De Persgroep in 2013

De Persgroep heeft ook last van de advertentiemarkt die onder druk staat. Inkomsten uit printadvertenties zijn in Nederland met ongeveer 15 procent gedaald, in België is sprake van een daling van circa 5 procent. Wel ziet De Persgroep in 2013 haar bedrijfsresultaat toenemen. De Persgroep Nederland rapporteert eveneens een omzetgroei.

Persgroep

 

Aandeelverhoudingen

Met haar belang van 58,5 procent is het Belgische mediabedrijf De Persgroep NV (De Persgroep) de bepalende aandeelhouder van De Persgroep Nederland BV (Persgroep Nederland). De Persgroep, volledig in handen van de familie Van Thillo, is in Vlaanderen onder meer eigenaar van dagbladen en tijdschriften en is voor 50 procent eigenaar van de grootste Vlaamse commerciële televisie- en radiogroep Vlaamse Mediamaatschappij. Naast De Persgroep hebben de Stichting Democratie en Media (38,8 procent), Stichting de Volkskrant (2 procent) en Stichting ter Bevordering van de Christelijke Pers in Nederland (0,7 procent) een aandeel in Persgroep Nederland. De dagbladenportefeuille van Persgroep Nederland bestaat uit AD, de Volkskrant en Trouw. Het Parool is evenals Q-Music Nederland onderdeel van De Persgroep.

 

Nieuwe activiteiten en deelnemingen

De Persgroep neemt in maart 2013 de sites autotrack.nl, een site voor de verkoop van tweedehandsauto’s, en carsom.nl, een site voor auto-onderhoud en reparaties, over van Wegener, voor een bedrag van € 26 miljoen. Begin 2014 is AutoTrack ook in België geïntroduceerd: autotrack.be.

In november 2013 wordt de komst van een app met de naam Volkskrant Select aangekondigd. Met de app kunnen gebruikers zes dagen per week ’s avonds vanaf 22.00 uur tien artikelen uit de krant van morgen lezen. De app is gratis voor abonnees van Volkskrant. Niet-abonnees kunnen één artikel gratis lezen of voor 1,79 euro per week toegang krijgen tot alle artikelen. De app is begin februari 2014 gelanceerd.

De al in 2012 aangekondigde nieuwe website van de Volkskrant zal, naar het zich laat aanzien, in het najaar van 2014 worden gelanceerd. De website bevat zowel gratis nieuws als een omgeving met betaalde content, waaronder alle artikelen uit de krant. De betaalde content is te vinden onder de noemer Volkskrant Plus. De betaalde diensten zijn gratis voor abonnees. Niet-abonnees kunnen een dag-, week- of maandpas aanschaffen. Overigens stijgt in 2013 het aantal Volkskrantabonnees met een Volkskrant Zaterdag+-abonnement, inhoudende een digitaal abonnement op werkdagen en een papieren zaterdagkrant, naar 45.000, ongeveer 20 procent van de abonnementenoplage.

In juni 2014 wordt bekend dat De Persgroep voornemens is voor 245 miljoen euro de activiteiten van Mecom, de moedermaatschappij van Wegener, over te nemen. Hiermee krijgt De Persgroep, reeds eigenaar van het AD, de Volkskrant, Trouw en Het Parool, er onder meer zeven regionale Nederlandse kranten en twee landelijke Deense kranten bij. Als de ACM akkoord gaat, zijn er met de overname van Wegener door De Persgroep in Nederland nog twee grote krantenuitgevers over: TMG en De Persgroep.

 

Organisatorische wijzigingen

In juli 2013 wordt Frits Campagne door de raad van commissarissen benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter. Van 2003 tot 2009 was hij algemeen directeur van Het Parool. Later gaf Campagne leiding aan het directieteam van de uitgeverij die de Volkskrant, Trouw, Het Parool en AD uitgeeft. Volgens De Persgroep speelde Campagne een belangrijke rol bij de totstandkoming van het bedrijf Persgroep Nederland, nadat De Persgroep in 2009 een meerderheidsbelang in PCM Uitgevers in handen kreeg.

In september 2013 maakt De Persgroep bekend dat zij de commerciële aansturing van AD, de Volkskrant, Trouw en het Parool onder één verantwoordelijkheid gaat brengen.

 

Stopgezette activiteiten en deelnemingen

In mei 2013 wordt het Belgische multimediabedrijf Paratel, dat onder meer werkzaam is op het gebied van sms- en IVR-diensten, verkocht aan een Nederlandse dienstverlener op het gebied van mobiele berichten: CM Groep. Paratel was een dochteronderneming van de Vlaamse Media Maatschappij, waarvan De Persgroep NV 50 procent van de aandelen bezit.

 

Financiële positie

Bij de presentatie van de jaarcijfers over 2013 blijkt dat de omzet van De Persgroep (exclusief andere bedrijfsopbrengsten) in zeer lichte mate is teruggelopen. De geconsolideerde resultatenrekening – waarin alle uitgeefactiviteiten en de audiovisuele activiteiten in Nederland en België zijn opgenomen – bedraagt 866,5 miljoen euro. Dat betekent een daling van circa 1 procent ten opzichte van de 877 miljoen euro in 2012. Het EBITA-bedrijfsresultaat stijgt echter met 16 procent van 87 miljoen euro in 2012 naar 100,6 miljoen euro in 2013.

Hoewel ook bij De Persgroep sprake is van teruglopende papieren oplages en een daling van de inkomsten uit (print)advertenties – in Nederland circa 15 procent – behaalt Persgroep Nederland een omzetstijging van circa 4 miljoen euro naar 394 miljoen euro. Het EBITA-bedrijfsresultaat stijgt met 6 miljoen euro naar 49 miljoen euro in 2013. Ook maakt het radiostation Q-Music, een zender van De Persgroep, in 2013 een enorme groei door. Volgens De Persgroep is 2013 voor Persgroep Nederland het beste jaar in de geschiedenis.

Deel deze pagina