordt in september 2014 uitgerold naar België.[4] Met de overname van VNU Media in 2012 is Tweakers.net onderdeel van Persgroep Nederland geworden.

De reeds in 2012 aangekondigde nieuwe website van de Volkskrant wordt begin oktober 2014 gelanceerd. Anders dan voorheen komt de gehele inhoud van de krant online. Een deel van de content, met name nieuwsartikelen, blijft gratis beschikbaar. Content die tot het zogenaamde ‘plus’-aanbod behoort, zoals verdiepende verhalen en achtergrondartikelen, kan tegen betaling per dag of per maand worden gelezen. Abonnees kunnen alle content gratis bekijken.

Eind mei 2015 verschijnen voor het eerst de zeven regionale kranten van Wegener in hun nieuwe vorm. Naast een toename in het aantal pagina’s is er van dinsdag tot en met vrijdag een nieuw katern van twaalf pagina’s toegevoegd, getiteld ‘&’. Dit katern gaat volgens het persbericht van De Persgroep over “wat lezers persoonlijk raakt”. Op zaterdag wordt de krant vergezeld van ‘& magazine’, dat gebaseerd is op het AD Magazine.[5]

Op 26 mei 2015 wordt door Persgroep Nederland het digitale magazine PAPER gelanceerd. Het magazine verschijnt zes dagen per week en bevat dagelijks vijftien artikelen. Een deel van de artikelen wordt geselecteerd uit de kranten van Persgroep Nederland. Een abonnement op deze dienst kost 5,95 euro.[6]

Medio juli 2015 neemt Persgroep Nederland de zeven weekbladen van Kempen Pers, gericht op de Kempen-regio in Noord-Brabant, over van A&C Media, onderdeel van Concentra Media Nederland.[7]

 

Organisatorische wijzigingen

Na de goedkeuring voor de Mecom-overname wordt de directiestructuur bij De Persgroep aangepast. Op 12 februari 2015 wordt Rudy Bertels, daarvoor zeventien jaar CEO bij De Persgroep Publishing[8], benoemd als Chief Operating Officer (COO) van De Persgroep. Hij krijgt de verantwoordelijkheid over alle bedrijfsprocessen van de uitgeefactiviteiten in Nederland, België en Denemarken. Bertels wordt als CEO bij De Persgroep Publishing in België opgevolgd door Koen Verwee.

Erik van Gruijthuijsen, directeur/uitgever Wegener Zuid, wordt na de overname benoemd tot directeur journalistiek van Persgroep Nederland. De functie van Susan Duinhoven, op 1 juli 2013 aangesteld bij Wegener als CEO, komt door de overname van Wegener te vervallen.[9]

 

Stopgezette activiteiten en deelnemingen

Medio 2014 wordt Computable, een ict-vakblad, verkocht aan Jaarbeurs. Tweakers.net meldt als reden voor de verkoop dat Computable gericht is op bedrijven en de andere media van De Persgroep op consumenten.[10]

 

Financiële positie

Uit de geconsolideerde resultatenrekening van 2014, waarin alle uitgeefactiviteiten en audiovisuele activiteiten in Nederland en België zijn opgenomen, blijkt dat sprake is van een lichte daling van de omzet naar 850,3 miljoen euro. Dit is een daling van 1,9 procent ten opzichte van de 866,5 miljoen euro in 2013. Wel stijgt de bedrijfswinst (EBITA) met 2,7 procent van 100,6 miljoen euro in 2013 naar 103,3 miljoen euro in 2014. De netto courante winst stijgt met 9,6 procent van 67,6 miljoen euro in 2013 naar 74,1 miljoen euro in 2014.

Net als in 2013 boekt Persgroep Nederland in 2014 een omzetstijging. Opmerkelijk is dat in het jaarverslag melding wordt gemaakt van een stijging van de omzet uit zowel de oplage als de advertenties: een lichte stijging van 0,5 procent naar 395,7 miljoen euro in 2014. Wel daalt het bedrijfsresultaat flink: van bijna 11 miljoen euro in 2013 naar 3,1 miljoen euro in 2014. Ook wordt een verlies van 1,8 miljoen euro geboekt tegenover een winst van een half miljoen euro in 2013 (na belastingen). Een afboeking van 3,7 miljoen euro op immateriële vaste activa – goodwill voor een deel van de online services – wordt genoemd als één van de oorzaken van dit verlies. Wel kan bij bovenstaande nog opgemerkt worden dat Persgroep Nederland begin juni 2014 62,75 procent van de aandelen van Het Parool BV heeft verkregen (voorheen vielen de aandelen onder De Persgroep).

 

 

 

[1] In februari 2015 verkoopt de Stichting Democratie en Media voor 20 miljoen euro aandelen aan De Persgroep. Villamedia (11 mei 2015). SDM verkoopt aandelen aan Persgroep. Geraadpleegd via: www.villamedia.nl/artikel/sdm-verkoopt-aandelen-persgroep
[2] ACM. Nieuwsbericht 11-02-2015. Geraadpleegd via: www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/13833/De-Persgroep-mag-Mecom-overnemen/
[3] Villamedia (11 december 2014). Wegener: dikkere krant, minder mensen. Geraadpleegd via: www.villamedia.nl/artikel/wegener-dikkere-krant-met-minder-mensen
[4] Persgroep (5 september 2014). De Persgroep breidt Nederlandse activiteiten Tweakers uit naar België. Geraadpleegd via www.persgroep.be/nl/news/de-persgroep-breidt-nederlandse-activiteiten-tweakers-uit-naar-belgi%C3%AB
[5] Persgroep (26 mei 2015). Regiokranten lanceren nieuw katern. Geraadpleegd via: www.persgroep.be/nl/news/regiokranten-lanceren-nieuw-katern
[6] O.a. Paper en Parool. Website Papermagazine.nl en nieuwsbericht geraadpleegd via: www.parool.nl/parool/nl/38/MEDIA/article/detail/4040132/2015/05/26/De-Persgroep-bundelt-beste-artikelen-in-digitaal-magazine-Paper.dhtml
[7] A&C Media en Persgroep. Geraadpleegd via: www.aencmedia.nl/regio/?ts=597 en www.persgroep.nl/news/de-persgroep-nederland-neemt-weekbladen-kempen-pers-over (16-07-2015)
[8] Villamedia (17 februari 2015). Veranderingen bij Persgroep-directie. Geraadpleegd via: www.villamedia.nl/artikel/veranderingen-bij-pergroep-directie
[9] Goed Bestuur & Toezicht. Geraadpleegd via: www.goedbestuurentoezicht.nl/download/2630
[10] Tweakers (30 juni 2014). Jaarbeurs neemt Computable over van Tweakers-eigenaar Persgroep. Geraadpleegd via: tweakers.net/nieuws/96992/jaarbeurs-neemt-computable-over-van-tweakers-eigenaar-persgroep.html

Deel deze pagina